Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 57 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 93.60 INPROSTspol s r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava FA za obecné noviny 2020 Detail
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 20.40 SOZA, Rastislavova 3,821 08,Bratislava FA za autorsku odmenu za licenciu na verejne použitie hudobných diel Detail
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 35.20 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 125.00 Vladimír Mišľan, 113,072 31,Trnava pri Laborci FA za kontrolu hasiacich prístrojov,hadíc Detail
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 19.82 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106,Bratislava FA za tlačivá o pobyte Detail
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 23440.03 ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda,07101,Michalovce FA za práce a materiál na zákazke "multifunkčné ihrisko" obce Porúbka Detail
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 3000.00 ŠIRO, s.r.o., 1,07255,Svätuš FA za dodávku a montáž premostenia potoka Detail
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 40.72 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava FA za telefon Detail
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 30.00 LEKOSS, s.r.o., Okružná,07101,Michalovce Fa za poskytnutie komplexných servisných služieb Detail
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO - paušál Detail
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 491.40 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 23.00 FIPEK s.r.o., Remetské Hámre,07241,Remetské Hámre FA za chlieb, koláče MDŽ Detail
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 32.57 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za Finančného spravodajcu 2019 Detail
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 165.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Fa za prístup na web stránku Verejná správa SR Detail
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 748.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 38.00 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina Fa za mesačník PaM 2020 Detail
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 205.72 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice FA za EE-VO Detail
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 1500.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom,Michalovce FA za optické siete Detail
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 37.42 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
02.04.2020 161.35 Daniela Tižová, Kúpeľská 654,07301,Sobrance FA za materiál na rúška Detail
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 128.36 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE Detail
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 26.05 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
14.02.2020 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 57 >> Spolu