Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Liptovská Teplička

Štefana Garaja 398/16
05940 Liptovská Teplička
www.liptovskateplicka.sk
IČO: 00326330, DIČ: 2021212677

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 418 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 92.16 Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad plagáty FS Detail
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 45.00 PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička občerstvenie - OcZ Detail
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 234.00 PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička príspevok na obedy dôchodcov Detail
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 400.12 DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava podpora Memphis RK za 4,5,6/2024 Detail
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 90.00 DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava podpora eGOV Detail
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 349.68 Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava telefóny a alarmy Detail
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 81.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava telefón + internet Detail
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 25.96 Miloš Németh HAKA, Dlhá 815/5,949 01,Nitra rámiky strieborné Detail
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 22.62 Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin Sošky so stítkami Turnaj Tepličiek Detail
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 1676.40 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava kancelársky nábytok - TSP Detail
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 689.39 Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce Kamenivo Detail
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 594.00 Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce Preprava Tatrra 815 Detail
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 208.20 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin silon do kosačky a náradie Detail
DF2024/337
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 23817.91 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,058 01,Poprad stavebné práce Multifunkčná hala Detail
DF2024/336
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 128.40 Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad Baner a potlač - Beh po schodoch do neba Detail
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 0.00 Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad vrátenie palety Detail
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 1312.56 Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad obrubník cestný, cement - materiál parkovisko multifunkčná hala Detail
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 54.00 Alanata a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava tachografová karta Detail
DF2024/332
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 5285.35 Delta Slovakia s.r.o., Komenského 18/A,974 01,Banská Bystrica špeciálny materiál DHZO - zásahový komplet, rukavice, kukla Detail
DF2024/331
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 193.87 OVITEX s.r. o., Okružna,058 01,Poprad banketová sukňa - 4 ks Detail
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 72.00 Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce pracovná zdravotná služba - 6/2024 Detail
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 73.98 Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava čističe, mazivá, odhrzovače do vozidiel Detail
DF2024/328
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 1384.80 Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice servisná prehliadka plynových zariadení Detail
DF2024/327
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 1994.30 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica systémová podporad Urbis Detail
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
09.07.2024 250.68 JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves notárska zápisnica - zriadenie vecného bremena Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 418 >> Spolu