Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
13.11.2019 120.00 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Detail
2442019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 vývoz odpadu Detail
2432019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 68.00 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón október 2019 Detail
2412019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.50 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu 10/2019 Detail
2402019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 45.00 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné za Október 2019 Detail
2382019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 139.00 ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 spotrebný materiál Detail
2372019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 činnosť ABT a TPO Detail
2362019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 77.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2352019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 360.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia Detail
2342019
(Faktúra prijatá)
13.11.2019 126.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrická energia MŠ Detail
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
11.11.2019 3503.41 Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" Detail
Profi zmluva
(Zmluva)
11.11.2019 754.02 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
2332019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 95.00 STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 fotodokumentačná kniha Detail
2322019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 333.30 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 Detail
2312019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 66.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava telefón Detail
2302019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
2292019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 96.00 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 Detail
2282019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 199.23 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
2272019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 900.00 EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
2262019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 122.18 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón, internet Detail
2252019
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 229.44 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
06.11.2019 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 Detail
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
06.11.2019 16135.28 KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" Detail
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
25.10.2019 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmena rezervovanej kapacity Detail
2242019
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme o poskytovaní služieb Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu