Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 90 91 92 93 94 ... 107 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 115.07 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/2 Detail
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 77.47 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné BD 420/1 Detail
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 9.12 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 39.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 22.79 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
17.09.2017 17.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil matrikárka Detail
Uznesenia č.151 - 155
(Uznesenie)
25.08.2017 0.00 Uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 23.08.2017 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.08.2017 8000.00 Júlia Hulínová, Lovosice, Česká republika kúpa nehnuteľnosti, parc.č. 493, 494, 495, 4307 Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
02.08.2017 0.00 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 uzatvorenej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Detail
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
13.07.2017 0.00 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 29.06.2017 Detail
Uznesenia č. 141-150
(Uznesenie)
13.07.2017 0.00 Uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 29.06.2017 Detail
Zmluva o poskytnutí služby Z1704M
(Zmluva)
12.07.2017 3762.60 Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany Obstaranie územného plánu obce (ÚPN-O) Dolné Srnie Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.07.2017 1261.00 Martin Košinár, Ing. Jozefína Košinárová, Dolné Srnie 166 Kúpa pozemku parcelné číslo 297/4 Detail
VZN č.2/2017
(Nariadenie)
03.07.2017 0.00 VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie Detail
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 149.70 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ Detail
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 186.48 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis a oprava plynových kotlov KD Detail
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 134.78 Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ Detail
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 8040.00 Geodézia Bratislava a.s., Pekná cesta 15,834 04,Bratislava 34 Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2017 - kanalizácia Detail
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 11.72 ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava peňažný denník pre MŠ+ poštovné a balné Detail
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 110.48 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 260.02 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 188.40 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 243.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 513.80 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
29.06.2017 43.01 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
nahor << 1 ... 90 91 92 93 94 ... 107 >> Spolu