Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 477.49 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 96.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 393.01 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 Detail
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 Detail
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací A4 Detail
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle Detail
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 833.20 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko Detail
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
23.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida vodárenské potreby Detail
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 646.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ Detail
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 1920.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie, vstupenky, poistenie Detail
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 8500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava Detail
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 7632.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice zabezčenie lyžiarskeho zájazdu Detail
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa Detail
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok Detail
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
07.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida ohrievač Haki s batériou, sada ventilov Detail
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 1530.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 Detail
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 10.89 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 Detail
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 16.40 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prenájom priestorov dňa 28.2.2023 Detail
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 4014.00 OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 kurz korčuľovania Detail
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov Detail
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
OBJ018/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 89.10 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omáľovanky 180 ks pre deti Detail
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu