Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 128 129 130 131 132 ... 134 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
FAKTURA 1688
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Poplatok za komunálne odpady-1. splátka Detail
FAKTURA 1687
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 4.30 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava O2-Poplatky za služby-služobný mobil Detail
FAKTURA 1686
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia-05/2016 Detail
FAKTURA 1685
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť Sanet-apríl-jún 2016 Detail
FAKTURA 1684
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 425.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program Detail
FAKTURA 1683
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 150.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 Košice Sociálny fond-lístky na ples Detail
FAKTURA 1682
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 616.94 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina-01.04.16-30.04.16 Detail
FAKTURA 1681
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Detail
FAKTURA 1680
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 2052.10 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepelnej energie 01.04.2016-30.04.2016 Detail
FAKTURA 1679
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 660.60 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Dodanie a montáž elektrických zámkov Detail
FAKTURA 1678
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A Spracovanie účtovníctva PaM 04/2016 Detail
FAKTURA 1677
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 34.51 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Poplatky za služby-pevná linka 04/2016 Detail
FAKTURA 1676
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 978.59 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31.03.16-28.04.16 Detail
FAKTURA 1675
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 189.00 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA 1674
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 482.40 Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice Obedy zamestnancov 04/2016 Detail
FAKTURA 1673
(Faktúra prijatá)
25.05.2016 44.22 Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice Stravné zamestnancov 04/2016 Detail
FA 132016
(Faktúra vystavená)
13.05.2016 314.58 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné Detail
Služby ROV 01225
(Zmluva)
11.05.2016 2.50 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služby verejného registra dokumentov Detail
FA 122016
(Faktúra vystavená)
06.05.2016 164.29 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie zrážkových vôd Detail
FA 112016
(Faktúra vystavená)
06.05.2016 530.93 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie zrážkových vôd Detail
Darovacia zmluva 01/2016
(Zmluva)
05.05.2016 3765.16 SR - Centrum vedecko-technických informácii, Lamačská cesta 8/A Darovanie výpočtovej techniky
Detail
Fa72/16
(Faktúra prijatá)
03.05.2016 138.00 Športovostrelecký klub, Košice Fa za terče a strelivo Detail
FA 102016
(Faktúra vystavená)
02.05.2016 282.18 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné Detail
FA 092016
(Faktúra vystavená)
02.05.2016 396.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné Detail
Zmluva Veolia 35/22/2016
(Zmluva)
29.04.2016 0.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepla Detail
nahor << 1 ... 128 129 130 131 132 ... 134 >> Spolu