Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Stará Lesná

Stará Lesná 29
05952 Stará Lesná
www.staralesna.sk
IČO: 00326577, DIČ: 2021212732

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 161 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 452.00 Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok bleskozvod . výkop Dom smútku ,oprava podlahy Ocu Detail
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 98.95 SIKO kúpelne a,s, Galvaniho 168,827 05,Bratislava – mestská časť Ruži WC kombi vš. sedatka Materská škola Detail
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 273.53 Miroslav Bičar, Oravská 42,058 01,Poprad servisná prehliadka- DACIA Detail
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 388.80 Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok revízia bleskozvodu Obecný úrad Detail
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 496.11 Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok oprava údržba bleskozvodu Základná škola Detail
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1856.07 Stanislav Turcel ELEX - Turcel, 060 01,Kežmarok oprava a montáž bleskozvodu Dom smútku Detail
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 4179.00 LOGA s.r.o., 52,059 76,Mlynčeky oprava strechy na Hasičskej zbrojnici Detail
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1200.00 Ing. Ján Štelbaský, audítor, 15,054 01,Levoča auditorská činnosť,2020 IUZ,výročná správa Detail
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 133.20 Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice verejne obstarávanie elektrická energia Detail
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 363.72 Slovenské centrum obstarávania o.z, 67/6,972 01,Bojnice verejne obstarávanie elektrická energia Detail
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 200.00 Ing. Peter Archel, Sobotské námestie 35,058 01,Poprad znalecký posúdok 4388/326 Detail
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 106.34 Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava prenájom rohoží 07 -08/2021 Detail
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 10.82 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica tlačiva, pre MŠ triedná kniha Detail
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1158.68 Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok protipožiarna stena v požiarnej zbrojnici Detail
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1720.80 PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01,Stará Ľubovňa Oblek zásahový Prometeus Detail
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 45.84 HEBA spol. s. r.o., F. Hečku 3906,058 01,Poprad Kapul Harver - postrek na chodniky Detail
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 2464.01 Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok Omietka akrílová fasada Domu smútku Detail
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 700.00 Made spol.s.r.o., Hronské predmeste4,97401,Banská bystrica URBIS podpora 1.8.2021-31.7.2022 Detail
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 6423.53 Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec odvoz TKO júľ 2021 Detail
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 102.14 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01,Piešťany vyučtovanie verejného osvetlenia 7 /2021 Detail
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 269.63 Iura edition spol.s.r.o., Oravska 17,,82109,Bratislava 2 aktualizácia programu ASPI Detail
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 223.57 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefony ocu, zš , mš internet 07/2021 Detail
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 150.00 JUDr. Miroslava Vandáková advokátka, Šúrska 136,900 01,Modra právne služby v mesiaci júľ 2021 Detail
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 60.00 HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar Program s agregáciou internet Detail
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 96.00 Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice energia elektricka verejne osvetlenie 8/2021 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 161 >> Spolu