Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
10/2021
(Zmluva)
15.03.2021 0.00 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
9/2021
(Zmluva)
05.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
8/2021
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
7/2021
(Zmluva)
26.02.2021 890709.92 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávaratného príspevku Detail
6/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
5/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytnutí služieb /MOM/ testovanie Detail
4/2021
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
3/2021
(Zmluva)
05.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
2/2021
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb
/MOM/
Detail
1/2021
(Zmluva)
04.01.2021 0.00 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Detail
6/2020
(Zmluva)
07.12.2020 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Detail
5/2020
(Zmluva)
10.07.2020 0.00 Fúra s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
4/2020
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 18150.00 RG ATELIÉR s.r.o, Námestie sv.Mikuláša 26, 06401 Stará Ľubovňa Zmluva o dielo - Výstavba Materskej školy v obci Vrbnica-projektová dokumentácia Detail
3/2020
(Zmluva)
24.03.2020 0.00 Ing. Štefan Pucko, Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik Zmluva o poskytovaní služieb Detail
2/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 TOMIN s.r.o, Húsková 1283/11, 040 23 Košice Mandátna zmluva-zabezpečenie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
1/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice Detail
8/2019
(Zmluva)
25.11.2019 0.00 Mária Kostovčíková, Monika Liščíková,Marek Liščík Kúpna zmluva Detail
7/2019
(Zmluva)
04.11.2019 0.00 Základná škola, Michalovce, J.Švermu 6, 071 01 Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2019/2020 Detail
6/2019
(Zmluva)
14.10.2019 0.00 Tibor Mandel, BUBO, Moravany 141, 07203 Zmluva o poskytovaní stravy-žiakom Zš Vrbnica Detail
6/2019
(Faktúra prijatá)
06.10.2019 2999.00 KO-BO s.r.o, Július Barč-Ivana 24 Zmluva o zhotovení diela-
autobusová zástavka
Detail
5/2019
(Zmluva)
17.09.2019 0.00 34276581, L.Svobodu 2357/12, 07501 Trebišov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Detail
5/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Beem Servis s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve o dielo - GDPR Detail
4/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 6, 814 55 Bratislava Dodatok k zmluve - Terénna sociálna práca Detail
3/2019
(Faktúra prijatá)
03.09.2019 0.00 Innogy Slovensko, s.r.o, Mlynská 31, 04291 Košice Dodatok k zmluve-o združenej dodávke plynu Detail
2/2019
(Zmluva)
03.09.2019 0.00 PZS5, s.r.o, Štefánikova 2,07101 Michalovce Zmluva o poskytovaní PZS Detail
nahor 1 2 3 Spolu