Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 102 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
402018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 15.00 Zuzana Timko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
392018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 15.00 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
382018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 18.00 Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
372018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 18.00 Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
362018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 18.00 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
352018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 26.00 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
342018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 26.00 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
332018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 26.00 Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
322018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 26.00 Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
312018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 80.00 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
302018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 26.00 Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
292018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 2000.00 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 3/2018 Detail
282018
(Faktúra vystavená)
18.04.2018 96.31 Ing. Vladimír Gašpar, Jánošíkova 8340/100, 080 01 Prešov za služby Detail
86/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 12.00 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Detail
85/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 139.68 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO Detail
84/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 253.01 Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava energia VO za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Detail
83/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 1801.49 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia za 3/2018 Detail
82/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 318.11 Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice Služby STP APV Detail
81/2017
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 služby - zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
80/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 53.21 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
79/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 10.70 Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina zákon o obecnom zriadení Detail
78/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 60.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
77/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 37.10 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 stravné za 3/2018 Detail
76/2018
(Faktúra prijatá)
18.04.2018 135.68 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 režijné náklady za 3/2018 Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
17.04.2018 3457.00 MUDr. Jana Filipová, SNP 1781/67, 069 01 Snina predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok p.č. 515/104 ostatná plocha o výmere 298 m2 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 102 >> Spolu