Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 52 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
19/0002
(Faktúra vystavená)
22.01.2019 637.14 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA ŠJ KE28 - vodné stočné za 301118-311218 a voda z povrch. odtoku za 011018-311218 Detail
2019/002
(Objednávka vystavená)
21.01.2019 386.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Školský časopis formát A5 24 strán s obálkou Detail
2019/001
(Objednávka vystavená)
21.01.2019 35.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava osvetlenia chodba a trieda Detail
19/007 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 2774.39 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 1/2019 - opakované plnenie Detail
19/006 - VS: FV190002
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 35.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava žiarivkového osvetlenia chodba, trieda Detail
19/005 - VS: 22900085605
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 643.63 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Spotreba elektriny 12/2018 Detail
19/004 - VS: 1811220992
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 1379.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 01122018-31122018 Detail
19/003 - VS:2210120465
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 2388.13 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné za 3014118-311218, vody z povrchového odtoku za 011018-311218 Detail
19/002 - VS:8223985018
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón za 12/2018 Detail
19/001 - VS:1019010280
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
zmluva o obstaraní zájazdu č. 213102018
(Zmluva)
17.01.2019 8700.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. Stupňa ZŠ Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213092018
(Zmluva)
17.01.2019 9750.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Detail
Servisná zmluva 213012019
(Zmluva)
02.01.2019 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Predmet zmluvy- poskytovanie služby s ceľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 213012014 zo dňa 16.4.2014
(Zmluva)
02.01.2019 0.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 213012014 Veolia - predmet úprav - termín, banka,obchodné meno Detail
39.
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 47.30 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 12/2018 Detail
39/2
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 516.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 12/2018 Detail
20180049
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 955.22 Family Plus s.r.o., Byster 20, 044 41 Sady nad Torysou Podanie slávnostnej večere pri príležitosti ukončenia roka Detail
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 Detail
183110639
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2018 Detail
2290085605/7294313906
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 684.25 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.11.18-30.11.2018 Detail
66122018
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 6139.42 Energia spol. s r.o., Zombova 35, 040 11 Košice oprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod Detail
18675
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2018 Detail
18698
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 150.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O. - VšZP, LVK Detail
18643
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O - aktívny bleskozvod Detail
18607
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 52 >> Spolu