Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 70 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DFA007/2020 - VS: FV200001
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 Detail
DFA005/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 619.13 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 12/2019 Detail
DFA004/2020 - VS: 1911220977
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 1050.03 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 12/2019 Detail
DFA003/2020 - VS: 2500029548
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 876.93 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 11/12/2019 Detail
DFA002/2020 - vS: 8249481443
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 35.35 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby 12/2019 Detail
DFA001/2020 - VS" 1020010321
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 01/2020 Detail
OBJ001/2020
(Objednávka vystavená)
16.01.2020 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava elektroinštalácie v učebni Detail
19/0029
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 296.70 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné refundácia za obdobie 1.11.2019-2.12.2019 Detail
19/296 - VS: 38.
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 71.63 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy zamestnancom za 12/2019 Detail
19/295 - VS: 38/2
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 452.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 12/2019 Detail
19/0030
(Faktúra vystavená)
19.12.2019 609.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refundácia za 01.11.2019-2.12.2019 Detail
19/294 - VS: 2500027995
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 1168.10 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 01.11.2019-2.12.2019 Detail
19/293 - VS: 193111872
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží 12/2019 čistenie Detail
19/284 - VS:8247262171
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 11/2019 Detail
19/292 - VS: 19783
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 750.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní Detail
19/291 - VS: 19788
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní Detail
19/290 - VS: 19754
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2019 Detail
19/289 - VS: 2019017
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 1000.00 Tobi s.r.o., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka - čerpanie SF Detail
19/288 - VS: 19677
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2019 Detail
19/287 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 768.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 11/2019 Detail
19/286 - VS: 19860
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Vyúčtovacia faktúra za školenie OZ Detail
19/285 - VS: 193110976
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 12/2019 Detail
19/283 - VS: 2019418
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 144.00 Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde Preprava osôb - súťaž vo vybíjanej (KE-Strážske-KE)
Detail
19/282 - VS: 1911220898
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 313.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 1.11.2019 do 30.11.2019 Detail
19/281 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 2588.23 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za opakované dodanie 12/2019 - zál.platby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 70 >> Spolu