Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 73 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
07/2021
(Zmluva)
16.11.2021 0.00 Ing. Milan Medzihradský, Slanská Huta 90 Prenájom obecného bytu Detail
16/2021
(Objednávka vystavená)
05.11.2021 0.00 Jaroslav Mráz - INSEKT - deratizácia Košice, Ťahanovská 32, Košice - Ťahanovce, 040 01 Deratizácia priestorov bytového domu BD 8b.j. Detail
Dohoda č. 21/41/010/67
(Zmluva)
29.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
DOHODA č.21/41/012/42
(Zmluva)
29.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti pri výkone menších obecných služieb pre obec. Detail
DOHODA č.21/41/054/460
(Zmluva)
28.10.2021 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, Košice - Staré Mesto, 042 11 Dohoda č.21/41/054/460 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti " Aktivita č.1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa§54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
15/2021
(Objednávka vystavená)
27.10.2021 600.00 Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, Košice 040 13 Objednávka na zemné a výkopové práce Detail
2021151
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 363.00 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz komunálneho odpadu za obdobie 13.08.2021 a 27.08.2021 Detail
2021150
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 25.00 Obec Beniakovce - Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice 040 01 Spracovanie miezd za mesiac -August 2021 Detail
2021149
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava 851 01 Poistenie majetku obce na obdobie od 01.10.2021 do 01.01.2022. Detail
2021148
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice 040 01 Štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2020. Detail
2021147
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 193.20 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava 841 03 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska. Detail
2021146
(Faktúra prijatá)
26.10.2021 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, Senec 903 01 Služby za správu verejného osvetlenia Detail
14/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
02/2021 8BJ
(Zmluva)
28.09.2021 0.00 Ing. Roman Kiš Prenájom obecného bytu Detail
2021145
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021144
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021143
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 93.60 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny Detail
2021142
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 40.50 NOVÁTOR spol, s.r.o., Trolejbusová 2, 04001 Košice Klinový remen Detail
2021141
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 279.00 Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 Tlaková nádoba Malec 300L Detail
2021140
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 358.86 Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany Oprava kotla Protherm Detail
2021139
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021138
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 715.00 MONUMENT, s.r.o., Ďurkov 342, 04419 Pomník Detail
2021137
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 26.80 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava Keter Eco composter 320L Detail
2021136
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
2021135
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 2380.00 Florian, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin Hasičská výstroj Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 73 >> Spolu