Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 45 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2018/56
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 154.20 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia a zamestnanec obce Detail
DF 2018/55
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 315.70 Základná škola, Limbova 30, Žilina Réžia obedy dei MŠ za 5/2018 Detail
DF 2018/54
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 181.44 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy za 5/2018 zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/53
(Faktúra prijatá)
31.05.2018 12.00 All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10 A, Bratislava Dodávka materiál OU Detail
DF 2018/52
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1075.00 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, Varín Refakturácia nákladov na vybudovanie kompostárí Detail
DF 2018/51
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 549.94 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/50
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 80.00 Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie fekálií Detail
DF 2018/49
(Faktúra prijatá)
15.05.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/48
(Faktúra prijatá)
14.05.2018 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
07.05.2018 33.00 Ján Hirjak a Mgr. Adriana Hirjaková, Ovčiarsko 199 Kúpna zmluva - kúpa pozemku parc. C KN č. 230/28 do majetku obce Detail
DF 2018/47
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 164.16 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/46
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 297.22 Základna škola , Limbova 30, Žilina Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2018/45
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 56.54 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2018/44
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 65.76 LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina Kontrola a oprava hasiacich prístrojov OU Detail
DF 2018/43
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 16.08 LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, Žilina Kontrola a oprava hasiacich prístojov MŠ Detail
DF 2018/42
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 599.52 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Materiál verejné osvetlenie Detail
DF 2018/41
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 161.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Odber vody Detail
DF 2018/40
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 32.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2018/39
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 180.00 Helena Ďurajková, Juraja Sklenára 2065/1, Žilina Oprava odpadového kanála Detail
DF 2018/38
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 695.03 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/37
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2018/36
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 245.00 Nnereus, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina Plavecký kurz pre deti z obce Detail
Df 2018/35
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 19.20 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/34
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 41.03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/33
(Faktúra prijatá)
13.04.2018 212.00 Základná škola, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 45 >> Spolu