Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 51 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva
(Zmluva)
15.03.2019 0.00 Ing. Marián Chovan, Ing. Miloslav Remiš, Mojš 273, Zábrežná 10/86 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Detail
Zmluva
(Zmluva)
09.01.2019 0.00 4NAT s.r.o., Gaštanova 1008/27, 6ilina Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Detail
Df 2018/178
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 12863.38 Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža 52, Rekonštrukcia oplotenia cintorína Detail
Df 2018/177
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 300.00 Ing. Michal Loffler, Staničná 252/5, Lietavská Lúčka Projektová dokumentácia na akciu " obnova miestnej komunikácie v obci Kotrčiná Lúčka" Detail
Df 2018/176
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 600.00 MAPERI spol. s.r.o., Kotrčiná Lúčka 94, 01302 Vytyčovacie práce na projekte " Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka a Rekonštrukcii MK Detail
Df 2018/175
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 44.82 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina Poplatok za vedenie účtu CP Detail
Df 2018/174
(Faktúra prijatá)
31.12.2018 11.52 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
Df 2018/173
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 118.61 Byterm, a.s., Seleziánska 4, Žilina Oprava odpadového kanála Detail
Df 2018/172
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 521.27 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
Df 2018/171
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 118.22 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zasmestnanec obce Detail
Df 2018/170
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 125.28 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy pracovisko MŠ Detail
Df 2018/169
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 216.37 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžijné náklady obedy deti MŠ
12/2018
Detail
Df 2018/168
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Df 2018/167
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 103.46 Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/166
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 129.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina obedy zamestnanci - MŠ 11/2018 Detail
Df 2018/165
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 274.12 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžijné náklady obedy deti MŠ Detail
Df 2018/164
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 115.65 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedy obyvatelia, dôchodcovia, a zamest. obce za 11/2018 Detail
Df 2018/163
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 193.20 EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava Revízia detského ihriska Detail
Df 2018/162
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 76.98 Alza. cz. a. s., Jankovcova 1522/53 Praha Materiál hračky Detail
Df 2018/161
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 40.67 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2018/160
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 0.00 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/159
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 341.28 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál odvodňovací kanál Detail
Df 2018/158
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2018/157
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
Df 2018/156
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 15881.35 EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19 Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 649, 686, 684/2 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 51 >> Spolu