Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 53 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 68.81 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce Fa za kancelárske potreby Detail
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO paušálna uhrada Detail
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 723.12 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.39 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 408.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-OCU Detail
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 360.00 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru,04266,Košice-Sever Fa za vysprávky miestných komunikácii Detail
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 114.13 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance Fa za materiál Detail
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 250.00 Veronika Farbárová, 4,07677,Veľké Slemence FA za detské nafukovacie atrakcie Detail
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za odborný mesačník Dane a Účtovníctvo Detail
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za Finančného spravodajcu 2020 Detail
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 103.88 FIPEK s.r.o., Remetské Hámre,07241,Remetské Hámre Fa za koláče - športový deň Detail
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník Práce a Mzdy 2020 Detail
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 139.49 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-DS Detail
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 23931.60 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA za práce na zákazke "multifunkčné ihrisko" Obce Porúbka Detail
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 32.60 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 42.00 Onder Martin, Kupeľská 64,073 01,Sobrance Fa za prenájom vozidliel DDI na 7 hodín Detail
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 226.50 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa Fa za sprostredkovanie PZS posúdenie zdravotných rizík Detail
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 40.00 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za poskytnutie komplexných servisných služieb Detail
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO-paušál Detail
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 496.68 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 53 >> Spolu