Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 72 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
16.09.2021 600.00 AUDIT-LD, s.r.o., Podtatranského 962/2, Košice - mestská časť Staré Mesto Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2022. Detail
13/2021
(Objednávka vystavená)
31.08.2021 279.00 Július Kopčanský - VODÁR, Jastrabie pri Michalovciach 100, 072 11 Objednávka tlakovej nádoby 300L - MALEC Detail
06/2021/8BJ
(Zmluva)
26.08.2021 0.00 Michal Szabad Prenájom obecného bytu Detail
2021129
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 93.30 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb Detail
2021128
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 20.66 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021127
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 33.00 vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021126
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 126.75 Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92, 04417 Nový Salaš Smerové tabluľky Detail
2021125
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 32.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
2021122
(Faktúra prijatá)
17.08.2021 347.76 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz komunálneho odpadu Detail
2021124
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Výkon funkcie GDPR Detail
2021123
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 120.00 Sportisimo SK s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava Športová výstroj Detail
2021121
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 27.35 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice Vývoz a zneškodnenie NO Detail
2021120
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 247.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Vložné Detail
2021119
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 20.00 Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 04001 Košice Spracovanie miezd Detail
2021117
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 19.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
12/2021
(Objednávka vystavená)
10.08.2021 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 46-60 km Detail
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
02.08.2021 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov Detail
Zmluva o dielo č. 2/2021
(Zmluva)
16.07.2021 0.00 JANEKO s.r.o., Hurbanova 188/15, Trebišov Zmluva o dielo č. 2 /2021 Detail
2021116
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 33.00 Vychodoslovenska energetika a. s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodávka a distribúcia elektriny Detail
2021115
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 692.00 GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01 Liptovský Hrádok Všeobecný materiál - od SPP - MTZ na športový deň Detail
2021114
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 98.03 BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Za dodávku a distribúciu silovej elektriny Detail
2021113
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 100.00 R.D.TECH, Radoslav Dugas, Šarišské Sokolovce 215, 082 66 Výkon činnosti TPO, BTS za obdobie :04,05,06/2021 Detail
2021112
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 75.00 BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce Výkon funkcie GDPR Detail
2021111
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 108.24 UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava Poistné Detail
2021110
(Faktúra prijatá)
15.07.2021 32.25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 72 >> Spolu