Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 79 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2021/171
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 200.00 Alphabet partner s.r.o.,, Strojárenská 3426/11C, Košice Ročné predplatné za správu webstránky Detail
DF 2021/170
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 86.40 PosAm, spol. s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava YubiKey s predprogramovaním - dodávka Detail
DF 2021/169
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 216.92 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - zákon Detail
DF 2021/168
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 839.48 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu Detail
DF 2021/167
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 95.00 Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhm 500 Dodávka posypovej soli Detail
DF 2021/166
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 40.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU Detail
DF 2021/165
(Faktúra prijatá)
30.11.2021 990.00 Agentúra Európa, s.r.o.,, Dolné Rudiny 43/8209, Žilina Vypracovanie žiadosti o dotáciu " Stavebné úpravy MŠ" Detail
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21
(Zmluva)
24.11.2021 80306.66 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/005/21 Detail
Zmluva o termínovanom úvere č.02/004/21
(Zmluva)
24.11.2021 125000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 02/004/21 Detail
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
16.11.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. Detail
Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5
(Zmluva)
15.11.2021 42.00 osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Zmluva č. ZO/2021ZAP16375-5 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na §269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník) Detail
Dohoda o ukončení spolupráce
(Zmluva)
15.11.2021 0.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Dohoda o ukončení spolupráce Detail
Memorandum o spolupráci
(Zmluva)
15.11.2021 0.00 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Memorandum o spolupráci uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len memorandum) Detail
DF 2021/164
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 864.00 BENOL Trade, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina Nádoby na posypovú soľ Detail
DF 2021/163
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 8.51 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Kaplnka Detail
DF 2021/162
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 750.00 Mgr. Veronika Dírerová, Kotrčiná Lúčka 211, 013 02 Kotrčiná Lúčka Počítačové služby Detail
DF 2021/161
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 5600.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina Projektová dokumentácia "Zvýšenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka. Detail
DF 2021/160
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 340.87 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia Detail
DF 2021/159
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 977.85 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza Režijné náklady strava Materská škola. Detail
DF 2021/158
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 126.10 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza Strava predškoláci Detail
DF 2021/157
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 68.16 NaturePharm s.r.o., Svätotrojičné námestie 13, 963 01 Krupina Dezinfekčné prostriedky Materská škola Detail
DF 2021/156
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 15.70 4NAT, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Vývoz kuchynského odpadu Materská škola 10/2021 Detail
DF 2021/155
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 350.00 Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto Rozšírenie kapacity Materskej školy - dispozičné spracovanie výdajne jedál, zoznam gastrozariadenia + rozpočet, prípojky pre stavebné profesie (voda, odpad, elektro) Detail
DF 2021/154
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 58.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Obecný úrad a Materská škola. Detail
DF 2021/153
(Faktúra prijatá)
15.11.2021 112.11 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodávka vody Obecný úrad, Materská škola a Futbalová ihrisko. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 79 >> Spolu