Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 132 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2013/244
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 267.62 Štefan Miko,Radnovce hranoly Detail
DF2013/243
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 434.40 Zsolt Kónya, 979 01,Rimavská Sobota kamenivo,doprava,práve Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(Zmluva)
30.10.2013 108462.05 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
24.10.2013 0.00 GEMERPRODUCKT VALICE, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Detail
DF2013/873
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 424.10 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/872
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 12.56 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/871
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 29.15 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/870
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 21.24 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/869
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 48.42 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/242
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 1100.00 Jozef Hajdú, 979 01,Rimavská Sobota porealizačný geom.plán Detail
DF2013/241
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 1100.00 Mag Ernest,Rim.Sobota služby,geom.plán Detail
DF2013/240
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 18.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota služby Detail
DF2013/239
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 200.00 Autoskolo AWS,Rim.Sobota čelné sklo Detail
DF2013/238
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 303.36 MOPIS, 982 01,Tornaľa náhradné diely Detail
DF2013/237
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/236
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/235
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 11.07 Anna Dulovicsová,Tornaľa, 982 01 čist.prostriedky Detail
DF2013/234
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 119.15 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota kancelárske potreby Detail
DF2013/233
(Faktúra prijatá)
23.10.2013 120.48 Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., 10,82108,Bratislava 2 služby Detail
dodatok k zmluve
(Zmluva)
22.10.2013 40.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
22.10.2013 238.14 Slovenský vodohospodársky podnik, Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica zmluva o dielo - cyklická údržba toku v intraviláne obce Bátka Detail
DF2013/866
(Faktúra prijatá)
08.10.2013 18.50 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/232
(Faktúra prijatá)
08.10.2013 72.17 Vydavateľstvo Nomi, Magnezitárska 11,040 01,Košice škol.potreby MŠ Detail
DF2013/231
(Faktúra prijatá)
08.10.2013 2155.72 Banskobystrická regionálna správa ciest, 979 01,Rimavská Sobota práce Detail
DF2013/230
(Faktúra prijatá)
08.10.2013 72.00 Gabriel Bán,Rim.Sobota plech Detail
nahor << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 132 >> Spolu