Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 235 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Z246 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Zenit v.o.s. , Zimná 16, Stará Ľubovňa Dodávka kancelárskych potrieb Detail
Z245 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 TIS Slovakia, s.r.o. , Levočská 36B/1613 Dodávka zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov Detail
Z244 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, Kežmarok Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ Detail
Z243 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Mačuga Jozef, Letná 6,064 01 Stará Ľubovňa dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Detail
Z242 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Farby Laky DUHA , Kamenica 119 Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre ZŠ Detail
Z241 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 Družba 1, s.r.o. , 17. novembra 28/557, Stará Ľubovňa Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Detail
Z240 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
15.08.2019 0.00 DENAR, spol. s r.o. , Janka Hollého 197/8, Podolínec Rámcová dohoda na dodanie potravín do ŠJ Detail
Z239 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
06.08.2019 400.00 job&fun s.r.o., Letná 33, Stará Ľubovňa vypožičanie priestorov pre účely letného denného tábora Detail
Z238 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
04.06.2019 5.00 A&A Solar, s.r.o., Obrancov mieru 19 Výpožička priestorov za účelom cvičenia Detail
Z237 Zmluva o výpožičke priestorov
(Zmluva)
03.06.2019 5208.72 Súkromná základná umelecká škola, Ul. Štúrova 3 Stará Ľubovňa Výpožička priestorov pre ZUŠ Detail
Zmluva o budúcej zmluve
(Zmluva)
03.06.2019 5208.72 Súkromná základná umelecká škola, Ul. Štúrova 3 Stará Ľubovňa Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Detail
DFE2019/115
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 195.64 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 Detail
DFE2019/114
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 134.74 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 28.5./2019 Detail
DFE2019/113
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 83.02 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ 242,265/2019 Detail
DFE2019/112
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 350.73 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ233,241244,245,/2019 Detail
DFE2019/111
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 11.52 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny SJ244,245/2019 Detail
DFE2019/110
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 31.20 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ259/2019 Detail
DFE2019/109
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 73.51 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ250/2019 Detail
DFE2019/108
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 263.09 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny ŠJ238/2019 Detail
DFE2019/107
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 288.66 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ217,230,237/2019 Detail
DFE2019/106
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 291.50 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ221,223/2019 Detail
DFE2019/105
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 4.80 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny ŠJ229/2019 Detail
DFE2019/104
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1510.47 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ/2019 Detail
DFE2019/103
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 727.67 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny ŠJ219,224,234/2019 Detail
DFE2019/102
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 1042.16 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny ŠJ194,198,199,203,210,2013/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 235 >> Spolu