Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 128 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
04.09.2019 67888.98 Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. Detail
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
04.09.2019 38194.76 HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice Cenový návrh na rôzne potravinárske výrobky Detail
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
04.09.2019 38194.76 HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. Detail
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
04.09.2019 45194.94 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky Detail
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
04.09.2019 45194.94 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. Detail
295
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 203.51 Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice Položka 1 Detail
294
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 540.00 Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina položka 1 Detail
293
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 734.16 OPP Humenné s.r.o., Tolstého 102/3 06601 Humenné položka 1 Detail
292
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 276.93 Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina položka 1 Detail
291
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 1367.96 EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava položka 1 Detail
290
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 420.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
289
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 420.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
288
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 420.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
287
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 733.78 PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina Položka 1 Detail
286
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 266.92 VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Martinov, ČR Položka 1 Detail
285
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 56.42 Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 položka 1 Detail
284
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 308.40 ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava položka 1 Detail
283
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 121.40 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina položka 1 Detail
282
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 437.64 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
281
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 105.60 AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava Položka 1 Detail
280
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 995.00 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina Položka 1 Detail
279
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 3390.91 Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina položka 1 Detail
278
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 4.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava položka 1 Detail
277
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 167.20 Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina položka 1 Detail
276
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 220.00 UMP SK, s.r.o., Popradská 68 04011 Košice položka 1 Detail
nahor << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 128 >> Spolu