Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 146 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20240
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 412.20 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava Detail
20239
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 500.80 Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava Detail
20238
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 40.57 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava Detail
20237
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 24.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
20236
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 21.60 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
20235
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 54.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
20234
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 820.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina Detail
20233
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 364.80 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
20232
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 464.40 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
20231
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 429.60 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Detail
200702
(Objednávka vystavená)
25.09.2020 0.00 Marek Varchol - VaM DECOR Detail
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Dodatok
(Zmluva)
17.09.2020 31070.00 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava Dodatok k zmluve v rámci programu Erazmus+ Detail
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Priloha
(Zmluva)
17.09.2020 31070.00 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava Príloha k zmluve v rámci programu Erazmus+ Detail
2020-1-DE03-KA229-077173_6
(Zmluva)
17.09.2020 31070.00 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt s názvom green.if.i. (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, ako sa popisuje v Prílohe II. Detail
200607
(Objednávka vystavená)
09.09.2020 0.00 KOVOTYP s.r.o. Detail
200701
(Objednávka vystavená)
08.09.2020 0.00 BELNET SNINA, s.r.o Detail
200606
(Objednávka vystavená)
08.09.2020 0.00 Agáta Gajdošová Detail
20230
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 210.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina Detail
20229
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 565.02 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Detail
20228
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 1241.78 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Detail
20227
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 1900.00 Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou Detail
20226
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 1380.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre Detail
20225
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 2640.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre Detail
20224
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 420.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre Detail
20223
(Faktúra prijatá)
08.09.2020 2280.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 146 >> Spolu