Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 234 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
912024
(Faktúra prijatá)
23.04.2024 2805.60 Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina dodávka biomasy dňa 3.4.2024 Detail
902024
(Faktúra prijatá)
23.04.2024 185.15 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber, uloženie a zneškodnenie odpadu z obce za 3/2024 Detail
892024
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 408.00 ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.4.2024 Detail
882024
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 62.58 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 3/2024 - MŠ Detail
872024
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 176.28 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektriny za 3/2024 OcÚ Detail
432024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 2500.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
422024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 100.00 Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
412024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 26.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
402024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 25.00 Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
392024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 25.00 Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
382024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 25.00 Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
372024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 30.00 Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
362024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 30.00 Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
352024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 40.00 Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
342024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 40.00 Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
332024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 40.00 Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
322024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 40.00 Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
312024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 185.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber TKO z RO Domaša za 3/2024 Detail
302024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 185.00 Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 zber komunálneho odpadu v RO Nová Kelča za 3/2024 Detail
292024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 4611.36 PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 odber drevnej hmoty Detail
282024
(Faktúra vystavená)
12.04.2024 2500.00 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2024 Detail
862024
(Faktúra prijatá)
12.04.2024 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telefón 3/2024 Detail
852024
(Faktúra prijatá)
12.04.2024 634.09 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody za 3/2024 Detail
842024
(Faktúra prijatá)
12.04.2024 321.70 MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 72 strava z penziónu Goral za 3/2024 Detail
812024
(Faktúra prijatá)
12.04.2024 75.87 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu za 3/2024 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 234 >> Spolu