Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 58 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o výpožičke č. 213022019
(Zmluva)
22.05.2019 105.32 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Účel - prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov za účelom konania volieb do Európskeho parlamentu Detail
19/100 - VS: 300841906
(Faktúra prijatá)
21.05.2019 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice od 4-6/2019 Detail
19/099 - VS: 21900425
(Faktúra prijatá)
20.05.2019 120.48 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 Detail
2019/032
(Objednávka vystavená)
20.05.2019 120.48 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 Detail
19/097 - VS: 20190079
(Faktúra prijatá)
20.05.2019 348.70 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava žalúzii v triedach Detail
19/098 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 99.70 Muziker a.s, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP Detail
19/0011
(Faktúra vystavená)
16.05.2019 243.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné za obdobie od 29032019-29042019 Detail
2019/031
(Objednávka vystavená)
16.05.2019 99.70 Muziker, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP Detail
19/096 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 436.78 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 4/2019 Detail
19/095 - VS: 19208
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 4/2019 Detail
19/094 - VS: 190169
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 504.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Školský časopis A5 32 str. s obálkou farebný Detail
19/093 - VS: 15.
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 49.28 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 4/2019 Detail
19/092 - VS: 15/2
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 537.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov za 4/2019 Detail
19/091 - VS 1911220359
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 199.82 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za obdobie od 1.4.2019 do 30.4.2019 Detail
19/0012
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 400.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - vodné a stočné za obdobie od 29.3.2019 do 29.4.2019 Detail
19/0009
(Faktúra vystavená)
09.05.2019 532.25 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku od 1.1.2019 do 31.3.2019 Detail
19/0007
(Faktúra vystavená)
09.05.2019 319.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné od 28.2.2019 do 28.3.2019 Detail
19/090 - vS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 1099.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie za 5/2019 Detail
19/089- VS: 16/2019
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 104.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce zariadenia EZS Detail
19/088 - VS: 8232194399
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 4/2019 Detail
19/087 - VS: 193104038
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 5/2019 Detail
19/086 - VS: 1019050288
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2019 Detail
19/085 - VS: 2125085738
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 847.50 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 29.3.2019-29.4.2019 Detail
19/084 - VS:3419088159
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Rozhodnutie - miestny poplatok za komunálny odpad 1.splátka Detail
19/082- VS: 1911220300
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 -937.54 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepla zarok 2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 58 >> Spolu