Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 116 117 118 119 120 ... 151 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/253
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 1240.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2014/252
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 418.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn OCU Detail
DF2014/251
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 1244.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn 14.b.j. Detail
DF2014/250
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 451.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn MŠ Detail
DF2014/249
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 56.30 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby-mobil Detail
DF2014/248
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 105.50 MOPIS, 982 01,Tornaľa materiál AČ Detail
DF2014/247
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 350.20 Jarmila Bazovská REMPOS, 979 01,Rimavská Sobota materiál AČ Detail
DF2014/246
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2014/245
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 36.40 Ing.Michal Kalina-Média,Rim.Sobota materiál AČ Detail
DF2014/244
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 1.98 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
DF2014/243
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 21.80 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2014/242
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 21.80 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
192014
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 720.00 RSDr.Szucs František, Rim. Sobota manažovanie projektu
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
442014
(Faktúra prijatá)
15.12.2014 300.00 Fibos,s.r.o., Rim. Sobota monitor.správa,príprava
žiadosti o platbu
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
1/2015 VZN
(Nariadenie)
01.12.2014 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.11.2014 1778.00 Mikuláš Tóth, Bátka č. 244 predaj obecného pozemku parc.č. C-KN 548/2 vo výmere 635 m2 Detail
DF2014/909
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 12.56 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/908
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 145.61 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/907
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 17.79 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/906
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 23.47 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/905
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 77.47 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2014/904
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 117.06 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2014/903
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 139.18 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2014/241
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 705.30 ELEKTROKOMPLEX s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota oprava VO Detail
DF2014/240
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 19.00 Ekronn,s.r.o.,Rim. Sobota prenájom nádoby Detail
nahor << 1 ... 116 117 118 119 120 ... 151 >> Spolu