Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 108 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
č. 5/2018
(Uznesenie)
20.08.2018 0.00 zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 11.07.2018 Detail
192/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
191/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 17.90 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T kliešte armovacie Detail
190/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1839.23 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
189/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 96.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie vodovodu Detail
188/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
187/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1998.48 Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov betónové kryty + stav.práce Detail
186/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 258.00 Temzis s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica čistiace prostriedky KD Detail
185/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubov služba - zverejnenie dokumentov Detail
184/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 12.00 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
183/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 402.02 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
182/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 103.16 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
181/2018
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 1452.00 Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T porealizačné zameranie NN káblového vedenia-preložka RO Holčíkovce Detail
180/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 1080.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie - preložka rozpoj.skrine - RO Holčíkovce - časť Poľany Detail
179/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou projektová dokumentácia - preložka NN kábl.vedenia RO Domaša - časť Autokemp Detail
178/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 348.96 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov kosenie miestnej komunikácie v RO Domaša Detail
177/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 80.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia 01.6.-30.6.2018
OcÚ
Detail
176/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 60.00 Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T odchyt a starostlivosť túlavého psa Detail
175/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 46.56 Datatrade spol. s.r.o, Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce Zmluva o spolupráci služby obce.info Detail
174/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 175.97 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
173/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 60.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
172/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 170.00 Peter Cvejkuš, 09409 Sedliská 165 oprava kosačky Detail
171/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Energia VO 01.7.-31.7.2018 Detail
170/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 197.12 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 6/2018 Detail
169/2018
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 53.90 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 6/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 108 >> Spolu