Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 114 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Nájomná zmluva
(Zmluva)
07.12.2018 100.00 Jozef Bratko prenájom koní počas osláv dňa sv. Mikuláša Detail
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/019/18
(Zmluva)
07.12.2018 50000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina termínovaný úver Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
06.12.2018 963.00 Dušan Jančík predaj novovytvorená parcela č. 515/107 - ostatná plocha o výmere 116 m2 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.12.2018 2241.00 JUDr. Peter Mihalčin a manželka Andrea Mihalčinová predaj diel 1 o výmere 9 m2 k p.č. 515/108 a diel 2 o výmere 261 m2 k p.č. 519 Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
03.12.2018 1050.00 Milan Kudža prenájom výkopového stroja Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
27.11.2018 100.00 Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou, 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 prenájom priestorov budovy základnej školy v Holčíkovciach č. 44 Detail
277/2018/
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón Detail
285/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 500.92 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice odber vody 25.9.-31.10.2018 Detail
284/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 1835.44 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
283/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 430.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
282/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 80.00 AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 prevádzkovanie majetku Detail
281/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 832.48 Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník LED vonkajšie svietidlo Detail
280/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 70.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava internet Detail
279/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
278/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 223.50 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
277/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 34.00 Danka Tkáčová DM- Sevis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany licenčný poplatok kataster 2018 Detail
276/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 64.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
275/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 147.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina Detail
274/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 17901.70 Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T oplotenie ZŠ Detail
273/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 121.88 Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
272/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 2905.20 Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina drevná štiepka Detail
271/2018
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 415.00 Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné servisné počítačové služby Detail
270/2017
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 1404.00 Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 cateringové služby Detail
269/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
268/2018
(Faktúra prijatá)
20.11.2018 20.00 Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok náklady doprava Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 114 >> Spolu