Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 41 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2017/151
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 900.00 MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina Geometrický plán a vytýčenie miestnych komunikácií Detail
DF 2017/150
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 598.30 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/149
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 40.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón - Mobil Detail
DF 2017/148
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 2550.00 SoARCH s.r.o.,, Bytčická 16, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka " Detail
DF 2017/147
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.74 STAVS- ART s.r.o., Tomášovskej 248, Gbeľany Materiál prístrešok - zástavka Detail
DF 2017/146
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
DF 2017/145
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/144
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/143
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 81.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/142
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/141
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017140
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 467.46 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia strava deti MŠ Detail
DF 2017/139
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 159.00 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Strava dôchodcovia Detail
DF 2017/138
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 90.44 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/137
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 110.96 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/136
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 96.00 Poradca podnikateľa s.r.o., ul. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Ročný prístup na Verejnú správu SR Detail
DF 2017/135
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 400.00 Filip Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 Výmena okien a dverí kaplnka Detail
DF 2017/134
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 64.26 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Stravovanie zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/133
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 535.95 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/132
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 105.12 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2017131
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 38.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017/130
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 245.76 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava Materiál plagátovacia tabuľa Detail
DF 2017/129
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 300.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie projektovej žiadosti" rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Kotrčiná Lúčka" Detail
DF 2017/128
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 78.84 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia za obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/127
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 462.42 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia za obedy detí MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 41 >> Spolu