Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 116 117 118 119 120 ... 132 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2013/883
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 100.62 Potraviny Tatiana Tóthová, 980 21,Bátka potraviny Detail
DF2013/882
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 106.24 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2013/881
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 29.33 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/880
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 18.19 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/879
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 64.68 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/878
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 120.81 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/266
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 1800.00 Ledas,s.r.o.,Bratislava, Bratislava Výber zhotoviteľa stavby HUSK/1001/2.1.1/0068 Detail
36/2014 VZN
(Nariadenie)
01.12.2013 0.00 VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bátka Detail
6/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
3/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorej riaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
1/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
5/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka Detail
38/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka Detail
4/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Detail
Oslovenie dodávateľov na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
29.11.2013 1500.00 zákazka na dodanie tovaru:Plynový ohrievač vody, do obytného domu Bátka č. 180 Detail
DF2013/265
(Faktúra prijatá)
28.11.2013 36.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota uloženie odpadu Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
19.11.2013 809300.00 Eiffage Construction Slovesnká republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava Zmluva o dielo, predmet:"kanalizácia a ČOV Bátka! Detail
DF2013/877
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.93 Gemerprodukt Valice OVD,Valice potraviny Detail
DF2013/264
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/263
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/262
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 622.89 Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa uloženie odpadu Detail
DF2013/261
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 18.58 Rozhlas a televízia Slovenska,Bratislava koncesionárske poplatky Detail
DF2013/260
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 664.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/259
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 1954.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/258
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 635.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
nahor << 1 ... 116 117 118 119 120 ... 132 >> Spolu