Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 38 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2017/82
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 301.10 Auto Becci, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina Servis osobného automobilu Detail
DF 2017/81
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 77.80 MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov Oprava spojov na rozhlase Detail
DF 2017/80
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 8687.41 DaS GROUP, a.s., Bánovská cesta 8024/10, Žilina Oprava miestnej komunikácie na základe o rozpočtových nákladov Detail
DF 2017/79
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 15.24 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Vývoz kuchynského odpadu Detail
DF 2017/78
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 214.86 MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov Oprava rozhlasu Detail
DF 2017/77
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 43.96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2017/76
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 58.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn OU Detail
DF 2017/75
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 9.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn kaplnka Detail
DF 2017/74
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plyn MŠ Detail
DF 2017/73
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 485.10 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/72
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 135.15 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia Detail
DF 2017/71
(Faktúra prijatá)
15.06.2017 166.95 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Dodávka obedov pracovníci MŠ Detail
DF 2017/70
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 990.00 Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina Vypracovanie projekt. žiadosti "Rozvíjajme a ochraňujme cezhraničnú kultúru" Detail
DF 2017/69
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 42.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/68
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 508.98 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2017/67
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 15.24 Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Detail
DF 2017/66
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 42.98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
DF 2017/65
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 137.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu OU Detail
DF 2017/64
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 600.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu MŠ Detail
DF 2017/63
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 20.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodávka plynu Kaplnka Detail
DF 2017/62
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 95.40 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy obyvatelia 04/2017 Detail
DF 2017/61
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 127.20 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Obedy pracovníci MŠ 04/2017 Detail
DF 2017/60
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 405.72 Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová Réžia - obedy deti MŠ Detail
DF 2017/59
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 108.42 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Detail
DF 2017/58
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 764.32 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 38 >> Spolu