Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 86 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 186.67 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE Detail
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 327.07 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za VO Detail
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 735.00 STREŇO - geodetické práce spol. s r.o., 45,07241,Vyšná Rybnica FA za zameranie stavby Detail
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 883.16 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 46.06 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za internet Detail
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 2000.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 240.00 T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu FA za ročný aktualizačný poplatok mapového portálu Detail
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 64.40 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za materiál Detail
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 34.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za toner Detail
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 33.00 J2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Lubovna Fa za zverejnovanie dokumentov Detail
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 228.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za prístup do portálu verejnej správy Detail
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 266.00 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa FA za revíziu hasiacich prístrojov Detail
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 327.07 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za EE- VO Detail
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 33.62 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8,91701,Trnava Fa za mandátny certifikát Detail
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 171.42 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE Detail
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 207.00 E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 2657/20,84103,Bratislava-Lamač Fa za kontrolu ihriska Detail
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 42.92 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 25.20 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Fa za hudbu repreduk.v rozhlase Detail
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 61.10 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 99.00 Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov Fa za dekontamináciu chlad.boxu Detail
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za internet Detail
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Fa za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 331.20 E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 2657/20,84103,Bratislava-Lamač Fa za kontrolu detského ihriska Detail
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 899.88 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vývoz KO Detail
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 265.37 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 2000.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 45.46 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
19.04.2024 325.00 Ing. Michal Žeco, 172,07301,Tibava Fa za revíziu elektro. inštalácie DS Detail
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 183.25 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 290.26 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 160.00 Územná organizácia DPO SR Michalovce, Nám. Osloboditeľov 82,07101,Michalovce FA za členský príspevok na rok 2024 Detail
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 18.00 DECENT SC. s.r.o., T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Fa za servisné práce Detail
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 42.68 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za VO Detail
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 9.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za spracovnie hlásenia o odpadoch Detail
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 38.40 SLOVGRAM, Jakubobo námestie 14,810 00,Bratislava Fa za odmeny výkonným umelcom Detail
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 1307.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 100.91 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 193.20 E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 2657/20,84103,Bratislava-Lamač Fa za kontrolu detského ihriska Detail
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 49.00 UMP SK, s.r.o., Trieda SNP 287/78,04011,Košice-Západ Fa za brožúru Detail
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 883.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 41.87 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 2000.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 37.12 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 508.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 165.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 345.00 STREŇO - geodetické práce spol. s r.o., 45,07241,Vyšná Rybnica FA za GP zameranie stavby Detail
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Fa za výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR Detail
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 36.28 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 121.28 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelár.potreby Detail
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 301.60 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 36.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vývoz jedlých olejov Detail
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 41.44 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 711.16 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava Fa za poistenie Detail
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE-VO Detail
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 38.28 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 825.00 Jana Gubancová, 4,07301,Tibava FA za obedy - úcta k starším Detail
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 40.12 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis PC Detail
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 108.00 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za kontrolu komínov Detail
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 434.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 146.82 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 395.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica FA za web podporu Detail
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za EE-VO Detail
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 1121.94 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 324.77 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vývoz velkokap..kontajnera Detail
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 86.40 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vrecia na KO Detail
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 41.51 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za IP adresu Detail
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 169.20 FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85,07241,Remetské Hámre FA za záviny -športový den Detail
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 88.00 o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance, Kollárova 998/56,07301,Sobrance FA za prenájom kár Detail
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 191.60 Iveta Dufincová - MIBA, SNP 447/12,07301,Sobrance FA za pivo, kofolu Detail
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 41.44 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis počítačov Detail
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis počítačov Detail
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 94.60 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 80.61 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 25.00 TOMČO LUBOSLAV-RELUT, Tyršova 62,073 01,Sobrance Fa za obrus PVC Detail
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 71.76 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 169.60 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance Fa za opravu kosačky Detail
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 757.92 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za EE - VO Detail
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 44.96 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 73.20 DECENT SC. s.r.o., T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce FA za mailovú stránku Detail
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za funkciu zodpovednej osoby Detail
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 41.44 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis.služby Detail
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za IP adresu Detail
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 80.50 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 76.27 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 1798.00 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov FA za materiál DHZO Detail
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 170.00 PhDr. Miroslava Heráková, Čermeľské údolie 1338/9,04001,Košice - mestská časť Sever FA za školenie psychickej spôsobilosti DHZO Detail
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 44.96 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 240.00 T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu FA za ročný prístup do mapového portálu Detail
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 126.30 AerDos s. r. o., Bodrožská 114/30,07632,Borša FA za hadice DHZO Detail
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 1110.55 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68,82107,Bratislava FA za servisnú prehliadku IVECO Detail
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 420.00 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26,03608,Martin FA za školenie odbornej prípravy Detail
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 164.80 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačky Detail
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 31.50 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za tonery Detail
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za PLYN Detail
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 124.30 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 41.44 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE-VO Detail
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 745.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 434.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
22.08.2023 71.45 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE - DS Detail
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 434.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 738.56 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE-VO Detail
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 82.50 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 200.00 Ing. Michal Makara, 538,04419,Ruskov FA za revíziu kotlov Detail
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 41.06 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 240.00 Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY, 444,07254,Lekárovce Fa za energetický posudok Detail
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 64.40 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 186.50 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 59.51 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 599.50 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19,08501,Bardejov Fa za OBUV - DHZ Detail
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 76.55 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 41.08 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 60.15 Obec Priekopa, 072 61,Priekopa Fa - spoluúčasť na vývoze odpadu Detail
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE-VO Detail
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 1090.92 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 135.24 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 47.24 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 359.83 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 284.57 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za velkokapacitný kontajner Detail
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 36.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vývoz olejov Detail
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
17.07.2023 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice FA za ročný audit Detail
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 42.91 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 22.80 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava FA za hudbu reprodukovanú rozhlasom Detail
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 108.00 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za čistenie komínov Detail
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis PC Detail
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 103.41 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál MŠ Detail
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 730.20 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 54.00 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 16.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 204.94 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 51.91 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 41.65 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 120.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis Detail
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis Detail
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 100.90 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 506.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn - nedoplatok r. 2022 Detail
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 108.00 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce FA za kontrolu komínov Detail
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 9.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za hlásenie o odpadoch Detail
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servis Detail
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 38.40 SLOVGRAM, Jakubobo námestie 14,810 00,Bratislava FA za odmenu výkonným umelcom Detail
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 67.30 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancel.potreby Detail
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 42.62 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 33.00 J2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Lubovna FA ya zverejňovanie dokumentov Detail
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 708.90 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vrecia na KO Detail
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 434.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 223.34 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 41.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník DaU r. 2022 doplatok Detail
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 42.40 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 48.61 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 74.90 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 701.40 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis.služby Detail
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 41.75 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 49.00 UMP SK, s.r.o., Pri prachárni 2372/18,04011,Košice-Juh Fa za brožúru Detail
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 196.31 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 89.00 Mário Fejér - PETINA, Šamborská 198/17,04001,Košice - mestská časť Kavečany Fa za dekontamináciu chladiaceho boxu Detail
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 76.20 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 176.00 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa FA za revíziu hasiacich zariadení Detail
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 51.61 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 204.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina FA za prístup na verejnú správu Detail
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 54.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za výjazd technika Detail
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 81.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za výmenu HDD za SSD Detail
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za IP adresu Detail
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 41.30 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 98.80 INPROSTspol s r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava FA za Obecné noviny r. 2023 Detail
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 271.05 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 820.95 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vývoz KO Detail
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 160.00 Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23,07301,Sobrance FA za spolufinancovanie OU Detail
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Detail
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 250.00 TMC Trade s.r.o., Záhradná 495/23,04410,Geča FA za spracovanie žiadosti - detské ihrisko Detail
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 120.53 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 786.89 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za VODU Detail
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 36.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vývoz olejov Detail
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
05.01.2023 42.42 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 61.04 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 43.58 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 41.30 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 40.80 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za tlačivá-matrika Detail
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 555.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 60.60 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 68.60 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 191.40 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 711.16 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava FA za poistné budov Detail
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 43.49 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 199.50 ZMOS, Bezručova 9,810 00,Bratislava Fa za členský r. 2022 Detail
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE -VO Detail
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za internet Detail
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 285.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica FA za správu WEB stránky Detail
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 263.09 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za veľkokapacitný kontajner Detail
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 103.80 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancel.potreby Detail
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 18549.54 AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15,03601,Martin FA na základe Zmluvy o dielo 12/2019 Detské ihrisko Detail
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 70.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za externý harddisk Detail
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis.služby Detail
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 44.98 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 416.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 117.23 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 45.49 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 60.00 Ing. Jozef Trašky, Kúpelska 594/6,07301,Sobrance FA za výkopové práce Detail
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 881.29 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68,82107,Bratislava FA za servisnú prehliadku IVECO DAILY Detail
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 549.90 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 206.00 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., 502,07254,Lekárovce Fa za členský príspevok 2023 Detail
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 337.38 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26,03608,Martin FA za ochranný odev - DHZO Detail
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 222.90 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5,08641,Raslavice FA za nožnicový stan 3x6 Detail
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 662.60 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov FA za materiál DHZO Detail
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za verejné osvetlenie Detail
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 40.99 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 38.50 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 174.00 o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance, Kollárova 998/56,07301,Sobrance Fa za detské káry Detail
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za IP adresu Detail
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
21.09.2022 558.30 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 40.99 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 1994.50 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov Fa za hasičský materiál Detail
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 552.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice Fa za audit konsolid.uzávierky 2021 Detail
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za služby Detail
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 623.24 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 64.75 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 44.00 UMP SK, s.r.o., Pri prachárni 2372/18,04011,Košice-Juh FA za brožúru Detail
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
08.08.2022 39.35 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 79.67 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce FA za kontrolu a čistenie komínov Detail
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 40.50 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za USB Detail
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 242.07 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava Fa za poistné - komunál. technika Detail
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 40.99 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 545.10 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 124.94 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 416.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 2405.76 css-stav s. r. o., Nám. Slobody 582/5,07301,Sobrance FA za ACP 16, ACo 11 s dovozom a postrekom postrek spojovací Detail
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 44.63 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 400.00 Revízna spoločnosť SR 15 s. r. o., Mramorová 10297/2,82106,Bratislava - mestská časť Podu FA za revíziu plynového zariadenia Detail
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 93.11 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárke potreby Detail
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 227.30 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačiek Detail
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za poskytnuté služby Detail
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 85.31 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 41.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník DUO Detail
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 46.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník PaM 2023 Detail
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 64.76 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 109.70 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za farby do tlačiarne Detail
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 41.66 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon /matrika/ Detail
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 828.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 108.29 Ing. Peter Bálint, Močarianská 3,07101,Michalovce FA za opravu kosačky Detail
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 257.25 Ing. Peter Bálint, Močarianská 3,07101,Michalovce FA za opravu kosačky Detail
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice Fa za audit ročnej závierky 2021 Detail
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za služby Lekos Detail
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 36.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 46.70 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
O2022/4
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 32.25 Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Objednávka antigenových testov 25 ks Detail
O2022/5
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 2405.76 css-stav s. r. o., Nám. Slobody 582/5,07301,Sobrance Objednávame si u Vás ACP 16, ACo 11 s dovozom a rozprestením, postrek spojovací Detail
O2022/6
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 400.00 Revízna spoločnosť SR 15 s. r. o., Mramorová 10297/2,82106,Bratislava - mestská časť Podu Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia Detail
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 19155.71 AZ-RO spol. s r.o., 38,07301,Baškovce FA za stavebné práce "ZŠ s MŠ Porúbka-odstránenie havarijného stavu soc.zaria., okenných konštrukcií a podláh Detail
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 120.00 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa FA za sprostredkovanie PZS, posúdenie zdrav.rizík Detail
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 125.00 Vladimír Mišľan, 113,072 31,Trnava pri Laborci FA za kontrolu požiar.vodovou, has.prístrojov Detail
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 20.40 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Fa za autorskú odmenu za licenciu Detail
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 54.82 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce FA za lep, penetrák Detail
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 61.80 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 80.00 Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov Fa za dekontamináciu chladiarenského boxu Detail
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 32.40 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za tlačivá - matrika Detail
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 41.32 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 550.20 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 69.71 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 126.04 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 164070.22 css-stav s. r. o., Nám. Slobody 582/5,07301,Sobrance FA za stavebné práce ZoD 103/2022 Detail
Uznesenie 08.04.2022
(Uznesenie)
14.04.2022 0.00 Detail
Zápisnica 8.4.2022
(Zápisnica)
14.04.2022 0.00 Detail
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 130.62 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 38.40 SLOVGRAM, Jakubobo námestie 14,810 00,Bratislava Fa za odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových záznamov Detail
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 597.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za služby Lekos Detail
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 57.18 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,84545,Bratislava FA za koncesionársky poplatok Detail
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník PaM 2022 Detail
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 204.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina FA za ročný prístup k web stránke verejnej správy Detail
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 50.82 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 30564.29 AZ-RO spol. s r.o., 38,07301,Baškovce FA za stavebné práce vykonané na stavbe: ZS s MS Porúbka-odstránenie havarijneho stavu soc. zariadení, okenných konštruk., podláh Detail
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 15.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za uzatvorenie dohody na splátkach Detail
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 41.39 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisne sluzby Detail
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 120.35 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 604.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 60.52 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za nebezpečný odpad Detail
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 185.00 Územná organizácia DPO SR Michalovce, Nám. Osloboditeľov 82,07101,Michalovce FA za členský príspevok DPO r. 2022 Detail
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 86.10 Martin Kuzma, VODA-KOVO, Štefániková 35,073 01,Sobrance FA za materiál (wc - zdravotne stredisko) Detail
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za internet Detail
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 167.00 Peter Polák, 179,07261,Porúbka Fa za výkopové práce Detail
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 48.62 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 2293.64 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za nedoplatok plynu Detail
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 416.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 43.96 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za služby Lekos Detail
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za internet Detail
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 55.01 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 9.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za sprac.hlásenia o odpadoch Detail
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 31.50 J2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Lubovna FA za portál na zverejňovanie dokumentov Detail
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
O2022/3
(Objednávka vystavená)
30.01.2022 300.00 MIDEY, s.r.o., Kúpeľská 653/59,07301,Sobrance Objednavame si u Vás službu výber dodávateľa stav. prác zákazky " ZŠ s MŠ Porúbka - odstránenie havar stavu soc. zariadení, okenných konštru a podláh Detail
O2022/1
(Objednávka vystavená)
25.01.2022 49.50 Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača Objednávka antigenových testov 25 ks Detail
O2022/2
(Objednávka vystavená)
25.01.2022 167.00 Peter Polák, 179,07261,Porúbka Objednávka výkopových prác Detail
Uznesenie OZ 31.03.2021
(Uznesenie)
30.12.2021 0.00 Detail
Uznesenie OZ 29.07.2021
(Uznesenie)
30.12.2021 0.00 Detail
Uznesenie OZ 30.10.2021
(Uznesenie)
30.12.2021 0.00 Detail
Uznesenie OZ 17.12.2021
(Uznesenie)
30.12.2021 0.00 Detail
Zápisnica 31.03.2021
(Zápisnica)
30.12.2021 0.00 Detail
Zápisnica 29.07.2021
(Zápisnica)
30.12.2021 0.00 Detail
Zápisnica OZ 30.10.2021
(Zápisnica)
30.12.2021 0.00 Detail
Zápisnica 17.12.2021
(Zápisnica)
30.12.2021 0.00 Detail
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 256.38 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice FA za vodu Detail
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 716.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky IV.Q 2021 Detail
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 23.46 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za služby stravné IV.Q 2021 Detail
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 171.28 Martin Kuzma, VODA-KOVO, Štefániková 35,073 01,Sobrance FA za materiál AUTOBUS.ZASTAVKA Detail
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za internet Detail
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 308.00 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce FA za Premac dlažbu Detail
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 170.00 Peter Polák, 179,07261,Porúbka FA za výkopové práce Detail
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 36.00 Marek Hreňo KARMOX, Švermová 785/34,07301,Sobrance FA za prepravu materiálu Detail
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 102.55 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancel.potreby Detail
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 50.21 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 831.30 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 98.80 INPROSTspol s r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava FA za obecne noviny r. 2022 Detail
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 202.50 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., 502,07254,Lekárovce FA za členský príspevok r.2022 Detail
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpov.osoby Detail
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 113.45 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
23.12.2021 43.31 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 55.09 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 27.02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lístky - služby Detail
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 872.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lístky Detail
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 79.67 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce FA za kontrolu komínov Detail
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 285.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica FA za správu web stránky Detail
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za internet Detail
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 68.65 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FFA za kancel.potreby Detail
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 182.99 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 68.17 Martin Kuzma, VODA-KOVO, Štefániková 35,073 01,Sobrance FA za cement Detail
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 564.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice FA za audit konsolid.uzávierky Detail
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 40.13 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 444.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 1183.20 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce FA za tvárnice Premac Maclit sivá - AUTOB.ZAS. Detail
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 113.95 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
20.12.2021 44.59 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
Zápisnica 27.03.2020
(Zápisnica)
16.11.2021 0.00 Zápisnica 27.03.2020 Detail
Uznesenie OZ 27.03.2020
(Uznesenie)
16.11.2021 0.00 Uznesenie OZ 27.03.2020 Detail
Zápisnica 7.5.2020
(Zápisnica)
16.11.2021 0.00 Zápisnica 7.5.2020 Detail
Uznesenie 7.5.2020
(Uznesenie)
16.11.2021 0.00 Uznesenie OZ 7.5.2020 Detail
Zápisnica 30.09.2020
(Zápisnica)
16.11.2021 0.00 Zápisnica 30.09.2020 Detail
Uznesenie 30.09.2020
(Uznesenie)
16.11.2021 0.00 Uznesenie OZ 30.09.2020 Detail
Zápisnica 11.12.2020
(Zápisnica)
16.11.2021 0.00 Zápisnica OZ z 11.12.2020 Detail
Uznesenie 11.12.2020
(Uznesenie)
16.11.2021 0.00 Uznesenie OZ z 11.12.2020 Detail
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 52.96 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 76.39 Martin Kuzma, VODA-KOVO, Štefániková 35,073 01,Sobrance Fa za štrk, cement Detail
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 70.68 DECENT SC. s.r.o., T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce FA za domenu Detail
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 49.70 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 115.30 Martin Kuzma, VODA-KOVO, Štefániková 35,073 01,Sobrance FA za štrk, cement Detail
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 126.38 TOMČO LUBOSLAV-RELUT, Tyršova 62,073 01,Sobrance FA za kuchynske vybavenie Detail
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
21.10.2021 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 2549.50 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov Fa za materiál - DHZO Detail
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis počítačov Detail
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis počítačov Detail
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servis počítačov Detail
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 52.96 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 421.26 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu - RF Detail
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn - RF Detail
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby - RF Detail
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 199.50 ZMOS, Bezručova 9,810 00,Bratislava Platobný príkaz členske ZMOS 2021-RF Detail
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 70.40 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO - RF Detail
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník PaM 2022 - RF Detail
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce FA za servisné služby počítačov - RF Detail
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 73.04 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 833.10 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 40.21 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 34.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník DuO Detail
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 904.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky Detail
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 27.76 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky-služby Detail
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 360.34 REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61,82107,Bratislava FA za reklamné predmety Detail
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 17.89 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 41.20 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 444.90 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vývoz VKK Detail
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 349.40 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov Fa za materiál - DHZ Detail
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 223.00 DH fire & safety s. r. o., 54,08633,Stebník Fa za materiál - DHZ Detail
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 40.56 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 321.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za vývoz VKK Detail
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 444.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 68.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 38.92 Obchod – SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40,09101,Stropkov FA za Vlajky SR, EU, obce Detail
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 50.82 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 97.00 Jozef Hrunka, Vyšné Revištia 133,07243,Veľké Revištia Fa za opravu elektrických spotrebičov Detail
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 242.39 SCORP TRADE s.r.o., Michalovská 1380,073 01,Sobrance Fa za kameň okrasný Detail
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 561.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za služby soft.spoločnosti Detail
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 460.00 Made spol.s.r.o., Lazovná 69,Banska Bystrica Fa za systémovú podporu URBIS Detail
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 93.96 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 131/21,07101,Michalovce Fa za papierové utierky do WC Detail
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
14.09.2021 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 444.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-OcU Detail
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 122.14 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 41.17 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za kábel Detail
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 564.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 209.52 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 250/50,09303,Vranov nad Topľou Fa za plechy Detail
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 243.60 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 250/50,09303,Vranov nad Topľou Fa za opravu kotla Detail
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 254.27 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE- VO Detail
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 311.20 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačiek Detail
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 564.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
14.06.2021 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 121.30 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-DS Detail
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 375.00 Ing.František Kudláč PROFITHERM SERVICE, Školská 288/4,073 01,Sobrance FA za ročnú sevisnú prehliadku kotlov Detail
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 229.70 Ing.František Kudláč PROFITHERM SERVICE, Školská 288/4,073 01,Sobrance FA za zapaľovaciu techniku do kotlov Detail
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 30.00 J2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Lubovna Fa za portál na zverejnovanie dokumentov Detail
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 49.73 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 1044.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky Detail
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 30.95 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky - služby Detail
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 136.00 Vladimír Mišľan, 113,072 31,Trnava pri Laborci FA za kontrolu hasiacich prístrojov Detail
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 70.00 Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre FA za dekontamináciu chlad.zariadenia Detail
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o ochrane údajov GDPR Detail
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 106.16 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za stavebný materiál Detail
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 87.53 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance F za materiál Detail
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 133.98 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 614.96 FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 7633/18,83106,Bratislava-Rača FA za eletroniku - SODB Detail
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 252.00 B2B Partner s. r. o., Šulekova 2,81106,Bratislava Fa za kancelárske kreslo Hal f- SODB Detail
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 71.46 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby - SODB Detail
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 139.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce Fa za tlačiareň- SODB Detail
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 559.20 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 79.67 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za kontrolu komínov Detail
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 92.00 Anna Šabaková, 237,07253,Záhor Fa za koberce SODB Detail
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 61.44 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,07301,Sobrance FA za orez stromov Detail
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 199.00 AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68,82107,Bratislava Fa za servisnú prehliadku čerpadla hasic.vozidla Detail
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 47.62 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil-18 splátka Detail
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
30.04.2021 122.35 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,92901,Dunajská Streda FA za balkonový set SODB Detail
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 72.62 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 325.00 Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23,07301,Sobrance FA za poplatky Spoločný obecný úrad Detail
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 170.80 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za nedoplatok plynu Detail
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za PLYN Detail
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 16.39 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Finančný spravodajca 2020 Detail
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 42.24 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 39.06 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE nedoplatok Detail
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 465.58 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za skartovačku, tonery, podložky Detail
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 9.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za spracovanie hlásenia o odpadoch Detail
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE - VO Detail
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 3.50 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce Fa za kábel Detail
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za PLYN Detail
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 60.00 Made spol.s.r.o., Lazovná 69,Banska Bystrica Fa za školenie ADMINISTRATIVA Detail
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 38.40 SLOVGRAM, Jakubobo námestie 14,810 00,Bratislava FA za odmeny vykon.umelcom a výrobcom zvukových záznamov Detail
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce Fa za poskyt.komplexných servisných služieb Detail
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 4998.00 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 250/50,09303,Vranov nad Topľou FA za vybavenie ŠJ Detail
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 444.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 124.63 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 537.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 57.18 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,84545,Bratislava Fa za poplatok RTVS Detail
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 40.60 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 39.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vrecia na KO Detail
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina FA za prístup na web stránku verej.správy Detail
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 58.32 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 25.00 Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie osloboditeľov 30,071 01,Michalovce FA za členský príspevok 2021 Detail
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
10.03.2021 767.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 48.66 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 660.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lástky 11-12/2020 Detail
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 22.19 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lástky - služby Detail
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 868.00 DREVONA a.s., Výhonská 1,83510,Bratislava FA za nábytok OCU Detail
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 66.00 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17,83103,Bratislava - mestská časť Nové Fa za členský príspevok pre členov DHZ na rok 2021 Detail
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce Fa za komplexné servisné služby Detail
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 40.27 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO paušál Detail
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 557.16 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Fa za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 142.69 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 268.00 DREVONA a.s., Výhonská 1,83510,Bratislava Fa za nábytok Detail
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE - VO Detail
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 12.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001,Púchov Fa za zošívačku Detail
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 307.03 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 40.99 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za tonery Detail
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 93.60 INPROSTspol s r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava FA za Obecné noviny 2021 Detail
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 44.38 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 40.34 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon 2020 Detail
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za komplex.servis.služby 2020 Detail
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za hlásenie o odpadoch 2020 Detail
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 814.92 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO 2020 Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za PLYN Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie "zodpovednej osoby" Ochrana údajov GDPR Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za komplecné servis. služby Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 93.05 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 531.24 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO paušál Detail
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 40.66 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 82.66 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 400.00 MIDEY, s.r.o., Kúpeľská 653/59,07301,Sobrance FA za vykonanú službu staveb.dozoru Multifunkčné ihrisko Detail
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 300.00 MIDEY, s.r.o., Kúpeľská 653/59,07301,Sobrance FA za vykonanú službu staveb.dozoru ZŠ a MŠ Porúbka - odstránenie havarijného stavu soc. zariadení, okenných kontrukcii a podláh Detail
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 1428.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lístky Detail
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 39.70 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lístky - služby Detail
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 192.47 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačiek Detail
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 192.52 Ing. Peter Bálint, Močarianská 3,07101,Michalovce FA za servis traktora Detail
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 711.16 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava FA za poistné budovy OcU a ihriska Detail
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 40.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina FA za mesačník DUO 2020 Detail
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice FA za audit konsolid. uzávierky 2019 Detail
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 44.45 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 165.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica FA za WEB stranku Detail
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 68.00 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 79.69 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za čistenie komínov Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 139.47 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za čistiaci, maliarsky materiál Detail
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za servis PC Detail
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 425.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE - OcU Detail
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 121.98 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE - DS Detail
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 544.20 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
13.11.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO paušál Detail
Zápisnica OZ 28.02.2019
(Zápisnica)
21.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 28.02.2019 Detail
Zápisnica OZ 30.05.2019
(Zápisnica)
21.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 30.05.2019 Detail
Zápisnica OZ 04.07.2019
(Zápisnica)
21.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 04.07.2019 Detail
Zápisnica OZ 30.08.2019
(Zápisnica)
21.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 30.08.2019 Detail
Uznesenie 28.02.2019
(Uznesenie)
21.10.2020 0.00 Uznesenie z OZ 28.02.2019 Detail
Zápisnica OZ 13.12.2019
(Zápisnica)
21.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 13.12.2019 Detail
Uznesenie OZ 30.05.2019
(Uznesenie)
21.10.2020 0.00 Uznesenie z OZ 30.05.2019 Detail
Uznesenie OZ 04.07.2019
(Uznesenie)
21.10.2020 0.00 Uznesenie z OZ 04.07.2019 Detail
Uznesenie OZ 30.08.2019
(Uznesenie)
21.10.2020 0.00 Uznesenie z OZ 30.08.2019 Detail
Uznesenie OZ 13.12.2019
(Uznesenie)
21.10.2020 0.00 Uznesenie z OZ 13.12.2019 Detail
Zápisnica 29.3.2018
(Zápisnica)
20.10.2020 0.00 Zápisnica OZ 29.3.2018 Detail
Zápisnica 29.06.2018
(Zápisnica)
20.10.2020 0.00 Zápisnica OZ 29.06.2018 Detail
Zápisnica 16.08.2018
(Zápisnica)
20.10.2020 0.00 Zápisnica OZ 16.08.2018 Detail
Zápisnica 05.10.2018
(Zápisnica)
20.10.2020 0.00 Zápisnica OZ 05.10.2018 Detail
Zápisnica 30.11.2018
(Zápisnica)
20.10.2020 0.00 Zápisnica z OZ 30.11.2018 Detail
Uznesenie 29.03.2018
(Uznesenie)
20.10.2020 0.00 Uznesenie OZ 29.03.2018 Detail
Uznesenie 29.06.2018
(Uznesenie)
20.10.2020 0.00 Uznesenie OZ 29.06.2018 Detail
Uznesenie 16.08.2018
(Uznesenie)
20.10.2020 0.00 Uznesenie OZ 16.08.2018 Detail
Uznesenie 05.10.2018
(Uznesenie)
20.10.2020 0.00 Uznesenie 05.10.2018 Detail
Uznesenie 30.11.2018
(Uznesenie)
20.10.2020 0.00 Uznesenie 30.11.2018 Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 255.00 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov FA za materiál DHZO Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 40.07 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 541.32 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 425.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE - OcU Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 81.42 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE-DS Detail
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 400.00 Made spol.s.r.o., Lazovná 69,Banska Bystrica FA za sysémovú podporu URBIS Detail
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 41.24 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 38.40 Slavomír Pavlovčák, D2 - ateliér reklamy, Petra Jilemnického 5749,07101,Michalovce FA za logo hasiči Detail
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 50.50 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov Fa za materiál DHZO Detail
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 65.00 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačiek Detail
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 262.82 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9,08006,Prešov FA za servis IVECA DAILY Detail
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 208.90 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál - zdravotné stredisko Detail
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 7499.51 ŠIRO, s.r.o., 1,07255,Svätuš FA za práce a dodávku "Výmena okien na ZŠ Porúbka" Detail
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 547.08 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO paušál Detail
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce Fa za servis počítačov Detail
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 40.51 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 42.23 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil /11.splátka/ Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE - VO Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
29.09.2020 79.33 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE - OcU Detail
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 141.83 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 30.00 J2-net,s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Lubovna Fa za zverejňovanie dokumentov Detail
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Fa za výkon funkcie "zodpovednej osoby" pri ochrane osobných údajov Detail
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za služby LEKOS Detail
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 40.33 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO - paušál Detail
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 532.68 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 19.82 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za CPS tlačivá Detail
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 116.71 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 35.35 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 92.68 SCORP TRADE s.r.o., Michalovská 1380,073 01,Sobrance FA za štrk Detail
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 79.67 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce FA za kontrolu komínov Detail
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 988.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky I.Q 2020 Detail
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 29.66 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky I.Q 2020 - služby Detail
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 1839.30 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov FA za materiál DHZO Detail
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 55.00 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 528.84 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 7.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za pripojenie statickej verejnej IP adresy Detail
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 49.96 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za služby LEKOS Detail
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 492.00 STREŇO - geodetické práce spol. s r.o., 45,07241,Vyšná Rybnica FA za porealizačné zameranie multifunkčného ihriska par.č.76/7 Detail
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 425.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 3045.00 ŠIRO, s.r.o., 1,07255,Svätuš FA za dodávku a montáž oceľovej lávky Detail
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 117.83 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 40.09 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa 7. splátka telefon Detail
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 242.07 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava Fa za poistné budovy Detail
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 591.00 Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov Fa za materiál DHZO Detail
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 18000.00 ŠIRO, s.r.o., 1,07255,Svätuš FA za výrobu okien Základnej školy Detail
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil /8 splátka/ Detail
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 44.38 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 130.87 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 545.16 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO Detail
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 240.00 MIDEY, s.r.o., Kúpeľská 653/59,07301,Sobrance Fa za verejného obstarávanie "Výmena okien Základnej školy" Detail
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 249.53 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 40.63 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník PaM 2021 Detail
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 34.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník DUO 2021 Detail
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná 3,07101,Michalovce FA za sevisné služby Detail
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 267.01 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice FA za vodu Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 249.53 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 40.66 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 802.68 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 61.29 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 35.28 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
31.07.2020 93.97 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
Zmluva o audite ročnej uzávierky 2019
(Zmluva)
15.05.2020 0.00 Ing. Marta Nachtmannová, Zalužice Zmluva o ročnom audite 2019 Detail
Zmluva o audite konsolid.uzávierky 2019
(Zmluva)
15.05.2020 0.00 Ing. Marta Nachtmannová, Zalužice Zmluva o audite konsolid.uzávierky 2019 Detail
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 93.60 INPROSTspol s r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava FA za obecné noviny 2020 Detail
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava FA za autorsku odmenu za licenciu na verejne použitie hudobných diel Detail
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 35.20 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 125.00 Vladimír Mišľan, 113,072 31,Trnava pri Laborci FA za kontrolu hasiacich prístrojov,hadíc Detail
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 19.82 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za tlačivá o pobyte Detail
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 23440.03 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA za práce a materiál na zákazke "multifunkčné ihrisko" obce Porúbka Detail
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 3000.00 ŠIRO, s.r.o., 1,07255,Svätuš FA za dodávku a montáž premostenia potoka Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 40.72 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za poskytnutie komplexných servisných služieb Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO - paušál Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 491.40 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 23.00 FIPEK s.r.o., Remetské Hámre,07241,Remetské Hámre FA za chlieb, koláče MDŽ Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 32.57 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za Finančného spravodajcu 2019 Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za prístup na web stránku Verejná správa SR Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník PaM 2020 Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 205.72 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 1500.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom,Michalovce FA za optické siete Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 37.42 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 161.35 Daniela Tižová, Kúpeľská 654,07301,Sobrance FA za materiál na rúška Detail
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 128.36 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 26.05 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 32.60 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 38.93 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO-paušál Detail
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 734.64 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 207.00 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., 502,07254,Lekárovce FA za členský príspevok MAS Zemplín pod Vihorlatom na rok 2020 Detail
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 47.75 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 66.00 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253,83103,Bratislava - mestská časť Nové FA za členský príspevok DPO SR na rok 2020 Detail
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 21.24 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 1196.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky Detail
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 34.40 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky-služby Detail
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 26367.26 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA č. 2019-1-016 za práce na zákazke "multifunkčné ihrisko" Obce Porúbka Detail
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 13497.96 Matej Babin, Třebíčska 1844,06601,Humenné FA za rekonštrukciu obecného rozhlasu a opravu rozhlasovej ústredne Detail
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 70.68 DECENT SC. s.r.o., T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Fa za registráciu domény Detail
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 299.00 Ján Kostičák, 73,073 01,Nižná Rybnica Fa za sporák Elektrolux EKC 51150 OW Detail
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 32.66 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 888.00 Electrical Engineering studio, s.r.o., 273,06731,Udavské Fa za projekčné práce "Obecný rozhlas Porúbka" Detail
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 1144.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravne lístky 3,Q Detail
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 33.23 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravne lístky 3,Q Detail
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 214.08 PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance FA za opravu kosačky Detail
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie "zodpovednej osoby" Detail
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 40.88 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO - paušál Detail
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 499.56 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 65.00 Jozef Hrunka, Vyšné Revištia,07243,Veľké Revištia Fa za zapojenie elektrického sporáka Detail
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 80.09 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 521.83 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova,81102,Bratislava FA za poistné budovy OCU Detail
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 129.11 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE-DS Detail
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 761.60 Peter Polák, 179,07261,Porúbka FA za výkopové práce Detail
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice FA za poskytnutie verejného osvetlenia Detail
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice Fa za audit konsolidovanej uzávierky 2018 Detail
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 214.10 TESPOL Michalovce, s.r.o., Kapušianska,07101,Michalovce Fa za opravu traktora Detail
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 34.80 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 380.00 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 314 FA za detské lehátka Detail
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 1.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 79.67 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za kontrolu a čistenie komínových telie Detail
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 165.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica Fa za správu a podporu web stránky obce Detail
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 408.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 360.00 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru,04266,Košice-Sever FA za vysprávky miestných komunikácii Detail
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 496.68 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za VO Detail
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 106.80 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce FA za servisné služby Detail
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 42.29 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 369.40 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice FA za vodu Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 400.00 Ing. Jolana Lengyelová, Na Sihoti 2300,04013,Košice-Ťahanovce Fa za rozpočet a odborný posudok Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 29513.48 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA č. 2019-1-024 za práce na zákazke "multifunkčné ihrisko" Obce Porúbka Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 115.32 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 300.00 BOSKOV s.r.o., Myslina 15,066 01,Humenné FA za vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba detského ihriska v obci Porúbka" Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 162.00 DARYN S.R.O., Michalovská 66,073 01,Sobrance FA za poklop na studnu 180x180 Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 717.60 FEDKAR s.r.o., Lastomírska 838,07101,Michalovce FA za betón C 16/20 Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 360.60 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 312.00 Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre FA za dekontamináciu chladiarenského zariadenia DS Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 40.60 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 134.53 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 204.00 MIDEY, s.r.o., Kúpeľská,07301,Sobrance FA za výber dodávateľských prác "Výstavba detského ihriska v obci Porúbka" Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 34.80 LIPA s.r.o., Nám. Osloboditeľov,07101,Michalovce FA za stolové kalendáre Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 600.00 TMC Trade s.r.o., Záhradná 495,04410,Geča FA za spracovanie dokumentácie ITMS2014+ "Výstavba detského ihriska v obci Porúbka" Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za servis počítačov Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 99858.00 Eshop Group s.r.o., Močarianska,07101,Michalovce FA na základe Zmluvy č.074KE220250 "Kúpa komunálnej techniky a príslušenstva na čistenie a údržbu v obci Porúbka" Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 3.04 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 39.66 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 125.47 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 496.92 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 40.93 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 68.81 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO paušálna uhrada Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 723.12 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.39 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 408.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-OCU Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 360.00 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru,04266,Košice-Sever Fa za vysprávky miestných komunikácii Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 114.13 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 250.00 Veronika Farbárová, 4,07677,Veľké Slemence FA za detské nafukovacie atrakcie Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za odborný mesačník Dane a Účtovníctvo Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za Finančného spravodajcu 2020 Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 103.88 FIPEK s.r.o., Remetské Hámre,07241,Remetské Hámre Fa za koláče - športový deň Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník Práce a Mzdy 2020 Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 139.49 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-DS Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 23931.60 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA za práce na zákazke "multifunkčné ihrisko" Obce Porúbka Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 32.60 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 42.00 Onder Martin, Kupeľská 64,073 01,Sobrance Fa za prenájom vozidliel DDI na 7 hodín Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 226.50 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa Fa za sprostredkovanie PZS posúdenie zdravotných rizík Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za poskytnutie komplexných servisných služieb Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO-paušál Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 496.68 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 52.45 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 655.17 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 43.90 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 100.08 LIPA s.r.o., Nám. Osloboditeľov,07101,Michalovce FA za propagačné materiály Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 408.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE-OcU Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 1001.36 JAKJENAJ s.r.o., Vinné,07231,Vinné FA za návrh technického riešenia pre akciu "Základná škola s materskou školou v obci Porúbka" Strešný plášť na objekte školy Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO-paušálna cena Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 498.12 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 125.22 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 34.74 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 128.53 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 489.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 42.19 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 35.81 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 56.78 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom,Michalovce Fa za montáž routera WIFI Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice Fa za audit ročnej uzávierky za rok 2018 Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 133.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-DS Detail
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 730.80 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava Fa za stravné lístky Detail
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 23.81 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava FA za stravné lístky - služby Detail
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 251.89 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za PLYN Detail
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za funkciu "zodpovednej osoby" Detail
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 41.52 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO Detail
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
02.08.2019 480.84 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce