Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 40 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2017/118
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 564.96 BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra Dodávka plastových nádob na odpad Detail
DF 2017/117
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 36.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2017 116
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 1724.38 Obnostav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Dodávka plastových dverí a okien kaplnka Detail
DF 2017/115
(Faktúra prijatá)
29.09.2017 866.27 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona Detail
DF 2017/114
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 43.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/113
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 82.65 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný val 3, 010 01 Žilina Poplatok za pohrebisko v zmysle Licenčnej zmluvy Detail
DF 2017/112
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 16.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/111
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 111.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/110
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
Zmluva o poskytovaní stravovania
(Zmluva)
04.09.2017 0.00 Základná škola, Vendelína Javorku, Vendelína Javorku 32, 01001 Žilina Zmluva o poskytovaní stravovania č. 13/2017 Detail
DF 2017/109
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 25.10 ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská bystrica Materiál a tlačivá MŠ Detail
DF 2017/108
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 13.28 ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina Vyhotovenie lekárskeho posudku Detail
DF 2017/107
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 385.00 SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie - Hasičská zbrojnica Detail
DF 2017/106
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 37.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/105
(Faktúra prijatá)
31.08.2017 503.93 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Odvoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/104
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 552.60 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 Revízia plynospotrebičov a plynovodov na OU a v Kaplnke Detail
DF 2017/103
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 8.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/102
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
2017/101
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 53.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
2017/100
(Faktúra prijatá)
15.08.2017 43.28 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón MŠ a OU Detail
2017/99
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 0.42 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín Refakturácia za triedený zber Detail
DF 2017/98
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 507.29 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/97
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 48.82 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
16.07.2017 1400.00 Dopbrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na osobné ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ Detail
DF 2017/96
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 19.20 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz kuchynského odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 40 >> Spolu