Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 131 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1/2019
(Objednávka prijatá)
18.09.2019 770.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko Detail
9/2019
(Objednávka vystavená)
18.09.2019 200.00 Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ Detail
58/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 177.59 Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
57/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 165.77 ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz odpadu za mesiac august 2019 Detail
56/2019
(Faktúra vystavená)
18.09.2019 200.00 ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť Detail
1922019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 40.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
1912019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 146.40 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1902019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 342.98 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 Detail
1892019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy Detail
1882019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 50.20 Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
1872019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 750.66 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
1862019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 132.90 MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 obed + občerstvenie Detail
1852019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 96.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku Detail
1842019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 237.12 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu Detail
1832019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 Detail
1822019
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 139.64 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telefón Detail
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
13.09.2019 0.00 HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce Detail
1/2019
(Nariadenie)
10.09.2019 0.00 VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady Detail
č. 3/2019
(Uznesenie)
09.09.2019 0.00 zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 Detail
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
09.09.2019 0.00 zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 Detail
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
09.09.2019 504.00 ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou "Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" Detail
1812019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 197.76 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1802019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 275.27 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO Detail
1792019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 190.08 Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 odvoz odpadu na skládku Detail
1782019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 512.50 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 131 >> Spolu