Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 44 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2018/29
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 34.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2018/28
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 240.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie žiadosti o dotáciu z UV SR - detské ihrisko Detail
DF 2018/27
(Faktúra prijatá)
29.03.2018 29.00 Andrea Sedliaková, Gaštanova 3077/19, 010 01 Žilina Poradenské služby v programe URBIS Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA30022
(Zmluva)
23.03.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130024
(Zmluva)
23.03.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná12, 815 26 Bratislava Projekt: Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2018/26
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 364.39 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/25
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 159.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovníci MŠ Detail
DF 2018/24
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 47.70 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2018/23
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 330.12 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ za 2/2018 Detail
DF 2018/22
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 40.74 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/21
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 26.00 Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Vajanského 1, Martin Účtovné súvzťažnosti v samospráve Detail
DF 2018/20
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/19
(Faktúra prijatá)
15.03.2018 20.40 Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017 zo dňa 30. 3. 2017
(Zmluva)
06.03.2018 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Detail
DF 2018/18
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 303.00 ELVA PROFI s.r.o, Rudolfovská 465/107, České Budejovice Dodávka- posypový vozík Detail
DF 2018/17
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 516.21 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov Detail
DF 2018/16
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 34.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2018/15
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
DF 2018/14
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 225.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Náklady za rozvoz stravy od 02. 9. 2017- 31. 12. 2017 Detail
DF 2018/13
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 9.80 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Tlačivá - osvedčenie pre predprimárne vzdelávanie Detail
DF 2018/12
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 90.00 Garden Team s.r.o., Lombardiniho 1648, Bytča Dodávka posypovej soli Detail
DF 2018/11
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 43.84 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/10
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/9
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 190.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy za 1/2018pracovníci MŠ Detail
DF 2018/8
(Faktúra prijatá)
15.02.2018 58.30 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 44 >> Spolu