Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Porúbka

erb Porúbka 151
07261 Porúbka
www.porubka-so.sk
IČO: 00325660, DIČ: 2020752327

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 52 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspečvku č. 074KE220161
(Zmluva)
01.07.2019 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspečvku č. 074KE220161 Detail
Zmluva o bežnom účte SK07 5600 ... 9010
(Zmluva)
01.07.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte SK07 5600 ... 9010 Detail
Zmluva o bežnom účte SK10 5600 ... 4009
(Zmluva)
01.07.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte SK10 5600 ... 4009 Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 52.45 Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,07101,Michalovce FA za kancelárske potreby Detail
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za plyn Detail
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 655.17 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 43.90 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 100.08 LIPA s.r.o., Nám. Osloboditeľov,07101,Michalovce FA za propagačné materiály Detail
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 408.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice FA za EE-OcU Detail
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 1001.36 JAKJENAJ s.r.o., Vinné,07231,Vinné FA za návrh technického riešenia pre akciu "Základná škola s materskou školou v obci Porúbka" Strešný plášť na objekte školy Detail
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za NO-paušálna cena Detail
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 498.12 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce Fa za KO Detail
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 125.22 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE Detail
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 34.74 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava Fa za mobil Detail
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 243.54 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská,04291,Košice Fa za EE-VO Detail
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 601.00 SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava FA za PLYN Detail
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 128.53 Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance FA za materiál Detail
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 489.00 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za KO Detail
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 16.80 FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce FA za NO Detail
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 42.19 Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Fa za telefon Detail
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 35.81 Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava FA za mobil Detail
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 56.78 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom,Michalovce Fa za montáž routera WIFI Detail
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, 358,072 34,Zalužice Fa za audit ročnej uzávierky za rok 2018 Detail
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 133.81 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Fa za EE-DS Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 52 >> Spolu