Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Stará Lesná

Stará Lesná 29
05952 Stará Lesná
www.staralesna.sk
IČO: 00326577, DIČ: 2021212732

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 189 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 7295.52 Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec Vývoz zmesového komunálneho odpadu 04/2023 Detail
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 200.00 OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Bajkalská 1477/29A,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov Za vzdelávanie" Oraginizácia výučby s digit.pomôck Detail
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 307.20 Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok Osadenia a montáž spínacích hodín na VO Detail
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 24.00 Topset Solutions s.r.o., 90031,Stupava Nastavenie programu Kataster na novom PC Detail
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 305.50 Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná Strava 04/2023 ZŠ Detail
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 756.50 B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok Kosačka STIL RM 545.0 VM Detail
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 78.48 TOPART 96 spol. s.r.o., 05801,Poprad Výroba okruhlých pečiatoik obce samofarbiace Detail
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 66.10 Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 OÚ Detail
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 16.58 Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO Detail
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 34.52 Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto Vyúčtovacia spotreba el. energie 04/2023 VO Detail
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 20.00 NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa systému URBIS Detail
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 93.65 Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 1468/54,060 01,Kežmarok Dodávka mäso 04/2023 ŠJ Detail
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
08.08.2023 274.63 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefony ocu, zš , mš, internet 04/2023 Detail
IROP-Z302091DF17-91-108
(Zmluva)
25.07.2023 98800.00 Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a inf. SR, Pribinova 25, Bratislava Riešenie migraqčných výziev v obci Stará Lesná Detail
17072023
(Zmluva)
18.07.2023 0.00 Arching SNV s.r.o., Okružná 18, Poprad Zmluva o dielo Detail
Dodatok č. 3 - 309070Z444
(Zmluva)
13.06.2023 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 Bratislava Dodatok k zmluve Detail
Dodatok k licenčnej zmluve
(Zmluva)
26.05.2023 24.50 3W Slovakia, s.r.o. , 913 05 Melčice 589 Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ Detail
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 204.00 Východoslovenská energetika a.s., 04001,Košice Dodávkae. el. eneergie VO 03. - 05, 2023 Detail
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 540.42 B5Centrums.r.o., Michalská 2172/18,060 01,Kežmarok Servis a oporava obecných kosačiek Detail
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 60.00 HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar NET na verejnú sieť 05/2023 Detail
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 0.00 Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad Vodné stočné DS 01 - 04/2023 Detail
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 0.00 Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad Vodné stočné Ihrisko 01 - 04/2023 Detail
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 36.47 Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad Vodné stočné OcU 01 - 04/2023 Detail
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 62.99 Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad Vodné stočné ZŠ 01 - 04/2023 Detail
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
03.05.2023 132.61 Podtatranská vodárenská, Hraničná,05889,Poprad Vodné stočné MŠ 01 - 04/2023 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 189 >> Spolu