Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 80 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2022085
(Faktúra prijatá)
24.05.2022 165.60 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Ročná kontrola detského ihriska za budovou OcÚ. Detail
2022084
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 468.60 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Odvoz odpadu 110l kuka za 08.04.2022 a 22.04.2022 Detail
2022083
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.00 Obec Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Služby - spracovanie miezd za obdobie 04/2022 Detail
2022082
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 216.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp domácností zo dňa 03.05.2022 - BD 6b.j. a OcÚ+KD Detail
2022081
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 124.08 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Jazdný výkon za pristavenie VKK a nájom za VKK zo dňa 28.04.2022 Detail
2022080
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 22.60 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby - 04/2022 Detail
2022079
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 60.00 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh Služby pre web stránku obce - www.slanskahuta.sk, na obdobie od 24.06.2022 do 23.06.2023 Detail
2022078
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 24.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za budovu FK Štart - 05/2022 Detail
2022077
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za spoločné priestory BD 8b.j. - 05/2022 Detail
2022076
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 25.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Dom Nádeje - 05/2022 Detail
2022075
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ - 05/2022 Detail
2022074
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 94.00 Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 044 14 Čaňa Sada tonerov do tlačiarne HP Color Laser Jet a tlačiarne Epson 103 Detail
2022073
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 35.63 Obec Štós, Hlavná 143, 044 26 Konferencia kontrolórov - spoluúčasť na školení Detail
2022072
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 247.00 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09 Mimoriadny členský príspevok na rok 2022 Detail
2022028
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 114.24 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 820 05 Bratislava25 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) Detail
2022071
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 36.53 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2022070
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 117.53 Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z., Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa Členský príspevok na rok 2022 na základe uznesenia č.1/2011 z Náhradného Valného zhromaždenia MAS HORNÁD - Slanské vrchy, o.z. Detail
2022069
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 20.40 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Služby - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ( Autorský zákon ) Detail
2022068
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 406.44 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Služby - odvoz odpadu za 11.03.2022 a 25.03.2022 Detail
2022067
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 35.00 Obec Beniakovce, Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice Služby - spracovanie miezd za mesiac 03/2022 Detail
2022066
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby za správu verejného osvetlenia - 04/2022 Detail
2022052
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 40.27 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačska cesta3/A, 841 04 Bratislava Poistenia - Dom Nádeje za obdobie od 29.04.2022 do 28.07.2022 Detail
2022046
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 228.76 EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec Služby za správu verejného osvetlenia - 03/2022 Detail
2022034
(Faktúra prijatá)
10.05.2022 10.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za Starý OcÚ. Detail
8/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 80 >> Spolu