Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 117 118 119 120 121 ... 132 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2013/261
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 18.58 Rozhlas a televízia Slovenska,Bratislava koncesionárske poplatky Detail
DF2013/260
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 664.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/259
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 1954.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/258
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 635.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/257
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 113.11 Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., 10,82108,Bratislava 2 telefon-služby Detail
DF2013/256
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 89.65 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota kanc.potreby Detail
DF2013/876
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 89.48 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2013/255
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2013/254
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 21.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh internet Detail
DF2013/253
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 1095.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2013/252
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 40.00 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
DF2013/251
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 54.67 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
DF2013/250
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 8.48 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
DF2013/249
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 0.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektrická energia Detail
DF2013/248
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 0.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2013/875
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 81.20 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/874
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 22.07 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/250
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 0.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2013/247
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 149.40 Eva Mullerová,Očová školské potreby MŠ Detail
DF2013/246
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 1.00 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava tel.aparát Detail
DF2013/245
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 472.80 ELEKTROKOMPLEX s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota oprava elektroinštalácie VO Detail
DF2013/244
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 267.62 Štefan Miko,Radnovce hranoly Detail
DF2013/243
(Faktúra prijatá)
04.11.2013 434.40 Zsolt Kónya, 979 01,Rimavská Sobota kamenivo,doprava,práve Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(Zmluva)
30.10.2013 108462.05 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
24.10.2013 0.00 GEMERPRODUCKT VALICE, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Detail
nahor << 1 ... 117 118 119 120 121 ... 132 >> Spolu