Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 176 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
732021
(Faktúra vystavená)
17.09.2021 150.00 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zber TKO v RO Domaša za 8/2021 Detail
2412021
(Faktúra prijatá)
17.09.2021 35.36 Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie 8/2021 MŠ Detail
2402021
(Faktúra prijatá)
17.09.2021 115.08 Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice spotreba elektrickej energie 8/2021 OcÚ Detail
2392021
(Faktúra prijatá)
17.09.2021 308.12 EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec služba správy verejného osvetlenia za 9/2021 Detail
2382021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 28.66 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava webhosting a služby s ním súvisiace Detail
2372021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 290.00 XAMEX, s.r.o., Štefániková 18, 066 01 Humenné preprava kontajnera Detail
2362021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 43.20 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice komplex služieb Detail
2352021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 244.62 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice vývoz a uloženie TKO na skládke z obce za 8/2021 Detail
2342021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 71.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
2332021
(Faktúra prijatá)
15.09.2021 350.00 Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov stavebný dozor - Verejné osvetlenie RO Domaša Poľany 1. etapa Detail
2322021
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 428.89 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice spotreba vody 8/2021 Detail
2312021
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 225.72 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová letecké fotografie Detail
2302021
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 112.00 Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou spotrebný materiál Detail
2292021
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 57.88 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 8/2021 Detail
2282021
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 252.00 MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 Nová Kelča strava za 8/2021 Detail
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021
(Nariadenie)
07.09.2021 0.00 Dodatok k VZN č. 2/2021 obce Holčíkovce o opatrovateľskej službe Detail
1353/VSD/2021
(Zmluva)
07.09.2021 0.00 VSD, a. s., Mlynská 31 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena Detail
722021
(Faktúra vystavená)
06.09.2021 120.00 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj Vranov n.T. - Zubrohlava Detail
712021
(Faktúra vystavená)
06.09.2021 1230.00 JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice ročné nájomné Detail
702021
(Faktúra vystavená)
06.09.2021 44.00 Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku za obd. 6 - 8/2021 Detail
2272021
(Faktúra prijatá)
06.09.2021 27.91 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava ESET Internet Security - licencia na 1 rok Detail
2262021
(Faktúra prijatá)
06.09.2021 131.52 Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 poskytovanie odbornej pomoci pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2021 Detail
2252021
(Faktúra prijatá)
06.09.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2021 Detail
2242021
(Faktúra prijatá)
06.09.2021 43456.28 GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov n.T. stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" - práce naviac podľa Dodatku č. 2 Detail
2232021
(Faktúra prijatá)
06.09.2021 29611.38 GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov n.T. stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" - podľa Zmluvy o dielo č. 1/2021 a Dodatku č. 1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 176 >> Spolu