Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnití nenávratného finančného príspevku
(Zmluva)
13.08.2019 15.00 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava Poskytnutie NFP na realizáciu projektu " Wifi pre Teba - Obec Kotrčiná Lúčka" Detail
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
19.07.2019 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena - vodovod Detail
Dodatok č. 2 k termínovanému úveru
(Zmluva)
18.07.2019 351.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlýnske nivy 1,829 90 Bratislava Dodatokč. 2 k termínovanému úveru na prefinancovanie projektov z PRV 2014-202 Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom Ochrana pri spracovaní osobných údajov Detail
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
15.07.2019 0.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Ochrana spracovávania osobných údajov Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/10
(Zmluva)
12.07.2019 1000.00 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Poskytnutie dotácie na projekt Autobusová zástavka a sadovnícke úpravy jej okolia Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
01.07.2019 165.60 EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti -povinná každoročná kontrola viacúčelového ihriska Detail
Rámcová dohoda o zbere KO
(Zmluva)
14.06.2019 2774067.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu Detail
Df 2019/69
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 254.00 JK Tina s.r.o.,, SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Poplatok za realizáciu VO pre projekt Wifi pripojenia Detail
Df 2019/68
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 600.00 Synektika, s.r.o., , Zelená 433/6, Žilina vypracovanie projektu WIFI PRE TEBA Detail
Df 2019/67
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 31.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon mobil Detail
Df 2019/66
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 75.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uskladnenie odpadu Detail
Df 2019/65
(Faktúra prijatá)
30.05.2019 593.42 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
Df 2019/64
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 112.86 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy zamestnanci MŠ Detail
Df 2019/63
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 231.00 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Réžia obedy deti MŠ Detail
Df 2019/62
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 17.29 Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina Obedy dôchodcovia Detail
Df 2019/61
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
Df 2019/60
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 1912.20 FERRMONT, a.s.,, Trenčianska 1320, Púchov Práce na oprave dotláčacej stanice Detail
Df 2019/59
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 744.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351744,00 Údržba MK Detail
Df 2019/58
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 39.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefon OU a MŠ Detail
Df 2019/57
(Faktúra prijatá)
15.05.2019 42.00 osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
Df 2019/56
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 128.52 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina Elektromateriál kaplnka Detail
Df 2019/55
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 105.58 Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina Pracovné odevy a materiál Detail
Df 2019/54
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 52.79 Pracovné odevy ZIGO , s.r.o.,, Na stanicu 16, Žilina pracovné odevy a materiál Detail
Df 2019/53
(Faktúra prijatá)
30.04.2019 15.30 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 54 >> Spolu