Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 55 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
19/0005
(Faktúra vystavená)
18.03.2019 211.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné stočné - 31012019-27022019 Detail
19/0006
(Faktúra vystavená)
15.03.2019 347.39 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné za 31012019-27022019 Detail
19/052 - VS: 7/2
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 444.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy pre zamestnancov za 2/2019 Detail
19/051 - VS: 7.
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 40.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov z 2/2019 Detail
19/050 Z - VS: 2018041
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 20.00 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov Seminár - dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z Detail
19/049 - VS: 19047
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
19/048 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 2402.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie za 3/2019 Detail
19/047 - VS: 1903475
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.70 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE precvičovanie pravopisu pre 5.6.7. ročník ZŠ - učebné pomôcky Detail
19/046 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 467.60 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 01022019-28022019 Detail
19/045 - VS: 20190318
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 182.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN na 2.polrok 2018/2019 Detail
19/043 - VS: 19110
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo verejnom obstarávaní Detail
19/042 - VS: 19083
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 2/2019 Detail
19/041 - VS: 2019000485
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Paušálna platba za zdravotný dohľad v 1. polroku 2019 Detail
19/031 Z - VS: 1192201685
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 21.70 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - kancelárske potreby Detail
2019/017
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
Zmluva o výpožičke 213012019
(Zmluva)
14.03.2019 173.12 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov - voľby prezidenta Detail
19/0003
(Faktúra vystavená)
13.03.2019 280.85 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné stočné za 01012019-30012019 Detail
2019/016
(Objednávka vystavená)
13.03.2019 5.70 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Precvičovanie pravopisu 5.6.7. ročník Detail
ŠEVT a.s. Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
11.03.2019 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Záväzné všeobecné podmienky ohľadom dojednania čiastkových kúpnych zmlúv na základe písomných objednávok - bez určenia konkrétnej kúpnej ceny ktorá bude určená na základe cenovej ponuky- úprava úhrady formou preddavku Detail
19/044 - VS: 1501900117
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 149.50 IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava Kancelárske kreslo 2 ks Detail
19/040 - VS: 1911220146
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 858.12 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 2/2019 Detail
19/039 - VS: 822055338
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne lužby 2/2019 Detail
19/038 - VS: 3.
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 54.56 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy zamestnancom 1/2019 Detail
19/037 - VS:3/2
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 595.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov 1/2019 Detail
19/036 - VS: 193102084
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 55 >> Spolu