Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 76 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2021/125
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 300.00 Ing. Martin Novotný, Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina Vypracovanie štúdie rozšírenia kapacity Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/124
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 147.84 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. Detail
DF 2021/123
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 572.14 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2021/122
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 1008.00 Urbion sk, s.r.o., A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina Prerokovanie návrhu ÚPN-O Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/121
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 250.00 Mária Sklenárová, Banícka 10, 052 70 Spišská Nová Ves Spracovanie štúdie revitalizácie priestranstva Materskej školy v obci Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/120
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 520.00 Michal Bielik, Kotrčiná Lúčka 122, 013 02 Kotrčiná Lúčka Administratívne práce v obci Kotrčiná Lúčka. Detail
DF 2021/119
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 61.52 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OÚ a MŠ Detail
DF 2021/118
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 20.40 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena Detail
DF 2021/117
(Faktúra prijatá)
16.09.2021 42.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2021 Detail
02021/0902/01
(Objednávka vystavená)
09.09.2021 2280.00 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Pasport komunikácií, trvalého dopravného značenia v obci Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/116
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 40.00 Vydavateľstvo ADVENT-ORION, s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky Dodávka kníh "Ako byť skvelým rodičom" Detail
DF 2021/115
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 287.50 Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, 013 01 Teplička nad Váhom Servis zavlažovacieho systému Futbalové ihrisko Detail
DF 2021/114
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 1652.85 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Zásahová obuv, zásahová prilba, rukavice, zásahový oblek Detail
DF 2021/113
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 39.85 CLEANBAU, s.r.o., Dolný Val 171, 010 01 Žilina Pravidelná kontrola komína v Materskej škole Detail
DF 2021/112
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 216.00 TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351, 01302 Oprava komunikácie - odvoz zeminy Detail
DF 2021/111
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 46.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
DF 2021/110
(Faktúra prijatá)
31.08.2021 165.60 Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska Detail
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1/2021
(Zmluva)
27.08.2021 0.00 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Poskytovanie stravovania pre žiakov materskej školy Kotrčiná Lúčka Detail
Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016
(Zmluva)
27.08.2021 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dodatok č.3 k zmluve o nájme verejného vodovodu č.144/2016 z 17.6.2016 jej dodatkov Detail
02021/0826/01
(Objednávka vystavená)
27.08.2021 40.00 ADVENT ORION, spol. s.r.o., Šafáriková 9, 038 61 Vrútky 10ks kníh "Ako byť lepším rodičom" Detail
02021/0824/02
(Objednávka vystavená)
27.08.2021 40.00 Peter Sakala - Autoškola, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina Preškolenie vodičov Detail
DOHODA č. 21/25/054/39
(Zmluva)
24.08.2021 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
02021/0816/01
(Objednávka vystavená)
20.08.2021 0.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina Vypracovanie PD s názvom Stavebné úpravy MŠ Kotrčiná Lúčka - Rozšírenie kapacity MŠ Detail
02021/0811/01
(Objednávka vystavená)
18.08.2021 3360.00 ENVI - EKO, s.r.o., Platanová 3225/2 Správa o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre ÚPN-O Detail
DF 2021/109
(Faktúra prijatá)
15.08.2021 60.00 SATIA - okná, s.r.o., Varín 1057, 013 03 Varín Sieťky proti hmyzu 19x8 3ks extrudovaná farba renolit Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 76 >> Spolu