Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbnica

erb Vrbnica 1
07216 Vrbnica

IČO: 00325988, DIČ: 2020742713

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
5/2023
(Zmluva)
30.05.2023 0.00 Tibor Mandel - reštaurácia BUBO, Moravany 141, 07203 Moravany Dodatok - k zmluve o poskytovaní stravy Detail
9/2022
(Zmluva)
28.09.2022 0.00 Tibor Mandel - reštaurácia BUBO, Moravany 141, 07203 Moravany Dodatok - k zmluve o poskytovaní stravy Detail
8/2022
(Zmluva)
28.09.2022 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda č.22/42/012/114 o aktivačnej činnosti Detail
7/2022
(Zmluva)
28.09.2022 1200.00 Ing. Jozef Rešetár, L.Svobodu 2357/12, 075 01 Trebišov Audit účtovnej závierky za rok 2021 Detail
6/2022
(Zmluva)
27.07.2022 0.00 Packeta Slovakia s.r.o, Kopčianska 82A, 85101 Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Detail
5/2022
(Zmluva)
03.06.2022 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti Detail
4/2022
(Zmluva)
18.05.2022 0.00 Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava Finančný príspevok nadácia SPP Detail
3/2022
(Zmluva)
28.04.2022 0.00 Micomp s.r.o., Hollého 8, 07101 Michalovce Rámcová zmluva-oprava výpočtovej techniky a dodávanie režijného materiálu Detail
2/2022
(Zmluva)
31.03.2022 0.00 Tibor Mandel, Moravany 141, 07203 Moravany Rámcová zmluva - dovoz jedál zš Vrbnica Detail
1/2022
(Zmluva)
31.03.2022 0.00 Fúra s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Rámcová zmluva-vývoz TKO Detail
10/2021
(Zmluva)
15.03.2021 0.00 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Detail
9/2021
(Zmluva)
05.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
8/2021
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
7/2021
(Zmluva)
26.02.2021 890709.92 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávaratného príspevku Detail
6/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 Ministersto práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitalská 4, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
5/2021
(Zmluva)
26.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytnutí služieb /MOM/ testovanie Detail
4/2021
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
3/2021
(Zmluva)
05.02.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ Detail
2/2021
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 DZS - M.K.TRANS, s.r.o, Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb
/MOM/
Detail
1/2021
(Zmluva)
04.01.2021 0.00 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Detail
6/2020
(Zmluva)
07.12.2020 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Detail
5/2020
(Zmluva)
10.07.2020 0.00 Fúra s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
3/2020
(Zmluva)
24.03.2020 0.00 Ing. Štefan Pucko, Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik Zmluva o poskytovaní služieb Detail
2/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 TOMIN s.r.o, Húsková 1283/11, 040 23 Košice Mandátna zmluva-zabezpečenie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
1/2020
(Zmluva)
13.01.2020 0.00 KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice Detail
nahor 1 2 3 4 Spolu