Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 42 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2017/162
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 1354.66 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyučtovacia faktúra spotreba plyn MŠ preplatok Detail
DF 2017/161
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 332.01 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 59 Žilina Dodávka pracovných odevov Detail
DF 2017/160
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 40.00 Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/3B, Gbeľany Oboznámenie pracovníkov z BOZP a OPP Detail
DF 2017/159
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/158
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/157
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 101.98 Vida xl Europe B.V, Smakterweg 110-112, 5804AM, Venray, Netherlands Lopaty na sneh s kolieskami Detail
DF 2017/156
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 212.00 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Dodávka obedy zamestnanci MŠ Detail
DF 2017/155
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 151.05 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Dodávka obedy dôchodcovia Detail
DF 2017/154
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 461.16 Základná škola , Jarná 20, 010 01 Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
DF 2017/153
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 400.00 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94 Tesárske a omietkarské práce zástavka Detail
DF 2017/152
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 480.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Realizácia verejného obstarávania " Rekonštrukcia kultúrneho domu" Detail
DF 2017/151
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 900.00 MAPERI spol. s.r.o., Hollého 7, 010 01 Žilina Geometrický plán a vytýčenie miestnych komunikácií Detail
DF 2017/150
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 598.30 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/149
(Faktúra prijatá)
30.11.2017 40.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón - Mobil Detail
DF 2017/148
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 2550.00 SoARCH s.r.o.,, Bytčická 16, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka " Detail
DF 2017/147
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.74 STAVS- ART s.r.o., Tomášovskej 248, Gbeľany Materiál prístrešok - zástavka Detail
DF 2017/146
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 70.00 Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina Čerpanie a preprava splaškov Detail
DF 2017/145
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/144
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 15.36 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/143
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 81.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/142
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/141
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 568.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017140
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 467.46 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Réžia strava deti MŠ Detail
DF 2017/139
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 159.00 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Strava dôchodcovia Detail
DF 2017/138
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 90.44 Školská jedáleň pri ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina obedy zamestnanci MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 42 >> Spolu