Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 128 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
355
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 87.10 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
354
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 161.82 XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava položka 1 Detail
353
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 310.00 DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné položka 1 Detail
352
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 960.00 DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné položka 1 Detail
351
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 24.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
350
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 922.54 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina položka 1 Detail
348
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 435.42 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
347
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 458.18 GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov položka1 Detail
346
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 417.78 Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 položka 1 Detail
345
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 38.80 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava položka 1 Detail
344
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 552.13 Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina položka 1 Detail
343
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 206.30 Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice Položka 1 Detail
342
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 73.90 Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 položka 1 Detail
341
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 70.38 MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava položka 1 Detail
340
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 123.50 STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina položka 1 Detail
339
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 479.00 ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava položka 1 Detail
338
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 21.60 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka 1 Detail
337
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 2268.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
336
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 43.06 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava položka 1 Detail
02A/OPĽZ/2019-cenova tabuľka
(Zmluva)
10.10.2019 8200.20 Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. - ide o cenovú tabuľku k zmluve Detail
02A/OPĽZ/2019 - špecifikácia
(Zmluva)
10.10.2019 8200.20 Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. Detail
02A/OPĽZ/2019- kúpna zmluva
(Zmluva)
10.10.2019 8200.20 Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. Detail
4-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
04.09.2019 71449.92 Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky Detail
4-CSŠ/ŠJ/2019 - rámcová dohoda
(Zmluva)
04.09.2019 71449.92 Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. Detail
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
04.09.2019 67888.98 Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 128 >> Spolu