Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 47 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2018/88
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 524.64 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/87
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon OU a MŠ Detail
DF 2018/86
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 Detail
DF 2018/85
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 0.48 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refakturácia za zber a prepravu triedeného odpadu Detail
DF 2018/84
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie dokumentov Detail
DF 2018/83
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 573.57 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2018/82
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon - mobil Detail
Zmluva o termínovanom úvere a dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
(Zmluva)
25.07.2018 175381.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1, 829 90 Bratislava Termínovaný úver na prefinancovanie projektov z PRV 2014-2020 Detail
DF 2018/81
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 1700.00 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 Dodávka tlačiarne CAnon IR-ADVANCE C5030 Detail
DF 2018/80
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 45.00 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka 15 zapojenie tlačiarne a zaškolenie pracovníkov Detail
DF 2018/79
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 117.00 Štefan Sopčiak - Sopciak.com, Fatranská 3103/7, 010 01 Žilina Poplatky za web stránku obce Detail
DF 2018/78
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 78.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF 2018/77
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 50.83 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2018/76
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Detail
DF 2018/75
(Faktúra prijatá)
13.07.2018 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2018/74
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 80.00 Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Dokumentácia BOZP a pre MŠ a jej oboznámenie Detail
DF 2018/73
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 174.96 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedov zamestnanci MŠ 6/2018 Detail
DF 2018/72
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 159.34 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Dodávka obedov obyvatelia a dôchodcovia Detail
DF 2018/71
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 314.16 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2018/70
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 360.00 Helada s.r.o., Šzrfánikova 1404, Bytča Prevzdušňovanie trávnika na futbalovom ihrisku Detail
DF 2018/69
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 540.00 Radoslava Nová, Kotrčiná Lúčka 134 Zhotovenie 30 ks detských krojov Detail
DF 2018/68
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 357.00 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová náklady spojené s rozvozom stravy Detail
DF 2018/67
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 480.00 Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, Žilina Audítorské overenie účtovnej závierky r. 2017 Detail
DF 2018/66
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 268.80 REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina Materiál - rúra kanal. Detail
DF 2018/65
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 700.00 FUNNY JUMP s.r.o, Smrekova 7, Žilina Prenájom nafukovacích atrakcií Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 47 >> Spolu