Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 298 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Z 294 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
14.09.2021 0.00 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180 Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mäso a mäsové výrobky Detail
Z 293 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
14.09.2021 0.00 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180 Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky Detail
Z 292 Rámcová dohoda na dodanie tovaru
(Zmluva)
09.09.2021 0.00 TIS SLOVAKIA,s.r.o, Levočská 36B, Stará Ľubovňa Rámcová dohoda na dodanie potravín - ovocie a zelenina Detail
Z 290 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
08.09.2021 0.00 Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, Kežmarok Rámcová dohoda na dodávky potravín - mlieko Detail
288 Rámcová dohoda na dodanie potravín
(Zmluva)
07.09.2021 0.00 Družba 1, s.r.o., 17. novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa Rámcová dohoda na dodanie potravín Detail
Z 289 Ramcová dohoda na dodanie potravin
(Zmluva)
07.09.2021 0.00 DENAR spol. s.r.o., ul. Janka Hollého 197/8 Rámcová dohoda na dodanie potravín Detail
Z 287 Príkazná zmluva Modernejšia škola
(Zmluva)
17.08.2021 29750.00 Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa Príkazná zmluva - Príkazník sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s procesom VO Detail
Z 286 Letný tábor
(Zmluva)
02.08.2021 400.00 Job&fun, s.r.o., ul.Letná č. 33 Zmluva o nájme nebytových priestorov pre Letný tábor Detail
O1.22021/70
(Objednávka vystavená)
14.07.2021 7641.28 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 355/21,064 01,Stará Ľubovňa Objednávame si Vás práce spojené s realizáciou projektu stavby : "ODVODNENIE TERÉNU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE kOMENSKÉHO 6, STARÁ ĽUBOVŇA PARC.č.2867/1 Detail
DFE2021/93
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 38.97 GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/92
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 299.40 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/91
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 544.79 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/90
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 44.45 COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova 3,080 01,Prešov Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/89
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 102.96 Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401/1,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/88
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 1001.36 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/87
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 978.85 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/86
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 428.60 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/85
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 415.83 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/84
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 152.46 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10,902 01,Pezinok Faktrúra za potraviny Cereal snack - taštičky s čokoládou KT 33 ks Detail
DFE2021/83
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 235.87 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/82
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 1477.33 TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/81
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 466.94 INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/80
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 1794.87 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28/557,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/79
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 1545.12 Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28/557,064 01,Stará Ľubovňa Faktúra za potraviny Detail
DFE2021/78
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 464.38 DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec Faktúra za potraviny Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 298 >> Spolu