Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
27.04.2023 258.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
20.04.2023 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie majetku Detail
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 1764.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia v triedach Detail
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
05.04.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací Detail
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 100.00 JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice právne služby-porada v oblasti občianskeho práva Detail
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 300.00 Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica školenie pedagogických zamestnancov Detail
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
05.04.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0066 Detail
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 300.00 Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice odborný seminár Detail
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 140.33 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce papiernictvo a toner Detail
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena chodbového tlačidla Detail
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 Detail
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
30.03.2023 108.00 Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava účastnícky poplatok na podujatí Detail
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 4500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky Detail
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 432.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 Detail
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 7200.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 Detail
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 60.24 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 03/2023 Detail
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona Detail
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8124.92 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta Detail
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 1266.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina, uhradené platby 02/2023 Detail
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 35.16 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel paušál 02/2023 Detail
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 636.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 471.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu