Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 96 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
č. 9/2017
(Uznesenie)
19.01.2018 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 Detail
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
18.01.2018 0.00 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
VZN č. 2/2017
(Nariadenie)
18.01.2018 0.00 o miestnej dani z nehnuteľností Detail
902017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 297.33 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady za elektrickú energiu za rok 2017 Detail
892017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 20.97 Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
882017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 34.99 Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 83 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
872017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 24.47 Zuzana Timko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
862017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 24.47 Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
852017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 52.96 Matúš Petrík, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
842017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 35.19 Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
832017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 38.15 Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
822017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 71.47 Anna Baniková, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
812017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 71.47 Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
802017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 180.06 Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
792017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 61.35 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
782017
(Faktúra vystavená)
15.01.2018 1109.34 Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 náklady na vykurovanie za 12/2017 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
15.01.2018 0.00 predaj spoluvlastníckych podielov k parcele E - KN č. 115/418 orná pôda o výmere 3601 m2 Detail
Zmluva o dielo č. 2017/1
(Zmluva)
12.01.2018 143974.37 GRUND OIL, s.r.o., Kalinčiakova 871/6 zhotovenie diela - stavby "Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce - SO 02 - Amfiteáter - SO 03 Altánok" Detail
zámenná zmluva
(Zmluva)
12.01.2018 10002.00 Ing. Pavol Drobný, Hlovíkova 203/22, 093 01 Vranov n.T. zámena pozemkov Detail
zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
10.01.2018 0.00 Ľubuša Horvátová, 094 05 Holčíkovce 48, prev.: Holčíkovce 23 vývoz TKO Detail
3182017
(Faktúra prijatá)
03.01.2018 8.10 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok za montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby) Detail
3172017
(Faktúra prijatá)
03.01.2018 20.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice náklady na dopravu Detail
3152017
(Faktúra prijatá)
03.01.2018 13.45 Extratech, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. spotrebný materiál Detail
3162017
(Faktúra prijatá)
03.01.2018 68.22 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadov skládkovaním za obd. 12.12.2017-12.12.2017 Detail
3142017
(Faktúra prijatá)
03.01.2018 124.36 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telekomunikačné služby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 96 >> Spolu