Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 86 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 2000.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 37.12 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
15.02.2024 508.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 165.84 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 345.00 STREŇO - geodetické práce spol. s r.o., 45,07241,Vyšná Rybnica FA za GP zameranie stavby Detail
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Fa za výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR Detail
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 36.28 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 121.28 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelár.potreby Detail
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 301.60 Východoslavenská vodárenska spoločnosť, a.s., Komenského 50,040 01,Košice Fa za vodu Detail
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 36.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za vývoz jedlých olejov Detail
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
05.01.2024 41.44 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 711.16 ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11,81102,Bratislava Fa za poistenie Detail
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto Fa za EE-VO Detail
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 38.28 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 825.00 Jana Gubancová, 4,07301,Tibava FA za obedy - úcta k starším Detail
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 40.12 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servis PC Detail
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 3.90 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 108.00 Gazdík Jozef, Hencovská 1802,093 02,Hencovce Fa za kontrolu komínov Detail
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 434.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 146.82 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 395.00 Peter Streňo - TVP, 148,07241,Vyšná Rybnica FA za web podporu Detail
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 295.99 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto FA za EE-VO Detail
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 2381.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
12.12.2023 1121.94 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 86 >> Spolu