Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 89 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
9/2023
(Objednávka vystavená)
25.05.2023 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km (spojený vývoz - obyvatelia obce) za deň 25.05.2023 Detail
2023/061
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 04/2023 Detail
2023/060
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 04/2023 Detail
2023/059
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 14.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - starý OcÚ - 04/2023 Detail
2023/058
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - DHZ - 04/2023 Detail
2023/057
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - FK Štart - 04/2023 Detail
2023/056
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 100.00 R.D.TECH Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Služby - výkon činnosti technika PO a bezpečnostného technika BTS za obdobie 01,02,03/2023 Detail
2023/055
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 110.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Školné - základná príprava členov HJ, vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok. Detail
2023/054
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie majetku obce na obdobie od 29.04.2023 do 28.07.2023 Detail
2023/053
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 22.02.2023 do 21.03.2023 Detail
2023/052
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 48.14 Obec Ruskov, Ruskov 94, 044 19 Pomerná časť výdavkov na 50. ročník turistického pochodu na Dargov , konaného dňa 28.01.2023 - prepravné účastníkov pochodu, veniec k pamätníku a odznaky s logom Pochodu Dargov Detail
2023/051
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 10.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/050
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 08.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/049
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistenie majetku obce Slanská Huta od 01.04.2023 do 30.06.2023 Detail
2023/048
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 583.06 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 10.02.2023 a 24.02.2023. Detail
2023/047
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 95.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Servis hardware - prepojenie siete, oprava audio kábla. Detail
2023/046
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 21.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za 02/2023 Detail
2023/045
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 890.26 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 02/2023 Detail
2023/044
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km, za deň 02.03.2023 - (spojený vývoz obyvatelia obce) Detail
2023/043
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby od 01.02.2023 do 28.02.2023 Detail
2023/042
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 236.99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60 km (OcÚ + KD) za deň 02.03.2023 Detail
2023/041
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 03/2023. Detail
2023/040
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 137.95 VYRPO , s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice Zimná údržba - pluhovanie snehu za deň 04.02.2023 a 06.02.2023 Detail
2023/039
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 81.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - BD 8b.j. spoločné priestory - 03/2023 Detail
2023/038
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 29.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina dodávka a distribúcia - Dom Nádeje - 03/2023 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 89 >> Spolu