Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 120 121 122 123 124 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2013/270
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2013/269
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 0.66 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava telef.poplatky Detail
DF2013/268
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 52.00 INPROST s.r.o., 810 00,Bratislava obecné noviny Detail
DF2013/267
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 18.58 Rozhlas a televízia Slovenska,Bratislava koncesionárske poplatky Detail
DF2013/886
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 17.94 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/885
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 67.47 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/884
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 10.21 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/883
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 100.62 Potraviny Tatiana Tóthová, 980 21,Bátka potraviny Detail
DF2013/882
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 106.24 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2013/881
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 29.33 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/880
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 18.19 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2013/879
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 64.68 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/878
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 120.81 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2013/266
(Faktúra prijatá)
05.12.2013 1800.00 Ledas,s.r.o.,Bratislava, Bratislava Výber zhotoviteľa stavby HUSK/1001/2.1.1/0068 Detail
36/2014 VZN
(Nariadenie)
01.12.2013 0.00 VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bátka Detail
6/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
3/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorej riaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
1/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
5/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka Detail
38/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka Detail
4/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Detail
Oslovenie dodávateľov na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
29.11.2013 1500.00 zákazka na dodanie tovaru:Plynový ohrievač vody, do obytného domu Bátka č. 180 Detail
DF2013/265
(Faktúra prijatá)
28.11.2013 36.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota uloženie odpadu Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
19.11.2013 809300.00 Eiffage Construction Slovesnká republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava Zmluva o dielo, predmet:"kanalizácia a ČOV Bátka! Detail
DF2013/877
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.93 Gemerprodukt Valice OVD,Valice potraviny Detail
nahor << 1 ... 120 121 122 123 124 ... 136 >> Spolu