Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 134 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 9522.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 Detail
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 300.00 Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní Detail
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
02.05.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0072 Detail
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
27.04.2023 1633.15 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
27.04.2023 1437.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku Detail
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické a toaletné potreby Detail
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 1056.85 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 03/2023 Detail
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 1920.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE vstupenky, sprievodcovské služby Detail
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 3.60 DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava balík do 3 kg poplatok za kuriéra Detail
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 258.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 32.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel. paušál za 03/2023 Detail
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 6350.84 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 Detail
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 332.14 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 Detail
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 62.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica tlačivá Detail
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 Detail
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 108.00 Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 Detail
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 62.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske tlačivá Detail
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 100.00 JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice právne služby Detail
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 140.33 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 Detail
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice vákon zodpovednej osoby za 04/2023 Detail
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 4586.06 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba vody Detail
DFA061/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 646.00 17098726, Zita Hančáková CK Delta TRavel agency, Letná 45, Košice prenájom priestoru, ozvučenie, dataprojektor, mikrofón , flipchart Detail
DFA060/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 4000.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie 2 x ČR a 1 x BA, miestne poplatky Detail
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
27.04.2023 258.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
20.04.2023 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie majetku Detail
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 1764.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia v triedach Detail
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
05.04.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací Detail
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 100.00 JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice právne služby-porada v oblasti občianskeho práva Detail
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 300.00 Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica školenie pedagogických zamestnancov Detail
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
05.04.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0066 Detail
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 300.00 Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice odborný seminár Detail
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 140.33 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce papiernictvo a toner Detail
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena chodbového tlačidla Detail
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 Detail
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
30.03.2023 108.00 Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava účastnícky poplatok na podujatí Detail
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 4500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky Detail
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 432.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 Detail
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 7200.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 Detail
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 60.24 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 03/2023 Detail
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona Detail
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8124.92 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta Detail
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 1266.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina, uhradené platby 02/2023 Detail
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 35.16 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel paušál 02/2023 Detail
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 636.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 471.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 477.49 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 96.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 393.01 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 Detail
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 Detail
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací A4 Detail
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle Detail
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 833.20 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko Detail
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
23.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida vodárenské potreby Detail
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 646.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ Detail
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 1920.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie, vstupenky, poistenie Detail
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 8500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava Detail
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 7632.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice zabezčenie lyžiarskeho zájazdu Detail
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa Detail
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok Detail
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
07.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida ohrievač Haki s batériou, sada ventilov Detail
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 1530.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 Detail
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 10.89 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 Detail
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 16.40 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prenájom priestorov dňa 28.2.2023 Detail
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 4014.00 OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 kurz korčuľovania Detail
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov Detail
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
OBJ018/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 89.10 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omáľovanky 180 ks pre deti Detail
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks Detail
DFA035/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na ples 7 ks Detail
DFA034/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online odborný seminár zo 17.2.2023 ZFK Detail
DFA030/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2023 Detail
DFA029/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 591.00 Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava tréning vysoko efektívneho učenia Detail
DFA0282023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET Detail
DFA027/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.32 Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava Balík doprava Detail
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 splnomocnenie, vydanie preukazu Detail
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1326.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice dodanie a montáž plastového okna Detail
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 548.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 Detail
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 406.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 Detail
DFA022/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 187.15 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner čierny, kancelársky papier Detail
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8257.51 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie Detail
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1623.55 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice obd. 01/2023 elektrina Detail
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 84.00 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava biela tabuľa, magnetická Detail
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
21.02.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023 Detail
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov Detail
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a hospodárske tlačivá Detail
OBJ014/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
OBJ013/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 Detail
OBJ012/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ011/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 591.00 Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava vzdelávací tréning vysoko efektívneho učenia Detail
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 187.15 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky Detail
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
15.02.2023 35.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia - november 2022 Detail
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
15.02.2023 242.90 Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava didaktický softvér (licencia) Detail
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
15.02.2023 0.00 pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 Detail
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 35.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA extra november 22 Detail
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava poplatok za tel. paušál 01/23 Detail
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 33.00 J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 Detail
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 54.87 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca monterky, pracovná obuv Detail
DFA060/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 0.00 dodávka tepelnej energie Detail
DFA013/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 242.90 Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami Detail
DFA014/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 132.20 Mega knihy, Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR Ruský jazyk pre 6. roč. Detail
DFA012/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 13.01 TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo magnetická stierka na biele tabule Detail
DFA011/2023
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 388.12 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie za 01/2023, farebné kópie za 01/2023 Detail
DFA010/2023
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Detail
DFA034/2022Z
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca obj. 189530 Detail
DFA033/2022Z
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne Detail
DFA316/2022
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatka za telekomunikačné služby Detail
DFA249/2022
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 15.37 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manžmentu Detail
ZŠK30/0016/2023/0021
(Nariadenie)
09.02.2023 0.00 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026 Detail
DFA020/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.02.2023 280.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY ubytovanie , strava a daň mestu Vysoké Tatry Detail
OFA005/2023
(Faktúra vystavená)
07.02.2023 83.44 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A prevádzkové náklady teplo, voda , zrážková voda, elektrina 1.1-30.6.2023 Detail
OBJ007/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 13.01 TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo magnetická stierka na bielu tabuľu Detail
OBJ006/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 84.00 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Biela tabuľa , magnetická Detail
OBJ005/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 132.20 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - učebnica Detail
Dodatok č. 4 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
03.02.2023 0.00 zrušený depozitný účet Detail
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1800.00 AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača žiarivková trubica T8 Detail
DFA008/2023
(Faktúra prijatá)
01.02.2023 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava ročný poplatok za poskytnutie služby k Active Registratúra Detail
DFA 007/2023
(Faktúra prijatá)
31.01.2023 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO - Rohož Detail
DFA006/2023
(Faktúra prijatá)
31.01.2023 22.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 5, PZ 2 - 5ks Detail
OBJ004/2023
(Objednávka vystavená)
31.01.2023 22.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 5, PZ 2 - 5 ks Detail
ZŠK30/0016/0023/0015
(Nariadenie)
31.01.2023 0.00 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania a kyberšikanovania žiakov ZŠ Kežmarská 30 Detail
OFA004/2023
(Faktúra vystavená)
26.01.2023 56.12 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prenájom priestorov v obd. 10.10-31.12.2022 Detail
DFA005/2023
(Faktúra prijatá)
26.01.2023 248.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena tlačidiel chodbového osvetlenia, oprava svietidla v triede Detail
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 1326.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie Detail
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 228.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel Detail
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 1800.00 AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivková trubica Detail
Služby ROV
(Zmluva)
25.01.2023 33.00 J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Cenník ROV 2023 Detail
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2023 0.00 Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany G6 bezkáblová mechanická metla Detail
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 31.03 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) Detail
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 1641.18 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 1353.21 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) Detail
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
23.01.2023 339.26 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 Detail
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
23.01.2023 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok Detail
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
20.01.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
20.01.2023 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok Detail
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 646.76 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obd 12/2022 Detail
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava hlasové služby Detail
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
18.01.2023 -4.50 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava opravná Fa za stravné kupóny Detail
DFA356/2022
(Faktúra prijatá)
17.01.2023 119.30 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA Detail
DFA354/2022
(Faktúra prijatá)
17.01.2023 2316.38 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 1.12.2022 pre odberné miesta podľa rozpisu Detail
DFA352/2022
(Faktúra prijatá)
12.01.2023 4407.18 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava skutočná spotreba za vodu Detail
Dodatok č. 3 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
04.01.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0043 Detail
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
04.01.2023 0.00 Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov Detail
DFA351/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 24.19 ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR konferenčný stolík Detail
DFA350/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 207.00 Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 čalúnené stoličky Detail
DFA 349/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 329.00 Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a kreslo frey velur 2ks Detail
DFA348/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 45.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač banneru + grafické práce Detail
OBJ182/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 329.00 Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a kreslo FREY VELUR Detail
OBJ181/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 75.00 ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR konferenčný stolík nubire S Detail
OBJ180/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 207.00 Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 kreslo VASTO Detail
OBJ179/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 45.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice grafické práce a tlač Detail
OBJ178/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 739.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor Epson EB-530 Detail
ZŠK30/0016/2023/0008
(Nariadenie)
03.01.2023 0.00 Dodatok č. 3 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu Detail
DFA347/2022
(Faktúra prijatá)
28.12.2022 739.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE epson EB-530 Detail
OFA009/2022
(Faktúra vystavená)
27.12.2022 0.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice nedoplatok za OFA003/2021 Detail
DFA346/2022
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 15.70 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice služby energetic. manažmentu Detail
DFA345/2022
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 915.50 SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A, 040 01 Košice prenájom priestorov, bowlingových dráh, občerstvenie Detail
DFA344/2022
(Faktúra prijatá)
26.12.2022 2.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela Detail
DFA343/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 0.38 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela Detail
DFA342/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 208.00 PEAL TRADE, s.r.o., Havličkova 27, 040 01 Košice výspravky poškodených stien Detail
DFA341/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 464.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy Detail
DFA340/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 73.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov Detail
DFA339/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 51.35 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia Detail
DFA333/2022
(Faktúra prijatá)
21.12.2022 292.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE montaz displeja Detail
DFA 338/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovná zimná obuv Detail
DFA 337/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 97.97 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE predĺžovacie káble, príslušenstvo k PC Detail
DFA336/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 80.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 konzultačná činnosť Detail
DFA335/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 150.00 Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice oprava vzduchoviek Detail
OBJ177/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 915.50 SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A občerstvenie na vianočný večierok Detail
OBJ176/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 208.00 PEAL TRADE, s.r.o., Havlíčkova 27, 040 01 Košice vysprávky poškodených stien Detail
OBJ175/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 51.35 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia Detail
OBJ174/2022
(Objednávka vystavená)
19.12.2022 97.97 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC príslušenstvo(káble, usb) Detail
OBJ173/2022
(Objednávka vystavená)
19.12.2022 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca zimná pracovná obuv Detail
DFA 334/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
OBJ172/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 80.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 odborné konzultácie Detail
OAF013/2022
(Faktúra vystavená)
15.12.2022 3498.30 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice nájom OST za obd. 01-12/2022 Detail
DFA332/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 475.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele , farebné kópie Detail
OBJ171/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 15.70 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov - prenájom - účel- referendum Detail
OBJ170/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 204.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice inštalácia sieťových zariadení Detail
DFA 331/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 204.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Inštalácia siete a sieťových zariadení Detail
DFA330/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 240.00 Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice stredná oprava vzduchoviek Detail
DFA329/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 292.80 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE vertikálne žalúzie Detail
DFA328/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 878.64 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodávka a montáž žaluzií Detail
DFA326/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 667.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za obd. 11/22 Detail
DFA325/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 105.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestn. a učiteľov ZŠK30 11/22. Detail
DFA324/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 831.88 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/22 Detail
DFA323/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 412.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 far. str. a obalka Detail
DFA322/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 17.60 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA-SF321/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 259.55 Reklamní agentura Green Cat, s.r.o., Salvátorská 931/B, Praha 110 00 recyklované obálky Detail
DFA320/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice Detail
DFA315/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Detail
DFA314/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice Detail
DFA313/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 577.67 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
OBJ169/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ168/2022
(Objednávka vystavená)
14.12.2022 292.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE montáž interaktívneho displeja Detail
OBJ167/2022
(Objednávka vystavená)
14.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA319/2022
(Faktúra prijatá)
14.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA321/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón obd. 11/22 Detail
DFA318/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 1290.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávku tepelnej energie za 11/22 Detail
DFA317/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za obd. 10,11,12/2022 Detail
DFA 312/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 411.12 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice windows 10 Pro Detail
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 60.77 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektronické stavebnice a puzzle Detail
DFA309/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 0.00 Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec el. stavebnica Detail
DFA308/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 43.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE gembird8port LAN switch Detail
DFA004/2022D
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 149.21 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE gigabit switch Detail
DFA307/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za mesiac 11/22 Detail
DFA305/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 135.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač fotografie na tabuľu - DIBOND + UV lamininácia + polep Detail
DFA310/2022
(Faktúra prijatá)
12.12.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančúčtovníctva a PaM za mesiac december Detail
DFA304/2022
(Faktúra prijatá)
12.12.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/22 Detail
OBJ165/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 17.60 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA náplň do fixy na bielu tab. Detail
DFA303/2022
(Faktúra prijatá)
08.12.2022 490.20 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kanc.vybavenie do kabinetu Detail
OBJ166/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava náplň do tonerov 13 ks Detail
OBJ164/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 411.12 ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice licenčný kľúč Windows 10 Pro, standard 2021,EDU Detail
OBJ 163/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 504.00 Merea, a.s., Stromová 54, 831 01 Bratislava kurz prvej pomoci 8.12.2022 Detail
DFA306/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 217.66 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC Detail
DFA302/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 177.55 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, sedacích vakov Detail
DFA295/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA 30 ks žiackych stoličiek Detail
OBJ162/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 135.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač fotografie na tabuľu, laminácia polep Detail
OBJ161/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 490.20 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA tabuľa keramic Slim, stierka magnetická, sedací vak Detail
Dodatok č. 2 k Smernici o obehu účtovnych dokladov
(Nariadenie)
06.12.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
06.12.2022 60.77 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava custom hosting FA kuDFA029/2022Z Detail
DFA032/2022Z
(Faktúra prijatá)
06.12.2022 2471.27 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 11/22 Detail
DFA296/2022
(Faktúra prijatá)
05.12.2022 524.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno kancelársky nábytok Detail
ZŠK30/0016/2022/211
(Nariadenie)
01.12.2022 0.00 Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok (VEV) Detail
ZŠK30/0002/2022/209
(Uznesenie)
01.12.2022 0.00 Školský poriadok Detail
ZŠK30/0002/2022/0210
(Nariadenie)
01.12.2022 0.00 Organizačný poriadok Detail
DFA301/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 1094.54 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce a materiál Detail
DFA300/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 125.42 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice dodávka a montáž drevených lavičiek Detail
DFA299/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektronická stavebnica Detail
DFA298/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 15.16 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA297/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 25.15 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA294/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 214.50 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby, tlačivá Detail
DFA031/2022Z
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 226.00 Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec elektric. stavebnice Detail
DFA030/2022Z
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektrické stavebnice 10ks Detail
OBJ160/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 259.55 Reklamní agentúra Green CAt, s.r.o., Salvátorská 931/B rastúci papier, recyklované obálky Detail
OBJ159/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 240.00 BRETTON SLOVAKIA s.r.o., Moldavská cesta 8, 040 11 Košice servis a oprava vzduchoviek (8ks) Detail
OBJ158/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 226.00 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava elektronická stavebnica BOFIN 5 ks Detail
OBJ157/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Elektronická stavebnica BOFIN 5ks Detail
OBJ156/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 524.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno kancelársky nábytok do učebne č . 54 Detail
OBJ155/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 25.15 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA293/2022
(Faktúra prijatá)
30.11.2022 51.75 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia okt. 22+bonus Detail
DFA290/2022
(Faktúra prijatá)
30.11.2022 376.56 VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice likvidácia odpadu Detail
OBJ153/2022
(Objednávka vystavená)
30.11.2022 412.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5 32 strán Detail
OBJ154/2022
(Objednávka vystavená)
30.11.2022 177.55 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, vakov Detail
OBJ152/2022
(Objednávka vystavená)
29.11.2022 112.25 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC(káble, rozdvojka,redukcia) Detail
OBJ151/2022
(Objednávka vystavená)
29.11.2022 151.80 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 originálna lampa s modulom do projektora Epson EB-X39 Detail
DFA291/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 67.50 Mgr. Alexander Asbóth, L. Madácha 2796/12 sladký med Detail
DFA292/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 31.48 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin knihy - Logopédia včas Detail
DFA289/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 151.80 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 originálna lampa s modulom do EPSON EB-X39 Detail
DFA288/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava za obd 11/22 v zmysle zmluvy Detail
DFA287/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 1300.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA prevedenie OPaOS eletroinštalácie budovy Detail
DFA2862022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 6731.86 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo kPC Detail
DFA003/2022D
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 63.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava hodnota vrátených kupónov Detail
DFA285/2022
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 638.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 Detail
DFA284/2022
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 101.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 Detail
DFA283/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 7.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Nová Hravá Fyzika 9 - PZ Detail
DFA282/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava za služby poč. siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd. 10-12/2022. Detail
DFA281/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 128.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA280/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 158.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ150/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 6731.86 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE interaktívna tabuľa, drziak, notebook HP, multifunkč. tlačiareň Detail
OBJ148/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stolička žiacka ESO (lamino, modrá)30 ks Detail
OBJ149/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 214.50 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelársky papier, náplň do popisovača Detail
oBJ147/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 67.50 Mgr. Alexander Asbóth, ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno sladký med 30g Detail
DFA029/2022Z
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 60.77 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava k30.sk custom hosting Detail
DFA 279/2022
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 361, 60200 Brno medicimbal 12 ks Detail
OBJ146/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 128.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice pracovné prostriedky Detail
OBJ145/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 158.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čiastiace a dezinfekčné prostriedky Detail
OBJ144/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 7.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Nová hravá Fyzika 9 (PZ) Detail
DFA278/2022
(Faktúra prijatá)
18.11.2022 135.85 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Nobo nástenné projekčné plátno Detail
OBJ143/2022
(Objednávka vystavená)
16.11.2022 51.75 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia - 10/2022 Detail
OBJ142/2022
(Objednávka vystavená)
16.11.2022 15.16 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov uč. 39 Detail
DFA 277/2022
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 693.79 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2022 Detail
DFA276/2022
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok za tel za 10/2022 Detail
DFA028/2022Z
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR 12 ks -medicimbal Detail
DFA275/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 569.56 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 12/2021 do 10/2022 Detail
DFA274/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 577.67 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA027/2022Z
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 2471.27 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 11/2022 Detail
DFA273/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
OBJ141/2022
(Objednávka vystavená)
14.11.2022 135.85 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projekčné nástenné plátno NOBO 200x135 Detail
OBJ140/2022
(Objednávka vystavená)
14.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR medicinbal Detail
DFA272/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice za obd. 10/2022 Detail
DFA271/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 350.39 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA270/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 77.55 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA inkluzívna škola ZD Detail
DFA269/2022
(Faktúra prijatá)
09.11.2022 134.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova52 kaučuková duša do veľkých lôpt Detail
DFA266/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 1161.14 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka a montáž radiátorov Detail
DFA264/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 1009.00 STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník gym. žinenka 8 ks Detail
DFA263/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovane finanč. účtovníctva PaM za mesiac Október. Detail
DFA267/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 680.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a inštalácia eleltronického dverného systému V - Line Detail
DFA268/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Detail
DFA265/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 426.05 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka a montáž radiátorov Detail
262/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 181.79 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelársky papier, napln do popisovaca Detail
OBJ139/2022
(Objednávka vystavená)
02.11.2022 1009.00 STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník gymnastická žinenka mäkká Detail
OBJ138/2022
(Objednávka vystavená)
31.10.2022 181.79 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelársky papier, náplň pilot Detail
OBJ137/2022
(Objednávka vystavená)
31.10.2022 376.56 VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice likvidácia zmiešaného odpadu Detail
DFA261/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 690.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava vzdelávanie Akadémia riadizeľov Detail
DFA260/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 115.20 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Hitachi náhradná lampa Detail
DFA259/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 25.44 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty na DOD, grafické práce Detail
DFA258/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 82.05 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia aug. 22+bonus Detail
DFA 253/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 94.05 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy učiteľov a zamestnancov Detail
OBJ136/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 680.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektronický vrátnik (dodanie a inštalácia) Detail
OBJ134/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 25.44 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty na DOD, grafické práce Detail
DFA 257/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 111.12 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava rohož Detail
DFA 256/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 577.67 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava wc papier, dávkovač maxi roll Detail
DFA 255/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 414.73 Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice sada floorb. loptičiek, hokejky Detail
DFA 254/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 594.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 09/22 Detail
OBJ135/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 159.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia august 2022 Detail
DFA220/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 0.00 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice priestorový termostat Detail
OBJ133/2022
(Objednávka vystavená)
25.10.2022 134.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova52, 821 06 Bratislava kaučuková duša do veľkej Kin-ball lopty Detail
OBJ132/2022
(Objednávka vystavená)
25.10.2022 690.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava vzdelávanie Akadémia riaditeľov Detail
DFA246/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica LIST bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Detail
DFA245/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 267.60 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno výškovo nastaviteľný stôl Detail
DFA242/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, BB 97401 cd na ceste pozor, dvd bezpečne na bicykli Detail
DFA241/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
DFA025/2022Z
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 189.24 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku Detail
DFA021/2022Z
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 659.50 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice infrapanel Detail
OFA010/2022
(Faktúra vystavená)
24.10.2022 36.65 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A prevádzkové náklady 1.10.-31.12.2022(teplo, voda, zrážková voda) Detail
DFA252/2022
(Faktúra prijatá)
24.10.2022 62.37 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA251/2022
(Faktúra prijatá)
24.10.2022 266.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov Detail
OBJ131/2022
(Objednávka vystavená)
24.10.2022 62.37 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA250/2022
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 23.26 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA254/2022-1
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov chémia pre 7. roč., 9. roč. Detail
DFA240/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY školenie Detail
DFA239/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 656.84 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 09/2022 Detail
DFA238/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikač. služby 09/2022 Detail
DFA024/2022 Z
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 29.94 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava cartridge tonerPartner Detail
DFA236/2022
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA026/2022Z
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR chémia pre 7. roč., pre 9. roč. Detail
DFA243/2022
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 649.74 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 09/2022 Detail
DFA248/2022
(Faktúra prijatá)
18.10.2022 19.70 Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice projektor, dialkový ovládač Detail
DFA247/2022
(Faktúra prijatá)
18.10.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
OBJ130/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 115.20 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE náhradná lampa do projektora Detail
OBJ129/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 19.70 Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice diaľkový ovládač Hitachi Detail
OBJ 128/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 414.73 Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice hokejky - floorbal, sada loptičiek Detail
OBJ127/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov chémia pre 7., 9. ročník Detail
DFA 237/2022
(Faktúra prijatá)
17.10.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 09/2022 Detail
OFA011/2022
(Faktúra vystavená)
13.10.2022 984.25 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda z povrchového odtoku 24.6-31.8.2022 Detail
DFA244/2022
(Faktúra prijatá)
13.10.2022 29.97 Ledum Kamara SK, s.r.o., zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
OBJ125/2022
(Objednávka vystavená)
12.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB CD na ceste pozor, DVD Bezpečne na bicykli Detail
DFA 230/2022
(Faktúra prijatá)
12.10.2022 2885.79 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava skutočná spotreba Detail
OBJ126/2022
(Objednávka vystavená)
12.10.2022 29.94 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
OFA012/2022
(Faktúra vystavená)
11.10.2022 862.45 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné , voda z povrchového odtoku 24.6.-31.8.2022 Detail
DFA023/2022Z
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 7.96 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
OBJ125/2022
(Objednávka prijatá)
11.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB CD na ceste pozor, DVD bezpečne na bicykli Detail
DFA235/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 420.56 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čierno biele kópie za mesiac 09/2022, farebné kópie za 09/2022 Detail
DFA 234/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 180.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
DFA233/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Konica Minolta - prenájom Detail
OBJ124/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 15.37 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov, strelnica, tanečná škola Detail
OBJ123/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 7.96 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
OBJ122/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
DFA022/2022Z
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 1146.29 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice záloha za teplo- za obd.9/2022 Detail
DFA232/2022
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za obd. 09/2022 Detail
DFA231/2022
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 16.60 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby, zošity Detail
DFA002/2022D
(Faktúra prijatá)
07.10.2022 -35.28 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice FA - dobropis Detail
DFA210/2022
(Faktúra prijatá)
07.10.2022 4487.50 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce a materiál podľa plochy Detail
DFA 229/2022
(Faktúra prijatá)
06.10.2022 95.01 Vincent Haluška, Jánošíková č. 8, Košice - Juh činnosť technika PO, BOZP CO za mesiace 07- 09/2022 Detail
DFA 228/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 155.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Obč. náuka pre 7. roč. Detail
DFA 227/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 216.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice windows 10Pro Detail
DFA 226/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 3041.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
OBJ121/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 23.26 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov: Veselá krava, komunálne voľby 2022 Detail
OBJ120/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 216.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice OS Windows 10 Detail
OBJ119/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 16.60 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice balíček HN - II. stupeň Detail
DFA225/2022
(Faktúra prijatá)
03.10.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2022 Detail
DFA224/2022
(Faktúra prijatá)
29.09.2022 96.00 Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A, BA Farebný stolový časovač Detail
OBJ118/2022
(Objednávka vystavená)
29.09.2022 426.05 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice materiál a práce na výmenu radiátorov Detail
OBJ117/2022
(Objednávka vystavená)
29.09.2022 96.00 Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A farebný stolový časovač - 2ks Detail
DFA222/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 21.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava maxi rolka toal. papiera Detail
DFA217/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 9.26 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Fa na základe zmluvy 09/2022 Detail
DFA214/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 3796.80 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno školský nábytok,moderné stoly, stoličky do interaktívnej učebne Detail
OBJ116/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 155.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Občianska náuka pre 7. roč. Detail
OBJ115/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 44.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice matematiky, literatúra, fyzika Detail
OBJ114/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 55.18 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca zimné pracovné odevy Detail
OBJ113/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 180.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
DFA221/2022
(Faktúra prijatá)
27.09.2022 44.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre žiakov z UA Detail
ID avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
27.09.2022 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE avízo na úhradu poistného Detail
DFA 219/2022
(Faktúra prijatá)
26.09.2022 174.17 Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 doprava, prevoz zo školy do Botanickej záhrady Detail
DFA 218/2022
(Faktúra prijatá)
26.09.2022 87.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov jazykové učebnice Detail
OBJ111/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 21.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava maxi rolka toaletného papiera Detail
DFA216/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. ZŠ-vyúčtovacia faktúra Detail
DFA213/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 59.04 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
DFA212/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 320.71 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
DFA211/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Čítanka pre 4. roč. Detail
DFA209/2000
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 150.00 ZŠ a MŠ M.R. Štefánika,, Budimír 11, 044 43 Budimír Lektorská činnosť: inkluzívny prístup v práci triedneho učiteľa, zo dňa 2.9.2022 Detail
DFA208/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 74.43 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice. Mat. I., II., Geometria pre 4. roč. Detail
DFA019/2022Z
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 305.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. ZŠ Detail
DFA206/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 176.76 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Fa za prevádzkovú funkčnú skúšku zariadenia EZS a výmenu akumulátora v budove školy Detail
DFA205/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 242.58 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 08/2022 Detail
OBJ112/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 659.50 ŠRUBKA, Alvinczyho 24, 040 01 Košice vyhrevny panel , priestorový termostat Detail
OBJ110/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 320.71 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
OBJ109/2022
(Objednávka vystavená)
21.09.2022 59.00 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. pre deti z UA: kancelárske potreby Detail
OBJ107/2022
(Objednávka vystavená)
20.09.2022 87.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice - anglický jazyk Detail
OBJ108/2022
(Objednávka vystavená)
20.09.2022 125.40 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice drevená lavička - ako súčasť altánku Detail
DFA215/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava obj. učebníc pre 4. roč. - Čítanka Detail
DFA202/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby(mydlá, papierové rolky, dávkovače mydla) Detail
DFA197/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
OBJ106/2022
(Objednávka vystavená)
19.09.2022 305.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice prvouka pre 1. roč. ZŠ Detail
DFA204/2022
(Faktúra prijatá)
18.09.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice FA za spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 08/2022 Detail
DFA203/2022
(Faktúra prijatá)
18.09.2022 10.80 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava obj. stravných lístkov pre zamestnancov Detail
DFA 207/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Fa za telefón za obd. 08/2022 Detail
DFA200/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 249.42 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepla za 08/2022 Detail
DFA018/2022Z
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice zálohová platba za teplo 08/2022 Detail
DFA199/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 105.47 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírky: čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
OBJ105/2022
(Objednávka vystavená)
16.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Čítanka pre 4. roč. Detail
OBJ104/2022
(Objednávka vystavená)
16.09.2022 74.43 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 1. časť, 2. časť Geometria - Bero, Detail
DFA 201/2022
(Faktúra prijatá)
15.09.2022 384.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava stravné poukážky pre zamestnancov Detail
DFA198/2022
(Faktúra prijatá)
15.09.2022 701.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom priestorov pre vzdelávanie zamestnancov Detail
OBJ103/2022
(Objednávka vystavená)
14.09.2022 174.17 Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 doprava pre žiakov 1. roč. , 14.9.2022, ZŠK30 - Botanická záhrada a späť Detail
DFA188/2022
(Faktúra prijatá)
12.09.2022 60.00 Edusteps, o.z., Karpatská 754/8, 890 01 Svidník aktualizačné vzdelávanie Detail
OBJ102/2022
(Objednávka vystavená)
12.09.2022 176.76 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzka funkčná EZS, výmena akumulátora v poplašnom zariadení Detail
Dodatok č. 2 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
05.09.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0161 Detail
ZSK30/0016/2022/0162
(Nariadenie)
05.09.2022 0.00 Dodatok č. 2 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu Detail
DFA196/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 553.80 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s potlačou meno + logo školy, tričká s potlačou loga školy Detail
DFA195/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 08/2022 Detail
DFA194/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 731.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výspravky stien a stropov Detail
DFA193/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 350.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice izolácie a následne výspravky stien vo vstupe do Átria Detail
DFA192/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za08/2022 Detail
DFA 191/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 210.83 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA190/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 130.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA katedra zelená, stolička učit. čalúnená Detail
DFA189/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 600.61 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice čistiace práce, tepovanie kobercov Detail
DFA185/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 149.37 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava poskytnuté služby počítačovej siete SANET, zaobd. 07,08,09/2022 Detail
OBJ101/2022
(Objednávka vystavená)
05.09.2022 10.80 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA 36 ks stravných kupónov v hodnote 0,30 € Detail
OBJ100/2022
(Objednávka vystavená)
05.09.2022 731.34 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnacov 80 ks / á 4,80€ Detail
DFA187/2022
(Faktúra prijatá)
31.08.2022 0.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice prijatý preddavok 4.8.2022 Detail
DFA186/2022
(Faktúra prijatá)
31.08.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ099/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 150.00 ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11, 04443 Budimír lektorská činnosť ako aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Detail
OBJ098/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 701.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom miestnosti - reštaurácie, občerstvenie, menu Detail
OBJ097/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 210.83 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potrby Detail
OBJ096/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 60.00 Edusteps, o.z., Karpatská 754/8 aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Detail
DFA183/2022
(Faktúra prijatá)
26.08.2022 128.30 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
OBJ095/2022
(Objednávka vystavená)
26.08.2022 130.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA školské potreby - katedra, stolička Detail
OBJ094/2022
(Objednávka vystavená)
25.08.2022 292.80 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE horizontálne žalúzie Basic design biela farba Detail
DFA182/2022
(Faktúra prijatá)
24.08.2022 20.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia v učebni, poškodeného rozhlasu Detail
DFA181/2022
(Faktúra prijatá)
24.08.2022 1410.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
OBJ093/2022
(Objednávka vystavená)
24.08.2022 350.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice izolácia a vyspravky stien vo vstupe do ATRIA Detail
OBJ092/2022
(Objednávka vystavená)
24.08.2022 553.80 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s potlačou (meno + logo školy), tričko s potlačou (logo školy) Detail
DFA174/2022
(Faktúra prijatá)
23.08.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný paušál za tel. 07/2022 Detail
DFA180/2022
(Faktúra prijatá)
23.08.2022 834.76 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice práce na realizácii podlahy a materiál podľa prílohy Detail
DFA184/2022
(Faktúra prijatá)
22.08.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA179/2022
(Faktúra prijatá)
22.08.2022 225.00 Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivková trubica T8,36w, 1200mm Detail
DFA178/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac júl Detail
DFA177/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 1935.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA176/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 152.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného a šport. náradia, malé opravy - lavičky, obraz mostík Detail
DFA168/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 258.82 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA175/2022
(Faktúra prijatá)
16.08.2022 236.24 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice VSE - elektrina za obdobie 1.7.-31.7.2022 Detail
DFA173/2022
(Faktúra prijatá)
16.08.2022 42.70 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy oprava sedacích vakov Detail
DFA173A/2022
(Faktúra prijatá)
15.08.2022 29.67 Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava doručenie balíkov Detail
OFA008/2022
(Faktúra vystavená)
11.08.2022 137.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice nájom 1.3.30.6.2022 Detail
OFA007/2022
(Faktúra vystavená)
11.08.2022 105.02 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice teplo, zrážková voda, elektrina 1.3-30.6.2022 Detail
OFA006/2022
(Faktúra vystavená)
10.08.2022 1785.71 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda z povrchového odtoku Detail
Dodatok č. 1 k smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
10.08.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
DFA017/2022Z
(Faktúra prijatá)
10.08.2022 4487.50 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo- altánok Detail
OBJ089/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 731.34 bdCOMPLEXplus s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca vysprávky stien a stropov Detail
DFA172/2022
(Faktúra prijatá)
10.08.2022 249.42 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za júl 2022, pre odborné miesta, podľa rozpisu Detail
OBJ091/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 600.61 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel Detail
OBJ090/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 20.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia, oprava školského rozhlasu Detail
OBJ088/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 834.76 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice práce na realizácií podlahy v učebniach Detail
OBJ087/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 42.70 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy oprava sedacích vakov, doprava Detail
OBJ086/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 29.67 DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava doprava v rámci SR. do Starej Ľubovne, počet balíkov 3 kg Detail
OBJ085/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 1161.14 Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice materiál a práce na výmenu radiátorov v ZŠ Kežmarská 30, KE Detail
OBJ084/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 152.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia malého telocvičného náradia, oprava malého telocvičného náradia Detail
OBJ083/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 225.00 Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivkovávtrubica T8, 36W, 1200 mm Detail
OBJ082/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 4064.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno stôl. stoličky do jazykovej učebne Detail
OBJ081/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 1935.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida hygienická maľba interiéru Detail
OBJ080/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 878.64 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE retiazka na spodné závažie vertikálnych žalúzií, závažia látok na vertikálne žalúzie Detail
DFA171/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice osobný údaj výkon zodpovednej osoby za 07/2022 Detail
DFA170/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za mesiac júl 2022 Detail
DFA169/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 40.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus. Detail
DFA016/2022Z
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice TEPLO ZA MESIAC 08/2022 Detail
DFA015/2022Z
(Faktúra prijatá)
03.08.2022 128.30 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
02.08.2022 8975.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výstavba altánku Detail
OBJ079/2022
(Objednávka vystavená)
26.07.2022 1410.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízie podľa STN 1600 STN 33 1610 Detail
DFA167/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 187.21 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava kancelárske potreby - tonery Detail
DFA166/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 493.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce Detail
DFA165/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 458.57 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce Detail
DFA164/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok 2022 Detail
DFA154/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 8.00 Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62, BA telekomunikačné služby 06/2022 Detail
OBJ078/2022
(Objednávka vystavená)
21.07.2022 3041.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok do kabinetov Detail
DFA163/2022
(Faktúra prijatá)
20.07.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva Detail
OBJ077/2022
(Objednávka vystavená)
20.07.2022 187.21 Ladum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava kancelárske potreby Detail
DFA162/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 497.11 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za jún 2022 Detail
DFA161/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 33.60 O2, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 06/2022 Detail
DFA160/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 673.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za mesiac 06/2022 Detail
DFA 155/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 928.50 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor biely Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2022
(Zmluva)
15.07.2022 242.02 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prenájom priestorov v škole Detail
DFA153/2022
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Detail
DFA013/2022Z
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za obd 06/2022 Detail
DFA151/2022
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 4803.51 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba Detail
OFA005/2022
(Faktúra vystavená)
12.07.2022 1525.69 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA156/2022
(Faktúra prijatá)
12.07.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2022 Detail
DFA157/2022
(Faktúra prijatá)
11.07.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6-30.6.2022 Detail
DFA149/2022
(Faktúra prijatá)
11.07.2022 1255.90 AbiiMapy, Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice Plagáty Detail
DFA158/2022
(Faktúra prijatá)
10.07.2022 1061.45 Berry Garden, s.r.o., Svinica, 044 45 Svinica zabezpečenie stravy formou bufetu Detail
DFA150/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 170.00 MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov doprava zo dňa 1.7.22 na trase KE-PO_Svinic Detail
DFA147/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 06/2022 Detail
DFA152/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk doména za obd. 13.7.22-13.7.23 Detail
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1
(Zmluva)
01.07.2022 30682.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
DFA148/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 59.05 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín RJ pre 6. roč. Detail
OBJ076/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 493.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výmena dvier Detail
OBJ075/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 458.57 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce - zateplenie Detail
DFA012/2022Z
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30. sk doména Detail
OBJ074/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 1255.90 AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice Nástenné vzdelávacie plagáty Detail
DFA146/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.03 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR RJ pre 6. roč, Detail
DFA145/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika BOZP a COza 04 -06/22 Detail
DFA143/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 453.60 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice čistenie a monitoring kanalizácie Detail
DFA142/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 40.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA chemické faktory používané v ZŠ a SŠ Detail
DFA141/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 1575.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastro lístky pre zamestnancov Detail
DFA140/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 640.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy a zamestnacov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 Detail
DFA 139/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 101.46 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 Detail
DFA138/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 380.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 školenie pre 8 zamestnancov - Riešenie konfliktov, 17.5., 1.6., 16.6.2022 Detail
ZŠK30/0009/2022/0114
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 924.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
DFA067/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.03 Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2 ruský jazyk pre 6. ročník ZS Detail
DFA134/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 8818.86 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov obj jazykových učebníc pre 2. stupeň Aj,NJ Detail
OBJ060/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA 125/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj Detail
OBJ073/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 1061.45 Berry Gaden s.r.o., Svinica 159, 044 45 Svinica občerstvenie pre zamestnancov- ukončenie škol.roka Detail
OBJ072/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 924.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson EB - WO6, projektor biely Detail
DFA122/2022
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 05/2022 Detail
OBJ070/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava k30.sk domena za obdobie 07/22-07/23 Detail
DFA 137/2022
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 18.34 OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 04444 Kráľovce toner do tlačiarne,kancelárske potreby Detail
OBJ071/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 40.00 DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava aktualizačné vzdelávanie: chemické faktory používané v ZŠ a SŠ Detail
OBJ069/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 170.00 MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov autobusová doprava pre 42 zamestnancov Ke - Po - Svinica - Ke, 1.7.2022 Detail
OBJ068/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 189.00 Slovenské opálové bane, s.r.o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov vstup do opálových baní v termíne 1.7.2022 Detail
OBJ067/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 95.03 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR učebnica ruského jazyka pre 6. ročník - 18ks Detail
OBJ066/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 1575.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov Detail
DFA127/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 428.84 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace ppotreby Detail
DFA132/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 579.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA asc agenda komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2023 Detail
DFA131/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 564.66 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 05/22 Detail
DFA136/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 51.72 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s potlačou Detail
DFA124/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 794.64 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/22 - 05/23 Detail
DFA129/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 1840.80 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava šlabikár 1.,2. časť, čítanka Detail
DFA135/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 997.20 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre 1. stupeň sJ - Nezábudka4,3 - súbor Detail
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 33.60 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava O2 - mesačný paušál za mesiac máj Detail
DFA128/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 203.24 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
OBJ065/2022
(Objednávka vystavená)
21.06.2022 18.34 OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ064/2022
(Objednávka vystavená)
21.06.2022 453.60 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice čistenie a monitoring kanalizácie Detail
DFA133/2022
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 540.00 Ing. Peter Lučanský, Turgenevova 6, Košice 040 01 sanácia časti oplotenia v areáli školy ZSKE30 Detail
OBJ063/2022
(Objednávka vystavená)
19.06.2022 147.63 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín učebnice RJ pre 6. roč. ZŠ Detail
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
16.06.2022 33.60 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava paušál za tel 05/2022 Detail
OBJ062/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 579.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC agenda na rok 2022 pre 500-699 Detail
OBJ061/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 441.66 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ060/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čiastiace a dezinfekčné potreby Detail
DFA121/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 420.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava HV pre 1.roč. Detail
DFA120/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 2466.90 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice matematiky pre1.,2., 3, 4. ročník Detail
DFA119/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 41.69 L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra matica, podložka , skrutka Detail
DFA118/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 27.78 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za obd.06/2022 Detail
DFA117/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
0118/2022
(Zmluva)
09.06.2022 0.00 RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA predĺženie zmluvy o 1 školský rok od 2.9.22 - 30.6.2022 Detail
DFA123/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 612.00 Ecopall EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna sprietočnenie potrubia v priestoroch školy Detail
DFA116/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 317.54 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie /za máj 2022,
farebné kópie A4 / za máj 2022
Detail
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 480.00 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice projektová dokumentácia Detail
DFA114/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 301.49 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 1.5.-31.05.2022 Detail
DFA113/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 3325.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE notebook: lenovo V 15, sivý 7ks, lenovo thinkBokk 15 gen
Detail
OBJ058/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 203.24 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA011/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice teplo za obd.06/2022 Detail
DFA110/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice za poskytovanie služieb virtualnej kniznice za obd 1.5. - 31. 5.2022 Detail
DFA112/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 152.22 woodpol, s.r.o., Kovaľská 1, 04001 Košice hranoly Detail
DFA010/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1.stupeň Detail
DFA108/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 38.40 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Namestie osloboditelov 3/A, Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2022 Detail
DFA107/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 93.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice údržba kopírovacieho stroja MINOLTA Detail
DFA106/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 52.25 mypinbuttons, s.r.o., Poštovská 68/3 odznaky stredné Detail
DFA105/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 76.27 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
DFA104/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 40.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA asc dochádzka - aktualizácia Detail
DFA103/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 582.96 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obdobie 1.4.-30.4.2022 Detail
OBJ059/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 28.59 Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany bezkáblová mechanická metla Detail
OBJ057/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 8818.66 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ, NJ Detail
OBJ056/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 41.69 L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra skrutka, podložka, matica. skrutka Detail
OBJ055/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 540.00 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice projektová dokumentácia Detail
OBJ054/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 2466.90 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika - súbor PZ pre: 1., 2., 3., 4. roč. Detail
OBJ053/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 997.20 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE slovenčina pre 3., 4. roč. Detail
OBJ052/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 420.00 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava hudobná výchova pre 1. ročník Detail
DFA126/2022
(Faktúra prijatá)
06.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ047/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 152.22 WoodPol s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Košice rezivo na exteriérové lavičky Detail
OBJ049/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 51.72 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s potlačou (logo školy) Detail
DFA109/2022
(Faktúra prijatá)
01.06.2022 65.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16 účastnícky poplatok za účasť zamestnanca na seminári Detail
OBJ051/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 1840.80 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava ucebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ050/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ048/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 1094.54 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice rekonštrukcia havarijného stavu vonkajších schodov Detail
OBJ046/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 40.00 aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1, 811 06 Bratislava čípové prívesky Detail
OBJ045/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 52.25 mypinbuttons, s.r.o., Poštová 68/3, Brno odznaky stredné Detail
DFA095/2022
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 119.20 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE školský výlet-doprava, obed, vstupenky, poistenie Detail
OBJ043/2022
(Objednávka vystavená)
30.05.2022 612.00 Ecopall EU, s.r.o., Pri Teleku 10,040 18 Košice Krásna sprietočnenie potrubia v škole Detail
OBJ044/2022
(Objednávka vystavená)
30.05.2022 3325.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE notebooky Lenovo Detail
DFA102/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Ing. Edita Svoreňová - Econ Consulti, Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov odborný materiál-peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov Detail
DFA101/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice Zážitkový kurz PP Detail
DFA100/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice zážitkový kurz 1. pomoci Detail
DFA099/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 22.00 Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice pracovno právna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odbor. zamestn. Detail
DFA098/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 629.40 ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec stolička multifunkčná skladacia Detail
DFA097/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 149.37 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava služby počítačovej siete SANET za obdobie 04-06/2022 Detail
DFA096/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 52.90 Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice úhrada členského poplatku v RVC Košice na rok 2022 Detail
OBJ042/2022
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 76.27 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
OBJ041/2022
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 20.00 Ing. Edita Stvoreňová - Econ Consulting, , Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov Detail
OBJ040/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 540.00 In. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice projektové riešenie rekonštrukcie časti oplotenia Detail
DFA077/2022
(Faktúra prijatá)
24.05.2022 10.14 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 Detail
OBJ039/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 40.00 aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 06 Bratislava čipové prívesky 50ks Detail
OBJ038/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 40.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice zážitkový kurz prvej pomoci Detail
OBJ037/2022
(Objednávka vystavená)
18.05.2022 119.20 Zita Hančáková CK Delta Travel agency, Letná 45, 040 01 Košice školský výlet pre odídencov z UA, v termíne 9.6.2022 , v Betliari Detail
OBJ036/2022
(Objednávka vystavená)
18.05.2022 629.40 ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec stolička multifunkčná skladacia Detail
DFA094/2022, VS220007
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 73.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA zapojenie reproduktorov, inštalácia napájania v učebni, dodanie switcha Detail
DFA093/2022, VS 220101
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 far. str Detail
DFA092/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 518.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za 04/2022 Detail
DFA091/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 82.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancom a učiteľov za 04/2022 Detail
DFA090/2022, VS202211
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 260.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice služby za ubytovanie s plnou penziou. doprava autobusom, mikrobusom do školy do hotela a späť, obed v deň odchodu Detail
DFA089/2022, VS202210
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 3660.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 Detail
DFA088/2022, VS202206
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 4270.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 Detail
DFA 087/2022, VS2205188572
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 479.70 RAJ HOLDING,s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa skladací stolček Detail
DFA086/2022, VS 22245
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice finanč. učtovníctvo za obd. 04/2022 Detail
DFA085/2022, VS2231044562
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 27.78 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava rohož , za obd. 05/2022 Detail
DFA084/2022, VS223104561
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygiennic. potreby za obdobie 04/2022 Detail
DFA083/2022, VS70785847
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 04/2022 Detail
DFA082/2022, VS88910093
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 29.99 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava telekomunikačné služby za 04/2022 Detail
DFA081/2022, VS2212200368
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 972.80 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 04/2022 Detail
DFA080/2022, VS202254
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 165.00 DAFAtrans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Košice - okolie autobus. doprava , KE -PO Detail
DFA079/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 151.39 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT príslušenstvo Detail
DFA009/2022Z, VS3165110045
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice záloh. platba za teplo 05/2022 Detail
DFA078/2022, VS 23000380
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 294.07 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 04/2022 Detail
DFA076/2022, VS 20220404
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 149.70 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kopírovací papier A4 Detail
DFA001/2022Z, VS:202212
(Faktúra prijatá)
13.05.2022 -245.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice služby počas ŠVP (preplatok) Detail
OBJ035/2022
(Objednávka vystavená)
13.05.2022 479.70 RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa skladací stolček Malatec čierno-biely 39cm Detail
OBJ034/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 str., plnofarebný Detail
OBJ033/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 73.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA inštalačné práce, switch 8xLAN port Detail
OBJ032/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 149.70 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací A4 (500ks/bal) Detail
DFA075/2022,VS:2022288
(Faktúra prijatá)
06.05.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 04/2022 Detail
Dodatok č. 1 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
03.05.2022 0.00 ZŠK30/0016/0137/2022 Detail
Dodatok č. 1 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
03.05.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0160 Detail
DFA008/2022Z, VS:2022010
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 3660.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice škola v prírode I. stupeň ZŠ, zálohová platba Detail
DFA074/2022,VS:1534981441
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 1410.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčekové poukážky pre zamestnancov (Deň učiteľov), čerpanie SF Detail
ID, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA komplexné poistenie podnikateľov za 1.5.2022-1.4.2023 Detail
DFA073/2022,VS:223103956
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 04/2022 Detail
DFA068/2022,VS:102022007
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 708.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia v areály školy Detail
OBJ030/2022
(Objednávka vystavená)
02.05.2022 380.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 on -line konzultácie, školenie Riešenie konfliktov Detail
OBJ031/2022
(Objednávka vystavená)
02.05.2022 151.39 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT príslušenstvo Detail
DFA072/2022, VS:12200171
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 704.53 Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov Baby puzzle podložky na sedenie Detail
DFA071/2022,VS:222071
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 432.63 Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov reštauračné služby pre zamestnancov Deň učiteľov), čerpanie SF Detail
DFA070/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 39.56 VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár "Správa registratúry v školách " II. časť Detail
DFA069/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 39.56 VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár "Správa registratúry na školách" - I. časť Detail
Preberací protokol
(Zmluva)
29.04.2022 0.00 SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava zberné nádoby na použité batérie Detail
DFA067/2022,VS:2212200324
(Faktúra prijatá)
29.04.2022 628.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice vyúčtovacia faktúra za teplo za r. 2021 Detail
Zmluva o spolupráci č. 59/2022
(Zmluva)
29.04.2022 0.00 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica spolopráca pri vykonávaní náčuvnej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva - pedagogická prax Detail
ZŠK30/0016/2023/0054
(Nariadenie)
28.04.2022 0.00 Smernica č.6/2022 o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr, zmlúv Detail
OBJ029/2022
(Objednávka vystavená)
28.04.2022 704.53 Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov puzzle podložky na sedenie Detail
DFA065/2022
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 111.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov Detail
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
25.04.2022 130.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice o obstaraní zájazdu ŠVP I.stupeň ZŠ Detail
DFA066/2022,VS:92
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 704.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 Detail
DFA065/2022,VS:9
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 111.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 Detail
DFA064/2022,VS:223103534
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 04/2022 Detail
DFA063/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 696.77 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 03/2022 Detail
DFA060/2022,VS:2212200200
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 1418.52 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 03/2022 - doplatok Detail
DFA059/2022,VS:8303609288
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 03/2022 Detail
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 Detail
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 54.87 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovný odev pre zamestnanca ZŠ Detail
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 377.33 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 03/2022 Detail
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 Detail
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
18.04.2022 432.63 Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb Detail
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
18.04.2022 708.00 ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia Detail
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 4413.86 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 Detail
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
14.04.2022 1616.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odpadu Detail
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
14.04.2022 696.77 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 1.3.2022-31.3.2022 Detail
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
13.04.2022 1410.38 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 Detail
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 1410.38 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
11.04.2022 0.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba Detail
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
11.04.2022 52.62 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servisné práce na EZS v budove školy Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
11.04.2022 8060.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 Detail
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 1961.66 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 04/2022-zálohová platba Detail
DFA054/2022,VS:20220300
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 177.64 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA053/2022,VS2022016
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 42.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ pre žiakov z UA(odídenci), čerpanie -Karpatská nadácia Detail
DFA052/2022, VS:220097
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 20.00 Mária Dlugošová, Čínska 26, 040 13 KOŠICE kytica - čerpanie SF Detail
DFA051/2022,VS:22182
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2022 Detail
DFA050/2022,VS:2022217
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 03/2022 Detail
DFA049/2022,VS:223102978
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 03/2022 Detail
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
07.04.2022 14.80 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava prenos telefónneho čísla od Slovak Telekom, a.s. Detail
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
07.04.2022 14.80 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava telefónne číslo Detail
ZŠK30/0016/2022/0159
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
ZŠK30/0016/2022/133
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 1/2022 o verejnom obstarávaní v pôsobnosti ZŠK30 Detail
ZŠK30/0016/2022/134
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/134 Detail
Prilohy č. 3-9 k smernici č. 3/2022 o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
ZŠK30/0016/2022/0135
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 3/2022 o obehu účtovných dokladov Detail
Príloha č.7
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
Príloha č. 6
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradáchZŠK30/0016/2022/0159 Detail
Príloha č.3
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č.5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
ZŠK30/0016/2022/0158
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 7/2022 pre inventarizáciu majetku Detail
OBJ026/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 177.64 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ025/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 8060.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice zájazd pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
OBJ024/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 54.87 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca ochranné pracovné pomôcky pre zamestnanca Detail
OBJ023/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 52.62 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE aktualizácia prístupových kódov EZS Detail
OBJ022/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 42.00 GLOSA Igor Trťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ Detail
OBJ021/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 20.00 Mária Dlugošová, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Kytica Detail
DFA048/2022,VS:1202200450
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA vyúčtovacia faktúra k DFA004/2022Z (učebnice pre I.st.ZŠ) Detail
DFA047/2022,6577186740
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie malých a stredných podnikateľov 14.4.-14.10.2022 Detail
OBJ020/2022
(Objednávka vystavená)
28.03.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
DFA005/2022z,vs:1534981441
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1410.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčekové poukážky pre zamestnancov - čerpanie SF ( Deň učiteľov) Detail
DFA046/2022,VS:2213330
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 810.46 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT Detail
DFA045/2022,VS:04922
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 512.00 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov vstupenky na muzikál - čerpanie SF pre zamestnancov Detail
DFA004/2022Z,VS:1212200478
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 69.85 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.st. ZŠ ( pre odídencov/žiakov z UA) Detail
DFA044/2022,VS:2022186004
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 155.14 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR lampa do projektora Epson Detail
DFA043/2022,VS:021185
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 38.63 Computer World Pro Limited náhradný zdroj na PC Detail
DFA042/2022,VS:02212022
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 34.20 Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou občerstvenie chlebíčky Detail
DFA041/2022,VS:122014759
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1125.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastrolístky á 4,50/ks, 250 ks Detail
DFA040/2022,VS:20220658
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice 3x balíčky HN Detail
DFA039/2022,VS:0300322
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 198.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice samozatvárač dverí, s montážou Detail
DFA038/2022,VS:20220649
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 85.64 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA037/2022,VS:223102444
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 03/2022 Detail
DFA036/2022, VS:220004
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 17.20 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie switchov Detail
DFA035/2022,VS:12022003
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 497.50 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom školicich priestorov, školiacej techniky a obedy pre účastníkov školenia - zamestnancov Detail
DFA034/2022,VS:22103
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice finančné účtovníctvo za PaM za 02/2022 Detail
DFA033/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice virtuálna knižnica za 02/2022 Detail
DFA032/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 514.27 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 2/2022 Detail
DFA003/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 2573.20 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 03/2022-zálohová platba Detail
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1307.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 02/2022 variabilná zložka Detail
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 02/2022 Detail
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
25.03.2022 1410.00 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks Detail
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
25.03.2022 69.85 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
25.03.2022 5000.00 Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov Detail
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 165.00 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce autobusová doprava na trase KE-PO-KE Detail
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 512.00 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov vstupenky na divadelné predstavenie Detail
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 155.14 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR lampa do projektora Detail
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 38.63 Computer World Pro Limited adaptér k PC a klavíru Detail
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 810.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT Detail
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 34.20 Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou občerstvenie - chlebíčky Detail
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíčky HN Detail
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 85.64 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 17.20 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA switch, 5x LAN port Detail
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 1125.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks Detail
OBJ007/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 198.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslova 2451, 040 12 Košice samozatvárač dverí s montážou Detail
DFA029/2022,VS:2300143
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 134.64 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 02/2022 Detail
DFA028/2022,VS:62
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 319.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 02/2022 Detail
DFA027/2022,VS:6
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 50.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 02/2022 Detail
DFA026/2022,VS:2022145
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 02/2022 Detail
DFA025/2022,VS:20220136
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 115.11 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA024/2022,VS:502207523
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 13.92 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava tonery Epson T6641 čierna Detail
DFA023/2022,VS:220250766
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 123.36 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA021/2022,VS:223101569
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 02/2022 Detail
DFA020/2022,VS:22010018
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 1978.80 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca havária na potrubí ÚK Detail
OBJ006/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 497.50 HOTEL Gloria Palac, Prašná 7, 040 18 Košice - Krásna prenájom školiacich priestorov, techniky a obedy pre účastníkov školenie-zamestnancov ZŠ Detail
OBJ005/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 115.11 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ004/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 123.34 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA tabuľa Flpichart, fixy, strierka na tabuľu, papiere na Flipchart Detail
OBJ003/2022
(Objednávka vystavená)
25.02.2022 13.92 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava tonery Epson T6641, 100ml Detail
DFA019/2022,VS:220039
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 198.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omaľovánky pre predškolákov Detail
DFA018/2022,VS:22033
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2022 Detail
DFA017/2022,VS:300842203
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 149.37 Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 78 Bratislava služby siete SANET za 01-03/2022 Detail
DFA016/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 27.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica za 1.1.-31.1.2022 Detail
OBJ002/2022
(Objednávka vystavená)
24.02.2022 198.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omaľovánky pre predškolákov Detail
DFA005/2022,VS:223100212
(Faktúra prijatá)
18.02.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 01/2022 Detail
DFA002/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 2675.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 02/2022, fixná zložka Detail
DFA015/2022,VS:122009232
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 1350.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastrolístky á 4,50€, 300ks Detail
DFA014/2022,VS:223101218
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 02/2022 Detail
DFA013/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 713.94 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 1/2022 Detail
DFA012/2022,VS:32
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 470.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 01/2022 Detail
DFA011/2022,VS:3
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 74.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 01/2022 Detail
DFA010/2022,VS:221220003
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 2068.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 01/2022-variabilná zložka Detail
DFA009/2022,VS:23000083
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 152.90 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 01/2022 Detail
OBJ001/2022
(Objednávka vystavená)
10.02.2022 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky á 4,50€, 300ks Detail
DFA001/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 2980.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 1/2022-fixná zložka Detail
DFA276/2021, VS:213111316
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 12/2021 Detail
DFA008/2022,VS:264122
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava členský poplatok za užívanie siete SANET za r. 2022 Detail
DFA007/2022,VS:2022071
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 38.40 osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. , Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 01/2022 Detail
DFA006/2022,VS:2220080
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 31.50 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov 1.1.-31.12.2022 (služba) Detail
DFA004/2022,VS223100211
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 01/2022 Detail
Darovacia zmluva (č.z.0008/2022)
(Zmluva)
07.02.2022 1000.00 Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 05101 Bratislava Nadácia Penta - podpora projektu "Šplhanie Kežmarčiat" Detail
DFA003/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 45.40 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 12/2021 Detail
DFA002/2022,vs:2022000056
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1.plr.2022 Detail
DFA001/2022,VS:541/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírky za 1.-3./2022 Detail
OFA002/2022
(Faktúra vystavená)
24.01.2022 1174.04 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda zpovrchového odtoku Detail
OFA001/2022
(Faktúra vystavená)
20.01.2022 1169.24 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné . stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA284/2021,VS:302
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 303.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 12/2021 Detail
DFA283/2021,VS:30
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 48.07 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 12/2021 Detail
DFA282/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 761.74 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 12/2021 Detail
DFA281/2021,VS:2111221016
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1158.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 12/2021, variabilná zložka Detail
DFA280/2021,VS:8297384198
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 12/2021 Detail
DFA279/2021,VS:20210316
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 203.74 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice lokalizácia úniku ÚK v areáli školy Detail
DFA278/2021,VS:22201021
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava služby k informačnému systému Active Registratúra na r. 2022 Detail
DFA277/2021, VS:2500450836
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3529.15 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné stočné, voda z povrchu 28.9.-31.12.2021 Detail
DFA275/2021, VS:512101704
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 44.57 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA274/2021,VS:300842112
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 Detail
DFA273/2021, VS:210100978
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 2116.74 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov dezinfekčné prostriedky (COVID 19) Detail
DFA272/2021, VS:8295528194
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2021 Detail
DFA271/2021, VS:20211386
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 136.20 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ114/2021
(Objednávka prijatá)
16.12.2021 1978.80 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava na potrubí ÚK Detail
DFA270/2021, VS:2163957
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 49.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE optická káblová myš, sieťový adaptér USB Detail
DFA269/2021, VS:22002364
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 213.18 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 11/2021 Detail
DFA268/2021, VS:2212208920
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica hospodárske a ekonomické tlačivá - vyúčtovacia faktúra ku DFA009/2021Z Detail
DFA267/2021, VS:166
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 10-12/2021 Detail
OBJ113/2021
(Objednávka vystavená)
16.12.2021 136.20 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ112/2021
(Objednávka vystavená)
16.12.2021 203.74 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice lokalizácia úniku ÚK v areáli školy Detail
DFA266/2021, VS:2021060284
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 412.10 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 slúchadlá PC, optická káblová myš Detail
DFA265/2021, vs:210326
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 str., farebná obálka Detail
DFA264/2021, VS:272
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 591.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 11/2021 Detail
DFA263/2021, VS:27
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 93.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 11/2021 Detail
OBJ111/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 1763.95 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov stojan na dezinfekciu rúk, respirátory, dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač dezinfekcie Detail
OBJ110/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 49.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE káblová myš, sieťový adaptér USB Detail
OBJ109/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 strán, s obálkou - farebný Detail
DFA262/2021,VS:121082919
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 526.50 Up Déjeneur s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky 117ks, á 4,50/ks Detail
DFA261/2021, VS:210029
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie Detail
DFA260/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 1211.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 11/2021 Detail
DFA259/2021,VS:21879
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2021 Detail
DFA258/2021,VS:2161412
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 876.24 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC reproduktory, webkamera Hama, slúchadlá s mikrofónom Detail
DFA257/2021,VS:2111220935
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2128.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 11/2021 Detail
DFA256/2021,VS:213110692
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 12/2021 Detail
DFA255/2021,VS:2021120021
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 69.60 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2021,12/2021 Detail
DFA254/2021,VS:21835
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 500.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo VO - odborný dozor Detail
DFA253/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2021 Detail
DFA009/2021Z,VS:1212208715
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 187.80 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
DFA252/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2401.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 12/2021 Detail
DFA251/2021,VS:2021113
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 38.40 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2021 Detail
DFA250/2021,VS:2021201
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2443.20 PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice lanová pyramída Detail
DFA249/2021,VS:21013
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 215.00 Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika licencia na učebnice fyziky Detail
DFA248/2021,VS:213110303
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 11/2021 Detail
OBJ108/2021
(Objednávka vystavená)
08.12.2021 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie Detail
OBJ107/2021
(Objednávka vystavená)
08.12.2021 526.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné lístky pre zamestnancov v hodnote 4,50€, 117 ks Detail
Zmluva o výpožičke streleckých pomôcok
(Zmluva)
02.12.2021 0.00 Mgr. Šidlík Viktor, Idanská 13, 040 11 Košice zapožičanie streleckých pomôcok Detail
DFA247/2021, VS:2117103
(Faktúra prijatá)
01.12.2021 663.38 Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora RAM 4Gb, vizualizér Epson Detail
Darovacia zmluva (0194/2021)
(Zmluva)
30.11.2021 495.50 Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice peňažná suma na lanovú pyramídu Detail
Darovacia zmluva (0193/2021)
(Zmluva)
30.11.2021 447.70 Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice peňažná suma na lanovú pyramídu Detail
OBJ106/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 215.00 Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika licencia pre učebnice fyziky Detail
OBJ105/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 2443.20 PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice Lanová pyramída Detail
OBJ104/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 876.24 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC reproduktory Hama, webkamera, USB slúchadlá s mikrofónom Logitech Detail
OBJ103/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 412.10 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 slúchadlá Panasonic, optická káblová myš Hama Detail
OBJ102/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 663.38 Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora Ram pamäť 4Gb, vizuaklizér Epson - čerpanie dotácie digitalizácia Detail
DFA246/2021,VS:210100908
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 1936.80 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov respirátory, hygienický materiál Detail
DFA245/2021, VS:502144027
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 10.44 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava toner Epson T6641 (čierna) Detail
DFA244/2021,vs:21720
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021 Detail
DFA243/2021,VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk (custom hosting), vyúčtovanie faktúry DFA008/2021Z Detail
DFA242/2021,VS:210024
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 540.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava školského rozhlasu Detail
DFA241/2021, VS:20211963
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 247.28 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby a papiernictvo Detail
OBJ101/2021
(Objednávka vystavená)
18.11.2021 10.44 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava toner EPSON T6641 (čierna) Detail
OBJ100/2021
(Objednávka vystavená)
12.11.2021 1936.80 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov respirátora FFP2, hygienický a dezinfekčný materiál Detail
OBJ099/2021
(Objednávka vystavená)
10.11.2021 247.28 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA240/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 2143.31 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 11/2021 Detail
DFA239/2021, VS.2290085605
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 878.29 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrická energia za 10/2021 Detail
DFA238/2021, VS:2111220817
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 276.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 10/2021 Detail
DFA008/2021Z, VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 52.85 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA hosting k30.sk za 27.11.2021 - 27.11.2022 Detail
DFA235/2021, VS.242
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 579.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 Detail
DFA234/2021, VS.24
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 91.77 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 Detail
DFA233-1/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 5752.00 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce oprava strechy - 2. časť úhrady Detail
DFA233/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 150000.00 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce oprava strechy Detail
DFA232/2021, VS:3120212137
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 403.70 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA231/2021, VS:546819
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 137.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA230/2021, VS:22002227
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 208.15 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 10/2021 Detail
DFA229/2021, VS:20212841
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ097-1/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 52.85 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA custom hosting k30.sk od 27.11.2021 - 27.11.2022 Detail
OBJ098/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 540.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava školského rozhlasu Detail
OBJ097/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 137.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie Detail