Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 67 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.4 k zmluve
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 NATUR - PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
15.02.2021 0.00 Martina Urbanová Prenájom obecného bytu Detail
Zmluva MOM
(Zmluva)
15.02.2021 0.00 Obec Slanec, Hlavná Zmluva MOM Detail
3/2021
(Objednávka vystavená)
15.02.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
2021019
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 405.00 Technical Servise s.r.o., Košické Oľšany 355, 044 42 Košické Oľšany Servis a oprava elektrokotlov Protherm Detail
2021018
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 526.20 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo s.r.o., Železničiarská 13, 814 99 Bratislava Predplatné Obec efektívne, Online knižnica Detail
2021017
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021016
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 182.32 CD - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 04001 Košice Ochranné pomôcky Detail
2021015
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 56.40 Waleon s.r.o., Brestová1, Košice Filtration cartridge, PP, BB10 Detail
2021014
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 12.60 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Aktualizácia programov WinCITY Detail
2021013
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 346.32 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021012
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 18.40 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Finančné vysporiadanie za 01.01.2020- 31.12.2020 Detail
2021011
(Faktúra prijatá)
25.01.2021 217.03 Ecoled solutions, a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec Správa verejného osvetlenia Detail
2/2020
(Objednávka vystavená)
21.01.2021 0.00 Waleon s.r.o., Brestová 1, 040 14 Košice Objednávka - Filtration cartridge, PP, BB10 Detail
2021010
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 40.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd za 12/2020 Detail
2021009
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 75.90 HORNBACH- Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava Interiérové dvere Single 2, prechodová lišta MDF 5mm dub 4ks Detail
2021008
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 399.75 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Stravné lístky Detail
2021007
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 300.00 Ing. Alena Suchá - ASEKO, Staničná 143/34, 07615 Veľaty Práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021 Detail
2021006
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021005
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 280.94 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny za 12/2020 Detail
2021004
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 30.00 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice Dezinfekcia vodných zdrojov 2 KS Detail
2021003
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie Detail
2021002
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 100.00 R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 10/2020, 11/2020, 12/2020 Detail
2021001
(Faktúra prijatá)
21.01.2021 43.65 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Členský príspevok na rok 2021 Detail
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(Zmluva)
16.01.2021 0.00 Mudr. Stanislav Gofus Dohoda o zdravotnej starostlivosti Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 67 >> Spolu