Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 105 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
4/2018
(Uznesenie)
25.06.2018 0.00 zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2018 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.06.2018 50.00 Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 motorový čln NEPTUN Detail
Zámenná zmluva
(Zmluva)
18.06.2018 0.00 Gabriel Šuľák, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné zámena pozemkov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
18.06.2018 12960.00 Juliana Kahunová, Krompašská 6398/6, Haniska predaj pozemku p.č. 464/225 ostatná plocha o výmere 324 m2 Detail
144/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 970.02 Oslovič Ján, 094 02 Slovenská Kajňa 49 práce pri preložke káblov NN časť autokemping Detail
143/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 53.90 Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce stravné za mesiac máj 2018 Detail
142/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 197.12 Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce režijné náklady za odobratú stravu - máj 2018 Detail
141/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 63.98 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby Detail
140/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 50.00 JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 zabezpečenie činnosti ABT a TPO Detail
139/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 1683.11 thermowell.sk, Ján Homoľa, Nábřežní 414, 790 01 Jeseník solárne LED vonkajšie svietidlá IQ-ISL 20 vario Detail
138/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 426.31 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné za obd. 01.05.2018 - 30.05.2018 Detail
137/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 50.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby - internet Detail
136/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 28.50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov laboratórny rozbor vzorky piesku z pieskoviska pri MŠ Holčíkovce Detail
135/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 20.80 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín Detail
134/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
133/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 96.00 AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2018 Detail
132/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 266.80 Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T spotrebný materiál Detail
131/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 117.09 Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu skládkovaním za 09.05.2018-14.05.2018 Detail
130/2018
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 104.36 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
11.06.2018 12640.00 Jozef Čarný, Janovík 144, 082 03 Lemešany predaj pozemku p.č. 464/223 ostatná plocha o výmere 316 m2 Detail
3/2018
(Uznesenie)
05.06.2018 0.00 zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.03.2018 Detail
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
30.05.2018 63.28 Mgr. Matúš Michľo, Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec vývoz TKO Detail
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
29.05.2018 64.00 ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou vývoz TKO Detail
129/2018
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 125.21 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice energia 01.04.2018-30.04.2018 obecný úrad Detail
128/2018
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 666.23 ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 výdavky na chod kotolne Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 105 >> Spolu