Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 65 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2020/137
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 233.65 Verex Žilina, a.s. , M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina Dodávka materiálu na opravu VO Detail
DF 2020/136
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 972.00 Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom Zemné práce pri oprave VO Detail
DF 2020/135
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 13.31 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Zúčtovacie faktúra za energiu vytláčacia stanica Detail
DF 2020/134
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 96.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu -zákonč. 329/2018 Z. z. Detail
DF 2020/133
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 630.04 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu za 10/2020 Detail
DF 2020/132
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 522.00 BINS s.r.o.,, Vašinova 61, 949 01 Nitra Dodávka plastových nádob na odpad Detail
Df 2020/131
(Faktúra prijatá)
30.11.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
Dohoda č. 20/25/012/061
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti pre obec Detail
Dohoda č. 20/25/010/95
(Zmluva)
30.11.2020 0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Aplikácia §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Detail
DF 2020/130
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 110.00 Drahomíra Kubalová, Cateringové služby, Potočná 78/35, Nededza Výdaj stravy v MŠ v čase zástupu Detail
DF 2020/129
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Vývoz kuch. odpadu Detail
DF 2020/128
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 40.94 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2020/127
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 516.02 Ekoplast Slovakia s.r.o., Štrvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice Dodávka nádob na zimný posyp Detail
DF 2020/126
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 1066.49 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava deti MŠ, zamestnanci MŠ Dôchodcovia Detail
DF 2020/125
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 341.55 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Dovoz stravy za 10/2020 Detail
DF 2020/124
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 186.00 Kimalah spol. s.r.o., Komenského 45, Žilina Strava predškoláci 10/2020 Detail
DF 2020/123
(Faktúra prijatá)
16.11.2020 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2020 Detail
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
(Zmluva)
04.11.2020 10597.00 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Detail
DF 2020/122
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 120.00 Zirek group, s.r.o., Námestie slobody 538/33, Púchov Poznávacia maľovanka regiónu Detail
DF 2020/121
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 117.60 Helada, s.r.o.,, Štefánikova 1404, Bytča Dodávka Travecitu - ihrisko Detail
DF 2020/120
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 615.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 Odvoz zeminy, kameniva a staveb. sute - prepravné výkony Detail
DF 2020/119
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2020/118
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 84.76 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - Zákon č. 392/2018 Z.z. Detail
DF 2020/117
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 555.11 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2020/116
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 70.00 Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v budove MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 65 >> Spolu