Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2022156
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 353.23 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu OcÚ + KD - 08/2022 Detail
2022153
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 411.60 EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava Výmena 2ks záložných batérií a 1ks tlakového reproduktora v rámci bezdrôtového rozhlasového systému obce. Detail
2022152
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 19.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022151
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 30.00 AQUA - VIVA Dušan Szabó, Jánošikova 1, 040 01 Košice Dezinfekcia 2ks vodných zdrojov (studní) pri BD 8b.j. a BD 6b.j. Detail
2022150
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 09/2022 Detail
2022149
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 09/2022 Detail
2022148
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 09/2022 Detail
2022147
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto Audit účtovnej závierky za rok 2021. Detail
2022146
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 193.20 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska - Hlavná ročná kontrola Detail
2022142
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 699.73 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46 Odvoz odpadu kuka 110l a kontajnery 1100l za obdobie : 01.07.2022 a 29.07.2022 Detail
2022126
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 240.42 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby - správa verejného osvetlenia za mesiac 07/2022. Detail
14/2022
(Objednávka vystavená)
26.09.2022 79.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp - domácnosti od 46-60km Detail
2022155
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 37.00 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 044 17 Grafické spracovanie a výroba tabule 400x500 mm " OTOČISKO AUTOBUSOV " pri BD 8 b.j. Detail
2022154
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 28.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Spracovanie miezd za mesiac august 2022. Detail
2022145
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 38.50 Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022144
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 234.00 Vladimír Jánoš - REHAP, revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov Vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov Detail
2022143
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 217.00 Firesystem, s.r.o., Nižná Koroňa 501, 023 21 Koroňa Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. Detail
2022141
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 071 01 Výkon funkcie "zodpovednej"osoby" - GDPR za I.štvrťrok 2022 Detail
2022140
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 1642.00 Jozef Cichý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43, 080 01 Prešov Nákup materiálno-technického zabezpečenia pre DHZO z poskytnutej dotácie. Detail
2022139
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 310.63 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, pobočka Košice, Strojnícka 9, 080 06 Prešov Servisná prehliadka IVECO Daily - z dotácie DHZO Detail
2022138
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 267.65 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 Detail
2022137
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu BD 8b.j.spoločné priestory - 08/2022 Detail
2022136
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Dom nádeje - 08/2022 Detail
2022135
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 08/2022 Detail
2022134
(Faktúra prijatá)
20.09.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu Starý OcÚ - 08/2022 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu