Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 48 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Df2018/118
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 61.69 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/117
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 40.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Df 2018/116
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
Df 2018/115
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 80.00 Jaroslav Ďurčanský, Rajecká lesná 521 Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd - Obecný úrad Detail
Df 2018/114
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 13.44 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Dodávka materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/113
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 20.00 Milan Rúfus - CLEANBAU, Kempelenova 3414/25, Žilina Pravidelná kontrola komína MŠ Detail
Df 2018/112
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
Df 2018/111
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 87.38 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia , obyvatelia , a zamestnankyňa obce Detail
Df 2018/110
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 304.15 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2018/109
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 129.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2018/108
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 50.00 NATIONAL PEN, , PO BOX 1615, 813 33 bRATISLAVA Reklamné predmety Detail
Zmluva o poskytnutí nenívratného finančného príspevku č. 074ZA220011
(Zmluva)
12.10.2018 81061.03 Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP z PRV 2014 - 2020- Zníženie enrgetickej náročnosti budovy kultúrného domu Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.10.2018 19312.91 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Detail
DF 2018/107
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2018 Detail
DF 2018/106
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 198.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Verejné obstarávanie " Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2018/105
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 831.30 Auto Becchi, s.r. o.,, Pri Celulózke 3631, Žilina Servis osobného automobilu Detail
DF 2018/104
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 80.00 Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Dokumentácia z BOZP pre
Kultúrny dom Kotrčiná Lúčka
Detail
Df 2018/103
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 150.00 Jakub Grupáč, Kostolná 671/73, Rajec Výmena okien a maľovanie 2 miestností - kaplnka Detail
DF 2018/102
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 921.08 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/101
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 24.00 POPCO SLOVAKIA, spol s.r.o., Račianska 71, Bratislava Materiál MŠ Detail
DF 2018/100
(Faktúra prijatá)
30.09.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 729/2018/UZ
(Zmluva)
26.09.2018 250.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, Bratislava Dodatok k termínovanému úveru Detail
DF 2018/99
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 390.88 Jozef Smrhola -OLYMP, Maďarovská145, Santovka Upomienkové predmety, diplomy, materiál Detail
DF 2018/98
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 82.65 Slovenská internetová , s.r.o., Dolný Val 3, Žilina Poplatok za pohrebisko Detail
DF 2018/97
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 185.40 Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina Oprava počítača a materiál Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 48 >> Spolu