Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 130 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 10.89 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 Detail
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 16.40 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prenájom priestorov dňa 28.2.2023 Detail
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov Detail
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks Detail
DFA035/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na ples 7 ks Detail
DFA034/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online odborný seminár zo 17.2.2023 ZFK Detail
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
DFA030/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2023 Detail
DFA029/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 591.00 Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava tréning vysoko efektívneho učenia Detail
DFA0282023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET Detail
DFA027/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.32 Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava Balík doprava Detail
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 splnomocnenie, vydanie preukazu Detail
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1326.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice dodanie a montáž plastového okna Detail
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 548.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 Detail
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 406.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 Detail
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8257.51 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie Detail
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1623.55 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice obd. 01/2023 elektrina Detail
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 84.00 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava biela tabuľa, magnetická Detail
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1800.00 AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača žiarivková trubica T8 Detail
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok Detail
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
21.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
21.02.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023 Detail
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov Detail
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a hospodárske tlačivá Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 130 >> Spolu