Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 96 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
(Zmluva)
16.09.2021 155752.46 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č.001/2021 Detail
OBJ064/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 470.00 Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Baška pilčícke práce, odvoz biomasy, plošina Detail
OBJ065/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 73.96 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ066/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 107.14 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ067/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 31.50 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ068/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 22.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ069/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 44.00 IKAR,a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
DFA162/2021, VS:210061
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 4749.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
DFA164/2021,VS:210016
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1530.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektrospotrebičov Detail
OBJ063/2021
(Objednávka vystavená)
07.09.2021 54.40 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA spínacie hodiny, switch Detail
OBJ061/2021
(Objednávka vystavená)
06.09.2021 404.66 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ062/2021
(Objednávka vystavená)
06.09.2021 489.48 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie a tepovanie kobercov, tepovanie stoličiek a kresiel Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č. 26/2021
(Zmluva)
20.08.2021 1500.00 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poskytnutie grantu na projekt pod názvom "Šplhanie Kežmarčiat" Detail
OBJ059/2021
(Objednávka vystavená)
19.08.2021 130.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného náradia Detail
OBJ060/2021
(Objednávka vystavená)
19.08.2021 100.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE oprava telocvičného náradia Detail
DFA155/2021,VS:2102470
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 296.00 Ing. Ján Strapec Oxico, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava učebnice NJ A1.1, A1.2 Beste freunde Detail
DFA156/2021, VS:21478
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 07/2021 Detail
DFA157/2021,VS:21519
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 500.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo VO - oprava strechy Detail
DFA158/2021,VS:210210154
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 637.50 VKÚ,a.s., Harmanec 13, 976 03 Harmanec učebnice Geografia-Európa pre 7.ročník ZŠ Detail
DFA159/2021,VS:300842109
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET za 07-09/2021 Detail
DFA160/2021,VS:8288119823
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telegrafické služby za 07/2021 Detail
DFA161/2021,VS:42021
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 130.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného náradia Detail
DFA147/2021, VS:511058136
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 111.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA komplexné poistenie podnikateľov na obd. 22.8.2021-21.8.2022 Detail
DFA148/2021, VS:2212204510 (DFA004/2021Z)
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a ekonomické tlačivá-vyúčtovacia faktúra Detail
DFA149/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 936.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 08/2021-fixná zložka Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 96 >> Spolu