Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 73 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 164070.22 css-stav s. r. o., Nám. Slobody 582/5,07301,Sobrance FA za stavebné práce ZoD 103/2022 Detail
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 126.04 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 90.00 PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce FA za výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 69.71 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 550.20 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 41.32 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 32.40 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za tlačivá - matrika Detail
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 80.00 Peter Fejér - F & T, Višňová 6517/9,08001,Prešov Fa za dekontamináciu chladiarenského boxu Detail
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 30.00 LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce Fa za servisné služby Detail
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 61.80 MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 54.82 KOVEX-STAVEBNINY s.r.o., Pekárenská 4,07101,Michalovce FA za lep, penetrák Detail
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 20.40 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava Fa za autorskú odmenu za licenciu Detail
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava Fa za plyn Detail
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 125.00 Vladimír Mišľan, 113,072 31,Trnava pri Laborci FA za kontrolu požiar.vodovou, has.prístrojov Detail
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 120.00 Vladimír Mišľan ml., 40,07232,Jovsa FA za sprostredkovanie PZS, posúdenie zdrav.rizík Detail
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
26.04.2022 19155.71 AZ-RO spol. s r.o., 38,07301,Baškovce FA za stavebné práce "ZŠ s MŠ Porúbka-odstránenie havarijného stavu soc.zaria., okenných konštrukcií a podláh Detail
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 60.52 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za nebezpečný odpad Detail
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 262.40 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 2.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za IP adresu Detail
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 604.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 120.35 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 30.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce FA za servisne sluzby Detail
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 41.39 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
23.03.2022 1754.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 73 >> Spolu