Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Hatalov

Hatalov 185
07201 Hatalov
www.obechatalov.sk
IČO: 00325147, DIČ: 2020738808

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 82 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
14/2020
(Zmluva)
06.08.2020 58646.02 Maro, s.r.o, Popradská cesta 2, 038 52 Sučany Zmluva o dielo č. 028/2020 multifunkčné ihrisko Detail
13/2020
(Zmluva)
29.07.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov Mandátna zmluva - VO Detail
12/2020
(Zmluva)
29.07.2020 1000.00 Lenka Hujdičová, Poloreckého 9, 851 04 Bratislava Mandátna zmluva - Vodný zdroj Hatalov - Ridzina Detail
11/2019
(Zmluva)
29.06.2020 12500.00 Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce Dodatok č. 3k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 5/2003 Detail
10/2020
(Zmluva)
18.05.2020 0.00 STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice Zamestnávateľská zmluva
100 012675
Detail
9/2020
(Zmluva)
18.05.2020 1080.00 DALNet s.r.o., Jilemnického 20, 071 01 Dodatok č.1 k servisnej zmluve 03/0103/2015 Detail
8/2020
(Zmluva)
18.05.2020 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 1420 488 dotácia DPO Detail
7/2020
(Zmluva)
31.03.2020 0.00 WEBY GROUP, s.r.o,, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo -WEBY GROUP s.r.o. Detail
6/2020
(Zmluva)
31.03.2020 0.00 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
5/2020
(Zmluva)
16.03.2020 900.00 Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce Poskytovanie audítorských služieb Detail
4/2020
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice 040 01 Dodatok č. 1 Detail
3/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 0.00 LIFTA Sound Ligts, Kráľovský Chlmec Ozvučenie FS- 2020 Detail
2/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 300.00 Jana Kovaľová, Martina Rázusa 1848/8, 07101 Michalovce Zabezpečenie chodu školskej jedálne vrátanie vedenia dokladov Detail
1/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 250.00 Iveta Sedlická, 075 01 Trebišov, SNP 2342/80 Uzávierka všetkých účtovných dokladov v ZŠ s MŠ za r. 2019 Detail
3/2020
(Zmluva)
10.02.2020 502.00 dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Detail
2/2020
(Zmluva)
24.01.2020 396.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bermoláka č. 2, 07101 Michalovce Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Detail
1/2020
(Zmluva)
14.01.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva č. 40-000157844PO2020 Detail
19356
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 75.10 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19353
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 135.37 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
18/2019
(Zmluva)
31.12.2019 3300.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice Združená dodávka plynu Detail
19355
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 127.20 Roman Vorreiter, Prof.Hlavača 26,07101,Michalovce Detail
19354
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.28 Amigo Prima, Pr.Hlavača,07101,Michalovce Detail
19352
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 80.91 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19348
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 210.00 Matej Paľo, Žbince,07216,Žbince Detail
14/2019
(Zmluva)
27.12.2019 29.72 Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Poistná zmluva č.8019365374 Detail
19351
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 252.37 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19350
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 99.09 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19349
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19347
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 750.00 Ing.Marta Podolcová, Michalovce 07101,Michalovce Detail
19345
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 309.89 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19344
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 146.94 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19343
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 34.61 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19342
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 102.06 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19341
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 40.84 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19335
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 36.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19334
(Faktúra prijatá)
19.12.2019 86.17 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
17/2019
(Zmluva)
19.12.2019 0.00 Enviromentálny fond, Nevädzová 806/5,821 01 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 13466408U03
Detail
19319
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 93.60 Inprost s.r.o., Smrečianska,81105,Bratislava 1 Detail
19346
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 300.00 Kaspa, Košice 04018,Košice Detail
19340
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 2.10 Auto Kelly, Radinskeho,95701,Banovce nad Bebravou Detail
19339
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 35.00 Štatna ochrana prírody, Banska Bystrica,97401,Banska Bystrica Detail
19338
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 342.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19337
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19336
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 150.00 Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce Detail
19333
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 70.00 peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce Detail
19332
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 120.00 Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce Detail
19331
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19330
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19329
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 70.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19328
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 1120.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19325
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 308.47 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19323
(Faktúra prijatá)
16.12.2019 52.00 OV Dobrovoľnej požiarnej o, Nám.Osloboditeľov 82,07101,Michalovce Detail
19326
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 9942.28 Kužma Michal, Lučkovce,07203,Moravany Detail
19324
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 79.80 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,08005,Prešov Detail
19322
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 11.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19321
(Faktúra prijatá)
13.12.2019 55.00 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279,94161,Michal nad Žitavou Detail
16/2019
(Zmluva)
13.12.2019 53.00 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Zmluvné poistenie Detail
15/2019
(Zmluva)
13.12.2019 29.72 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Zmluvné poistenie - Príves Pronar Detail
19320
(Faktúra prijatá)
12.12.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19318
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 656.84 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19316
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 24669.93 PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce Detail
13/2019
(Zmluva)
09.12.2019 1009.48 UNIQA poisťovňa , Krasovského 15,851 01 Bratislava Poistná zmluva č. 9127000369 Detail
19327
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 3.13 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19317
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 0.32 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19315
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 135.37 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19314
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 79.67 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19313
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 1286.40 Treščak Vladimir Ing.AVD, Hatalov,07216,Hatalov Detail
19312
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 200.00 Ivanovci, Maľčice,07206,Maľčice Detail
19311
(Faktúra prijatá)
28.11.2019 84.18 JaN-DACHs.r.o., Hatalov,07216,Hatalov Detail
19310
(Faktúra prijatá)
28.11.2019 1359.98 ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce Detail
19309
(Faktúra prijatá)
28.11.2019 103.70 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19308
(Faktúra prijatá)
25.11.2019 102.20 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19307
(Faktúra prijatá)
25.11.2019 138.36 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19306
(Faktúra prijatá)
25.11.2019 194.59 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19305
(Faktúra prijatá)
25.11.2019 25.93 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
12/2019
(Zmluva)
20.11.2019 170000.00 Environmentálny fond, Nevädzová 806/5,82101 Bratislava Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy - Kultúrny dom Hatalov č. zml. 14027208002 Detail
19304
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 414.34 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19303
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 53460.00 Zora Mimex, Brzotín,04951,Brzotin Detail
19302
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19301
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 500.00 Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce Detail
19300
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 38.95 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19299
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 342.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19297
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 1120.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19296
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 197.00 GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte Detail
19295
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 775.00 COOP Jednota, Obchodná 2,07101,Michalovce Detail
19294
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 662.11 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19293
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 157.09 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19292
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 66.39 Slovenká národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,03601,Martin Detail
19291
(Faktúra prijatá)
18.11.2019 154069.40 PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce Detail
19290
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19289
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19288
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19287
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 20.88 Auto Kelly, Radinskeho,95701,Banovce nad Bebravou Detail
19286
(Faktúra prijatá)
11.11.2019 0.00 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19285
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 161.00 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19284
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 15.12 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
19283
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 96.51 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
19282
(Faktúra prijatá)
07.11.2019 345.60 Ladislav Jakub-Csacsa, Vojany 07672 Detail
19279
(Faktúra prijatá)
31.10.2019 60.35 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19278
(Faktúra prijatá)
29.10.2019 65.18 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19276
(Faktúra prijatá)
29.10.2019 9.98 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
11/2019
(Zmluva)
28.10.2019 10969.10 PLAYSYSTEM s.r.o., Rampovaá 4, 040 01 Košice Zhotovenie diela- Detské ihrisko Detail
19281
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 147.37 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19275
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 211.97 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19274
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 118.08 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19273
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 88.31 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19272
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 110.00 GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte Detail
19271
(Faktúra prijatá)
28.10.2019 810.00 GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte Detail
19270
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 222.68 Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce Detail
19280
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 1113.53 ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce Detail
19269
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 360.00 Matej Paľo, Žbince,07216,Žbince Detail
19268
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 36.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19267
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 3.12 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19266
(Faktúra prijatá)
23.10.2019 342.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19265
(Faktúra prijatá)
22.10.2019 51.83 Sokirka a syn,s.r.o., Pri mlyne,07101,Michalovce Detail
19264
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 1120.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19263
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 975.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 59 Detail
19262
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19261
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 659.05 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19260
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 70.00 Petina, Čeláre,99122,Bušince Detail
19259
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19258
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19257
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19256
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 107.68 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19255
(Faktúra prijatá)
15.10.2019 13568.93 Plynmont Humenne s.r.o., Chemlonska 1,06633,Humenne Detail
19254
(Faktúra prijatá)
14.10.2019 33886.13 PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce Detail
10/2019
(Zmluva)
02.10.2019 0.00 Dising, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201912157 Detail
19253
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 70.00 peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce Detail
19252
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 120.00 Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce Detail
19251
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 99.09 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19250
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 70.00 Ing.Cyril Ciganoc, Oreské,07223 Detail
19249
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 100.80 Dising.a.s., Záhradnícka151,82108,Bratislava Detail
19248
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19247
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19246
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19245
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19244
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19243
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19242
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19241
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19240
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19239
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19238
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19237
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19236
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 30.00 GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce Detail
19235
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 135.37 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19234
(Faktúra prijatá)
30.09.2019 14.97 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19233
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 4410.02 Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce Detail
19232
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 1176.00 Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce Detail
19231
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 1116.00 Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce Detail
19230
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 300.00 Dominik Čermák, Blanicka,2503,Jankov Detail
19229
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 213.91 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19228
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 87.04 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19227
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 102.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19226
(Faktúra prijatá)
24.09.2019 437.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19225
(Faktúra prijatá)
24.09.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19224
(Faktúra prijatá)
24.09.2019 36.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19222
(Faktúra prijatá)
23.09.2019 902.98 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19223
(Faktúra prijatá)
20.09.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
9/2019
(Zmluva)
19.09.2019 123000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Univerzál Detail
19221
(Faktúra prijatá)
18.09.2019 1120.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19220
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 4.04 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19219
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19218
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19217
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 500.00 Magic Print, Trhovište,07204,Trhovište Detail
19216
(Faktúra prijatá)
17.09.2019 661.94 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19215
(Faktúra prijatá)
16.09.2019 66.91 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
8/2019
(Zmluva)
16.09.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte - dotácia z EF Detail
6/2019
(Zmluva)
12.09.2019 37000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019 - multifunkčné ihrisko Detail
7/2019
(Zmluva)
12.09.2019 53485.00 Enviromentálny fond, Martinská 49,821 05 Poskytnutie podpory z EF
na zabezpečenie triedeného zberu
Detail
19214
(Faktúra prijatá)
11.09.2019 166.44 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
11/2019
(Zmluva)
10.09.2019 53460.00 ZORA-MIMEX servis s.r.o, 04951, Brzotín 376 Technická podpora k zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov Detail
19213
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 874.48 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19212
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 62.95 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19211
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 150.68 Allianz, Dostojevskeho rad,81574,Bratislava Detail
19210
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 18.10 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19209
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 9.98 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19208
(Faktúra prijatá)
28.08.2019 85.43 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
5/2019
(Zmluva)
28.08.2019 0.00 Tajba a.s., Železničná 2, 044414 Čaňa Rámcová zmluva č. 1101063 Detail
19207
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 236.28 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19206
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 100.43 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19205
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 350.00 Ing.Marek Kríž, Jasenov,06601,Humenné Detail
19204
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 300.00 EUROPAD, Vrbnica,65,07216,Vrbnica Detail
19203
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 549.50 LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany,,07203,Moravany Detail
19202
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 59.33 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19201
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 71.18 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19200
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 64.13 Tajba, Železničná,04414,Čaňa Detail
19199
(Faktúra prijatá)
22.08.2019 30.28 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19198
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 1120.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19197
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19196
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 437.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19195
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19194
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 1005.83 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19193
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19192
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 0.00 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19191
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19190
(Faktúra prijatá)
15.08.2019 15.12 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30 ,07101,Michalovce Detail
4/2019
(Zmluva)
15.08.2019 212525.45 PŠP s.r.o., Vajanského 1, Michalovce Zmluva o dielo č. 2 - KD Hatalov Detail
19189
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 153.35 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30 ,07101,Michalovce Detail
19188
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 207.71 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19187
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 600.00 Veterinarius, Mestky park,07501Trebišov Detail
19186
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 507.48 Rozhlas a televizia slov., Mlynska dolina,84545,Bratislava Detail
19185
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 108.72 Detail
19184
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 42.00 Akadémia vzdelavania , Namestie slobody,07101,Michalovce Detail
19183
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 1950.00 LProduction, Konečna,07101,Michalovce Detail
19282
(Faktúra prijatá)
12.08.2019 210.02 Psychologicke centrum, Pajorova Detail
19181
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 1199.08 Robert Ďurčák, Hatalov,07216,Hatalov Detail
19180
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 235.16 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19179
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 0.00 Hanka Servická, Ďumbierská,08009 Detail
19178
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 500.00 Zemplinčaňe Svojina, Nám.Osloboditeľov ,07101,Michalovce Detail
19177
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 170.00 Tarnavčan, Trnava pri Laborci Detail
19176
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 407.50 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,08005,Prešov Detail
19175
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 127.88 Lonater, Klokočov,07236,Klokočov Detail
19174
(Faktúra prijatá)
31.07.2019 143.05 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19173
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 322.28 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19171
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 140.32 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19170
(Faktúra prijatá)
30.07.2019 82.42 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19172
(Faktúra prijatá)
29.07.2019 28.88 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19169
(Faktúra prijatá)
22.07.2019 36.31 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19168
(Faktúra prijatá)
22.07.2019 437.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19167
(Faktúra prijatá)
22.07.2019 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19166
(Faktúra prijatá)
22.07.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19165
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19164
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19163
(Faktúra prijatá)
15.07.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19162
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 218.44 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19161
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 652.42 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19160
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 161.17 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19159
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 350.00 Ing.Štefan Barančik, *Hatalov,06783,Kamenica nad Cirochou Detail
19158
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 1.55 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19157
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 84.98 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19156
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 60.00 Interdum s.r.o., Moskovska 22,07101,Michalovce Detail
19155
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 70.00 Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce Detail
19154
(Faktúra prijatá)
08.07.2019 120.00 Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce Detail
3/2019
(Zmluva)
08.07.2019 0.00 Slovenská republika zastúpená ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-451/2019 Detail
19153
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 88.80 Leskanic Dušan, Sečovce,07801,Sečovce Detail
19152
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 80.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19151
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 149.50 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19150
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 440.82 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19149
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 107.15 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19148
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 217.74 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19147
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 118.99 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19146
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 51.89 Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce Detail
19145
(Faktúra prijatá)
01.07.2019 331.60 Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce Detail
19144
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 13.70 SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Detail
19143
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 14.97 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19142
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 1040.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19141
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 30.00 Dominik Čermák, Blanicka,2503,Jankov Detail
19140
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 36.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19139
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 437.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19138
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19137
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 7.69 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19136
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 646.81 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19135
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19134
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 239.76 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19133
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19132
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 289.20 Ing.Cyril Ciganoc, Oreské,07223 Detail
19131
(Faktúra prijatá)
14.06.2019 165.42 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19130
(Faktúra prijatá)
03.06.2019 15.12 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
19129
(Faktúra prijatá)
03.06.2019 74.50 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
2/2019
(Zmluva)
03.06.2019 500.00 Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel Fodra, Hatalov 114, 072 16 Hatalov Poskytnutie dotácie OZ Fodra Detail
19128
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19127
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 600.00 Kužma Michal, Lučkovce,07203,Moravany Detail
19126
(Faktúra prijatá)
31.05.2019 119.19 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19125
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 0.00 Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce Detail
19124
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 36.00 Autodielňa Michal Eštok, Hatalov,07216,Hatalov Detail
19123
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 144.97 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19122
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 116.04 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19121
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 368.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19120
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 0.00 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19119
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 1040.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19118
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 430.63 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19116
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 0.00 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19115
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 140.00 VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,07101,Michalovce Detail
19114
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 36.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19113
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19112
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 437.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19109
(Faktúra prijatá)
20.05.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19111
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 74.03 VIVA TERADEs.r.o., Szakkayho 1,04008,Košice Detail
19110
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 3.30 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19108
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 163.55 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19107
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 135.00 SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Detail
19106
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 150.00 Michalovski Heligonkari, Ladomirova 09003,Ladomirova Detail
19105
(Faktúra prijatá)
13.05.2019 156.13 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19104
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 322.30 Kaspa, Košice 04018,Košice Detail
1/2019
(Zmluva)
09.05.2019 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
19103
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 1000.00 Kaspa, Košice 04018,Košice Detail
199102
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 99.09 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19101
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 112.79 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19100
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 70.00 Štatna ochrana prírody, Banska Bystrica,97401,Banska Bystrica Detail
19099
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 2577.59 ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce Detail
19098
(Faktúra prijatá)
06.05.2019 705.80 ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce Detail
19097
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 31.92 MICOMP, J.Hollého 8,07101,Michalovce Detail
19096
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 425.03 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19095
(Faktúra prijatá)
22.04.2019 1767.54 JaN-DACHs.r.o., Hatalov,07216,Hatalov Detail
19094
(Faktúra prijatá)
22.04.2019 129.68 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19093
(Faktúra prijatá)
22.04.2019 418.71 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19092
(Faktúra prijatá)
22.04.2019 158.76 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19091
(Faktúra prijatá)
22.04.2019 406.20 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19090
(Faktúra prijatá)
19.04.2019 37.50 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19089
(Faktúra prijatá)
19.04.2019 28.66 WebHouse s.r.o., Paulínska 20,91701,Trnava Detail
19088
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 5.82 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19087
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 4.07 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19086
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19085
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 407.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19084
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 300.00 Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,07101,Michalovce Detail
19083
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19082
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 1040.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19081
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 653.10 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19080
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19079
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 135.00 SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Detail
19078
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 336.00 Topset Solutions, Hollého 25,90031,Stupava Detail
19077
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 213.14 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19076
(Faktúra prijatá)
15.04.2019 2136.11 Plynmont Humenne s.r.o., Chemlonska 1,06633,Humenne Detail
19074
(Faktúra prijatá)
04.04.2019 208.79 Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce Detail
19074
(Faktúra prijatá)
04.04.2019 70.00 peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce Detail
19071
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 406.20 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19072
(Faktúra prijatá)
01.04.2019 120.00 Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce Detail
19070
(Faktúra prijatá)
01.04.2019 194.00 Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,04291,Košice Detail
19069
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 118.79 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19068
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 217.74 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19067
(Faktúra prijatá)
29.03.2019 91.76 Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 Detail
19066
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 30.00 j2, Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa Detail
19065
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 9.98 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19064
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 145.97 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19063
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 138.86 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19062
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 309.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19061
(Faktúra prijatá)
25.03.2019 332.90 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19060
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 4.57 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19059
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 307.56 ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce Detail
19058
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 597.00 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
119057
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 1040.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19056
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19055
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 407.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19054
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 0.00 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19053
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 41.54 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19049
(Faktúra prijatá)
18.03.2019 14.28 WebHouse s.r.o., Paulínska 20,91701,Trnava Detail
19052
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 135.00 SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Detail
19051
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19050
(Faktúra prijatá)
15.03.2019 150.32 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19048
(Faktúra prijatá)
12.03.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19047
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 100.37 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19046
(Faktúra prijatá)
08.03.2019 10.80 IFOsoft, Sabinovská 36,08001,Prešov Detail
19045
(Faktúra prijatá)
05.03.2019 897.54 Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce Detail
19044
(Faktúra prijatá)
04.03.2019 66.03 Allianz, Dostojevskeho rad,81574,Bratislava Detail
19043
(Faktúra prijatá)
04.03.2019 156.72 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19042
(Faktúra prijatá)
01.03.2019 112.79 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19041
(Faktúra prijatá)
28.02.2019 365.48 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19040
(Faktúra prijatá)
26.02.2019 28.88 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19039
(Faktúra prijatá)
25.02.2019 167.89 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19038
(Faktúra prijatá)
25.02.2019 162.11 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19037
(Faktúra prijatá)
25.02.2019 372.14 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19036
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 1040.20 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19035
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 135.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19034
(Faktúra prijatá)
19.02.2019 407.00 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19033
(Faktúra prijatá)
18.02.2019 36.66 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19032
(Faktúra prijatá)
18.02.2019 75.00 tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov Detail
19031
(Faktúra prijatá)
18.02.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19030
(Faktúra prijatá)
18.02.2019 20.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
20029
(Faktúra prijatá)
15.02.2019 135.00 SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava Detail
19028
(Faktúra prijatá)
13.02.2019 10.99 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19027
(Faktúra prijatá)
11.02.2019 147.76 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19026
(Faktúra prijatá)
06.02.2019 38.40 Slovgram, Jakubovo Nám.14,81348,Bratislava Detail
19025
(Faktúra prijatá)
06.02.2019 50.98 Petit Press,A.S, Sládkovčova 1,94901,Nitra Detail
19024
(Faktúra prijatá)
04.02.2019 -714.38 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19023
(Faktúra prijatá)
31.01.2019 54.96 IFOsoft, Sabinovská 36,08001,Prešov Detail
19022
(Faktúra prijatá)
31.01.2019 15.14 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
19020
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 112.79 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
19019
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 851.00 Obec Vinné, Vinné 07231,Vinné Detail
19021
(Faktúra prijatá)
29.01.2019 350.00 Trimedical, Staničná 3,07101,Michalovce Detail
19018
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 14.97 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19017
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 244.74 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19016
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 334.91 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19015
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 165.47 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19014
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 159.80 VSE, Mlynska 31,04291 Košice Detail
19013
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 770.80 VSE, Mlynská 31,04291,Košice Detail
19012
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 264.00 UMP SK s.r.o., Popradská 68,04011,Košice Detail
19011
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 4.09 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19010
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 127.54 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce Detail
19008
(Faktúra prijatá)
22.01.2019 144.00 Roman Vorreiter, Prof.Hlavača 26,07101,Michalovce Detail
19009
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 22.98 freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava Detail
19007
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 58.34 T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava Detail
19006
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 15.68 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice Detail
19005
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce Detail
19004
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 4.20 Topset Solutions, Hollého 25,90031,Stupava Detail
19003
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 565.00 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19002
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 1044.79 Ďurovčik-DELI, Krasnovce 07201 Pozdišovce Detail
19001
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 49.31 Prima banka Slovensko, Hodžova 11 01011 Žilina Detail
23/2018
(Zmluva)
11.01.2019 0.00 Pramo, s.r.o., Jána Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Dodatok č. 1 - Požiarna zbrojnica Detail
24/2018
(Zmluva)
10.01.2019 900.00 Tender Consult s.r.o., Klokočov 45, 072 36 Poskytnutie odborného poradenstva pri VO Detail
18/2019
(Zmluva)
08.01.2019 192.00 INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín Zmluva - zber BRO Detail
22/2018
(Zmluva)
04.01.2019 0.00 PLYNMONT Humenne, s.r.o., CHemlonská 1 066 33 Humenné Dodatok č. 1 Detail
18315
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 2807.45 Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany oprava montáž OFK Detail
18314
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce prace technika-služby Detail
18313
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova ,071 01,Michalovce služby CO Detail
18312
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 24197.88 Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Detail
18311
(Faktúra prijatá)
26.12.2018 10936.49 Pramo, Komenského 1331,071 01,Michalovce Rekonštrukcia chodníkov Detail
18310
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 217.74 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistne Detail
18309
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 91.76 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistne Detail
18308
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov Vykonané práce Detail
18306
(Faktúra prijatá)
24.12.2018 299.98 Róbert Ďurčak, Hatalov,072 16,Hatalov Montážne práce Detail
18305
(Faktúra prijatá)
24.12.2018 816.00 Treščák Vladimír Ing. AVD, Hatalov,072 16,Hatalov BOSCH Detail
18304
(Faktúra prijatá)
24.12.2018 1857.25 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce S Detail
18303
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18302
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 41.46 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikačné služby Detail
18301
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 30.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18300
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 112.00 Ladislav Kováč, Žbince 197,072 16 Žbince Zmluvný servis Detail
18299
(Faktúra prijatá)
21.12.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18298
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Zmluvný servis Detail
18297
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 151.06 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce Odvoz odpadu Detail
18296
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 7932.00 Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66,040 17,Košíce Miestna komunikácia Detail
18295
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 26902.98 Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné Stavebné práce Detail
18294
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 10.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Plyn Detail
18293
(Faktúra prijatá)
18.12.2018 88.40 Inprost s.r.o., Smrečianska,811 05,Bratislava 1 Obecné noviny Detail
18292
(Faktúra prijatá)
17.12.2018 203.50 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov Prezent Detail
81291
(Faktúra prijatá)
17.12.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Zmluvné poradenstvo Detail
18289
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 223.03 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18288
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 55.00 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou, 279.941 61,Michal nad Žitavou Licencia Orfeus Detail
18287
(Faktúra prijatá)
12.12.2018 66.00 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov Kalendár Detail
18286
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 220.00 UMP SK s.r.o., Popradska 68,040 11,Košice Informačná brožúra Detail
18284
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 33.90 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Tovar Detail
18285
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 117.00 Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23,010 01,Žilina 1 Služby Detail
18283
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 300.00 Slavomír Fedič, P.O.H.,079 01,Veľké Kapušany Výrub stromov Detail
18282
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 116.79 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Orange Detail
18281
(Faktúra prijatá)
29.11.2018 161.54 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18280
(Faktúra prijatá)
29.11.2018 347.13 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18279
(Faktúra prijatá)
29.11.2018 133.03 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18278
(Faktúra prijatá)
28.11.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18277
(Faktúra prijatá)
28.11.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18276
(Faktúra prijatá)
27.11.2018 805.25 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18275
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 12.55 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18274
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 118.80 Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,042 91 Košice 058 S Detail
18273
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 371.90 Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1.071 01,Michalovce S Detail
18272
(Faktúra prijatá)
23.11.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18271
(Faktúra prijatá)
22.11.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18270
(Faktúra prijatá)
21.11.2018 11.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava internet Detail
18269
(Faktúra prijatá)
21.11.2018 30.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18268
(Faktúra prijatá)
21.11.2018 37.60 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18267
(Faktúra prijatá)
19.11.2018 351.73 JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16,Hatalov S Detail
18266
(Faktúra prijatá)
19.11.2018 133.80 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18265
(Faktúra prijatá)
19.11.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
18262
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 15.14 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce S Detail
18261
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18260
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 0.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18259
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18258
(Faktúra prijatá)
14.11.2018 150.70 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce S Detail
18264
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 26451.24 Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné S Detail
18255
(Faktúra prijatá)
08.11.2018 150.00 Maťej Paľo, Žbince,072 16,Žbince S Detail
18254
(Faktúra prijatá)
02.11.2018 170.00 Tarnavčan, Trnava pri Laborci,072 31,Trnava pri Laborci S Detail
18253
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 118.79 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušál Detail
18263
(Faktúra prijatá)
30.10.2018 14581.53 Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce S Detail
18257
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 60.09 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce S Detail
18252
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 616.00 COOP Jednota, Ochdná 2,071 01,Michalovce S Detail
18251
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 180.84 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18250
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 95.58 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18249
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácia Detail
18248
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 116.84 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18247
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18245
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 740.10 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18246
(Faktúra prijatá)
23.10.2018 3.85 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18243
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 16.07 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18244
(Faktúra prijatá)
19.10.2018 37.80 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18242
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18241
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18240
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 10.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18239
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
Ć. 16 Zmluva o úvere
(Zmluva)
17.10.2018 99152.25 Prima banka, Slovensko, a.s.,, Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Eurofondy (A) č. 22/018/18 Detail
18238
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 152.11 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce S Detail
18237
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 123.04 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18236
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18235
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 66.39 Slovenská narodná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,036 01,Martin S Detail
Č 15/2018
(Zmluva)
12.10.2018 10000.00 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hatalov Detail
18234
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 3684.46 Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné S Detail
18233
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 2166.79 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce T.K.O. Detail
18232
(Faktúra prijatá)
09.10.2018 1561.25 Ďurovčík-DELI, Krasnovce,072 01,Pozdišovce S Detail
Č. 14/2018
(Zmluva)
09.10.2018 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o účte-úver Detail
18231
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 165.89 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18230
(Faktúra prijatá)
08.10.2018 22.50 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
Č. 13/2018
(Zmluva)
08.10.2018 23000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžováa 11, 010 11Žilina Zmluva o municipálnom úvere - univerzal 22/019/18 Detail
18229
(Faktúra prijatá)
05.10.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce S Detail
18228
(Faktúra prijatá)
05.10.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefanika,972 71 S Detail
18227
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 91.76 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistenie Detail
18226
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 217.74 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistenie Detail
18225
(Faktúra prijatá)
01.10.2018 113.45 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušál Detail
18224
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18223
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 251.02 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18222
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 91.62 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18201
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 88.99 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18220
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 181.00 Milan Rovňak VODROM, Petrovce nad Laborcom 30.071 01,Petrovce nad Laborcom S Detail
18219
(Faktúra prijatá)
24.09.2018 14.11 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18218
(Faktúra prijatá)
21.09.2018 120.00 Petit Press,a.s., Sládkovičova 1,949 01,Nitra S Detail
18217
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 360.00 Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26,071 01,Michalovce S Detail
18216
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18215
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18214
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
18213
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 36.34 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18212
(Faktúra prijatá)
18.09.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Služby Detail
18210
(Faktúra prijatá)
18.09.2018 10.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18211
(Faktúra prijatá)
18.09.2018 75.00 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18209
(Faktúra prijatá)
18.09.2018 30.00 j2-net, Okružná 56,064 01Stará Ľubovňa S Detail
18208
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 164.50 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18207
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 65.00 Vladimír Mucha-Muchotlač, Buzulucká 14,040 22,Košice,Dargovských hrdinov S Detail
18206
(Faktúra prijatá)
14.09.2018 801.18 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18205
(Faktúra prijatá)
11.09.2018 1410.00 EUROPAD, Vrbnica 65,072 16,Vrbnica S Detail
18204
(Faktúra prijatá)
10.09.2018 9064.23 Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce S Detail
18203
(Faktúra prijatá)
06.09.2018 13042.96 DaVerStav s.r.o., Petrovce nad Laborcom 98,071 01,Michalovce S Detail
18202
(Faktúra prijatá)
04.09.2018 45.00 Maťej Paľo, Žbince,072 16,Žbince S Detail
18201
(Faktúra prijatá)
03.09.2018 112.13 allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava S Detail
18200
(Faktúra prijatá)
03.09.2018 150.68 allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava S Detail
18199
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18198
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 242.96 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18197
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 80.88 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18196
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 85.85 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18195
(Faktúra prijatá)
29.08.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
27.08.2018 100.00 Rímskokatolícky farský úrad Žbince, Žbince 117, 072 16 Hatalov Peňažný dar Detail
18194
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 14.12 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18193
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18192
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 36.34 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18191
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18190
(Faktúra prijatá)
17.08.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
18189
(Faktúra prijatá)
16.08.2018 22.98 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18188
(Faktúra prijatá)
15.08.2018 30.00 PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce Služby Detail
18187
(Faktúra prijatá)
15.08.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18186
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 78.06 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18185
(Faktúra prijatá)
13.08.2018 249.60 SEMA tour,s.r.o., Lomné 38,090 33,Turany nad Ondavou S Detail
18184
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 540.00 Grand-Mi,s.r.o., Nad Laborcom 176/2,071 01,Michalovce S Detail
18183
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 1950.00 LProduction, Konečná,071 01,Michalovce S Detail
18182
(Faktúra prijatá)
10.08.2018 1204.21 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18180
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 120.93 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce S Detail
18179
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 600.00 Mesto Giraltovce, Dukelská,087 01,Giraltovce S Detail
18178
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 168.60 Ladislav Jakub-Csacsa, Vojany,076 72,Vojany S Detail
18177
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 113.00 Autodielňa Michal Eštok, Hatalov,072 16,Hatalov S Detail
18176
(Faktúra prijatá)
06.08.2018 600.00 Kandračovci, Rastislavova,040 01,Košice S Detail
Č. 12/2018
(Zmluva)
06.08.2018 13042.96 Daverstav s.r.o, Tetrovce nad Laborcom, 98, 071 01 Zmluva o dielo Detail
11/2018
(Zmluva)
06.08.2018 0.00 PP Protect s.r.o, Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce Č.11/2018 Dodatok k zmluve PP Protect Detail
18181
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 47290.00 Pramo 1331, 071 01,Michalovce S Detail
10/2018
(Zmluva)
03.08.2018 0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve PPA Detail
18175
(Faktúra prijatá)
02.08.2018 362.00 Kemas-chlad, Lastomír,072 37,Lastomír S Detail
18174
(Faktúra prijatá)
02.08.2018 120.27 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušál Detail
18173
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 264.00 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov S Detail
18172
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 95.08 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18171
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 83.11 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18170
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 215.17 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18169
(Faktúra prijatá)
30.07.2018 9.98 T-Com, Bajkajkalská 28,817 62,Bratislava 058 Telekomunikacie Detail
18168
(Faktúra prijatá)
30.07.2018 638.28 VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,071 01,Michalovce S Detail
18167
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 100.00 Arriva, Lastomírska,071 01,Michalovce S Detail
18166
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Služby Detail
18165
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 35.74 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18164
(Faktúra prijatá)
23.07.2018 13.33 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18163
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18162
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18161
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 10.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18140
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
18159
(Faktúra prijatá)
17.07.2018 152.17 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce S Detail
18158
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 30.00 PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce S Detail
18157
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 146.56 Lonater, Stretava 125,071 01,Michalovce Služby Detail
18156
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18155
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 93.32 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18154
(Faktúra prijatá)
09.07.2018 1823.63 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce TKO Detail
18153
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služby Detail
18152
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služby Detail
18151
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 0.00 LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany,072 03,Moravany S Detail
18150
(Faktúra prijatá)
03.07.2018 91.76 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistné Detail
18149
(Faktúra prijatá)
03.07.2018 217.74 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistné Detail
18148
(Faktúra prijatá)
03.07.2018 250.00 LProduction, Konečná,071 01,Michalovce S Detail
18147
(Faktúra prijatá)
02.07.2018 116.29 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušál Detail
18146
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18145
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 94.20 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18144
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 87.34 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18143
(Faktúra prijatá)
27.06.2018 227.88 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18142
(Faktúra prijatá)
25.06.2018 54.00 Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,042 91 Košice 058 S Detail
18141
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 5.49 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18140
(Faktúra prijatá)
22.06.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18139
(Faktúra prijatá)
21.06.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18138
(Faktúra prijatá)
21.06.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18137
(Faktúra prijatá)
21.06.2018 30.00 Pomoc psikom na východ.slov., Kúpeľna 486,079 01,Veľké Kapušany S Detail
18136
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 31.07 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18135
(Faktúra prijatá)
19.06.2018 30.00 PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce Služby Detail
18134
(Faktúra prijatá)
18.06.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Služby Detail
18133
(Faktúra prijatá)
18.06.2018 20.80 Inprost s.r.o, Smrečianska,811 05,Bratislava 1 Poplatok Detail
18132
(Faktúra prijatá)
18.06.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Služby Detail
18131
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 10.99 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18130
(Faktúra prijatá)
15.06.2018 105.95 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18124
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 35.64 IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov Služby Detail
9/2018
(Zmluva)
08.06.2018 1080.00 PP Protect s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo Detail
Č. 8/2018 Zmluva dotácia MV SR
(Zmluva)
08.06.2018 30000.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava Zmluva - dotácia zo ŠR MV SR Detail
18129
(Faktúra prijatá)
06.06.2018 224.40 ing.Cyril Ciganoc, Oreské,072 23,Staré Služby Detail
18123
(Faktúra prijatá)
04.06.2018 39.00 Asociácia správcov registra, Štefanika,972 71 Služby Detail
18128
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 111.29 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušál Detail
18127
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 100.00 Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,071 01,Michalovce Projekt.dokument Detail
18126
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 393.39 Lonater, Stretava 125,071 01,Michalovce Služby Detail
18125
(Faktúra prijatá)
01.06.2018 1250.00 JaN-DACH s.r.o., 072 16,Hatalov S Detail
18122
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 161.78 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18121
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18120
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 101.70 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18119
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 328.44 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18118
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 -93.25 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18117
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 -80.63 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18116
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 -207.34 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18115
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 -206.92 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
180114
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 15.14 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce Poplatok Detail
18113
(Faktúra prijatá)
28.05.2018 30.81 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce Poplatok Detail
18112
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 15.12 ZŚ a MŚ,Hatalov, 072 16,Hatalov Stravné Detail
18111
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 195.00 Maťej Paľo, Žbince,072 16 Služby Detail
18110
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 30.00 PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce Služby Detail
18109
(Faktúra prijatá)
24.05.2018 1660.00 Dominik Čermák, Blanicka,257 03,Jankov Služby Detail
18108
(Faktúra prijatá)
23.05.2018 1310.18 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18106
(Faktúra prijatá)
23.05.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internetové služby Detail
180107
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18105
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18104
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18103
(Faktúra prijatá)
21.05.2018 30.73 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18102
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Služby Detail
18101
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Služby Detail
18100
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 11.99 freeSAT, P.O.Box 111,830 00, Bratislava Internet Detail
18099
(Faktúra prijatá)
14.05.2018 97.57 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18098
(Faktúra prijatá)
08.05.2018 485.27 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce Poplatky Detail
18097
(Faktúra prijatá)
07.05.2018 28.66 WebHouse s.r.o., Paulínska 20,917 01,Trnava Služby Detail
18096
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 336.42 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18093
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 158.24 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18092
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 117.71 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18091
(Faktúra prijatá)
04.05.2018 192.00 Viktória-Hamor, Šugovská dolina 10,044 25,Medzev Tovar Detail
18090
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 111.29 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušal Detail
18089
(Faktúra prijatá)
02.05.2018 87.06 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18095
(Faktúra prijatá)
01.05.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov S Detail
18094
(Faktúra prijatá)
27.04.2018 96.00 Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23,010 01,Žilina 1 Služby Detail
18088
(Faktúra prijatá)
27.04.2018 9.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácie Detail
18087
(Faktúra prijatá)
26.04.2018 319.70 Abkals, Plynárenská,071 01,Michalovce S Detail
18086
(Faktúra prijatá)
25.04.2018 300.00 Slavomír Fedič, P.O.H.,079 01,Veľké Kapušany Služby Detail
18085
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 31.25 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikácia Detail
18084
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18083
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 980.20 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18080
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18079
(Faktúra prijatá)
23.04.2018 75.00 tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov Poradenské služby Detail
18082
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 38.40 MK soft, Kvetná 1,080 01,Prešov Upgrade programu Detail
18078
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Internet Detail
18077
(Faktúra prijatá)
20.04.2018 30.00 PP Project, Brnolákova,071 01,Michalovce Služby Detail
18081
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 357.60 IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov Upgrade program Detail
18076
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 10.80 IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov Program Detail
18075
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 10.88 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18072
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 63.36 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodne Detail
18071
(Faktúra prijatá)
10.04.2018 91.76 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistné Detail
18070
(Faktúra prijatá)
10.04.2018 217.74 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistenie primyselnych rizik Detail
18069
(Faktúra prijatá)
10.04.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nam. 14,813 48,Bratislava Poistenie priemyselnych rizik Detail
18068
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám. 813 48,Bratislava S Detail
18067
(Faktúra prijatá)
09.04.2018 -1142.38 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18074
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 23645.77 Pramo, Komenského 1331.071 01,Michalovce S Detail
18066
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 1500.00 JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 S Detail
18065
(Faktúra prijatá)
05.04.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služby Detail
18064
(Faktúra prijatá)
04.04.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Služby Detail
18056
(Faktúra prijatá)
04.04.2018 250.00 Calculus, Južná trieda 040 11,Košice Poradenské sluzby Detail
18063
(Faktúra prijatá)
30.03.2018 111.29 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušal Detail
18062
(Faktúra prijatá)
30.03.2018 2107.96 Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce TKO. Detail
18061
(Faktúra prijatá)
30.03.2018 -17.96 T-Com, Bajkalská 28,817 62,Bratislava Telekomunikacie Detail
18060
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 190.68 Paulina Ľ, Stavbárov 3,071 01,Michalovce Tovar Detail
18059
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 295.01 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18058
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 147.58 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18057
(Faktúra prijatá)
28.03.2018 126.85 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
Č. 7 Zmluva DPO č. 148180
(Zmluva)
28.03.2018 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO Detail
18073
(Faktúra prijatá)
22.03.2018 391.00 UMP SK s.r.o., Popradska 68,040 11,Košice Služby Detail
18055
(Faktúra prijatá)
21.03.2018 30.72 T-Com, Bajkalská 28,817 62,Bratislava Telekomunikacia Detail
18054
(Faktúra prijatá)
21.03.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18053
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 801.00 Obec Vinné, Vinné 072 31,Vinné Členské Detail
18052
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 10.49 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18051
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Zmluvný servis Detail
18049
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 100.38 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodne Detail
18048
(Faktúra prijatá)
19.03.2018 14.28 WebHouse s.r.o., Paulínska 20,917 01,Trnava Predlženie registrácie domeny Detail
Č. 6 Zmluva o dotácii
(Zmluva)
15.03.2018 300.00 DHZ Hatalov, Hatalov 185,072 16 Hatalov Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
18046
(Faktúra prijatá)
14.03.2018 549.60 Ingarch.Bošková, Kpt.Nálepku 20,071 01,Michalovce Vypracovanie dokumentácie Detail
Č. 5 Zmluva o dielo
(Zmluva)
14.03.2018 94583.06 Pramo s.r.o., Jána A. Komenského 1331/12, 07101 Michalovce Vybudovanie chodníkov Detail
18045
(Faktúra prijatá)
13.03.2018 280.00 GEOMAX, Trhovičte 10,072 04 Trhovište Vytyčenie hranice pozemku Detail
18044
(Faktúra prijatá)
13.03.2018 66.03 allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava Poistenie vozidiel Zetor Detail
18047
(Faktúra prijatá)
09.03.2018 2000.00 JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 S Detail
18256
(Faktúra prijatá)
08.03.2018 15.14 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce S Detail
18043
(Faktúra prijatá)
08.03.2018 699.38 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravne šeky Detail
18042
(Faktúra prijatá)
08.03.2018 500.00 OZ Nova sanca, Zelená 21,073 01,Veľké Kapušany Vypracovanie projektu Detail
18041
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 132.96 IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov Upgrade programu Detail
18040
(Faktúra prijatá)
06.03.2018 105.68 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušal Detail
18050
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 48.40 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Servis zariadenia Detail
18039
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 336.00 Topset, Hollého 25,900 31,Stupava Upgrade programu Detail
18038
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 300.00 Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany Služby Detail
18037
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 148.31 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18036
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 328.30 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18035
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 124.58 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18034
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 16.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikacie Detail
18033
(Faktúra prijatá)
05.03.2018 49.90 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,817 15,Bratislava Poplatok Detail
Č. 4 Zmluva o vypracovaní projektu
(Zmluva)
02.03.2018 500.00 OZ - Nová šanca v Medzibodroží , Zelená 21, 079 01 Veľké Kapušany Spracovanie žiadosti Detail
5/2018
(Objednávka vystavená)
01.03.2018 699.38 Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D, 021 01 Bratislava Jedálny kupón Detail
18032
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 537.00 Ďurovčík-DELI, Krasnovce,072 01,Pozdišovce Oprava svetla Detail
18031
(Faktúra prijatá)
26.02.2018 132.00 EIC, Volgogradska,8921/13,080 01,Prešov S Detail
18030
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce Služby Detail
18029
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 358.00 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
4/2018
(Objednávka vystavená)
22.02.2018 350.00 Slavomír Fedič, Hviezdoslavova 52/86, 079 01 Veľké Kapušany Zrezanie 5 ks a orezanie 3 ks stromov Detail
3/2018
(Objednávka vystavená)
22.02.2018 550.00 Ing. arch. Marianna Bošková, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce Spracovanie projektovej dokumentácie - multifunkčné ihrisko Detail
18028
(Faktúra prijatá)
21.02.2018 30.72 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikacie Detail
18027
(Faktúra prijatá)
21.02.2018 977.00 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 Plyn Detail
18026
(Faktúra prijatá)
19.02.2018 109.64 Jozef Smrhola Olymp, Madarovska,935 87,Santovka S Detail
18025
(Faktúra prijatá)
19.02.2018 10.49 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava Internet Detail
18024
(Faktúra prijatá)
19.02.2018 126.40 Róbert Ďurčak, Hatalov,072 16 Služby Detail
18023
(Faktúra prijatá)
14.02.2018 101.12 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18022
(Faktúra prijatá)
13.02.2018 50.00 Anna Cupáková, Mlynká 105,072 14,Pavlovce nad Uhom Školenie Detail
18021
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 699.38 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Stravné Detail
18020
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 194.00 CBS vydavateľsvo, Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica S Detail
2/2018
(Objednávka vystavená)
12.02.2018 250.00 Calculus s.r.o, Južná trieda 13 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní - výstavba chodníkov 2 etapa Detail
1/2018
(Objednávka vystavená)
12.02.2018 300.00 Ing. Alžbeta Kočišová, Ul. Špitálska č. 5 071 01 Michalovce Spracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia šatní Hatalov Detail
18019
(Faktúra prijatá)
08.02.2018 300.00 Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,071 01,Michalovce Priprava projektu Detail
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4907.6060090JDU
(Zmluva)
08.02.2018 0.00 Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmena času plnenia Detail
18018
(Faktúra prijatá)
07.02.2018 2500.00 JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 Služby Detail
18017
(Faktúra prijatá)
06.02.2018 116.29 Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava Paušal Detail
18016
(Faktúra prijatá)
06.02.2018 12.60 Topset, Hollého 25,900 31,Stupava Služby Detail
18015
(Faktúra prijatá)
02.02.2018 52.00 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 82,071 01 Michalovce Členské Detail
18014
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 77.65 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce Služby Detail
18013
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 110.02 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
1/2018
(Zmluva)
30.01.2018 975.18 P&P medical, Pribinova 2232/10, 071 01 Michalovce Zmluva č.1/2018 Detail
18012
(Faktúra prijatá)
29.01.2018 -141.96 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18011
(Faktúra prijatá)
29.01.2018 153.01 VSE, Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina Detail
18010
(Faktúra prijatá)
29.01.2018 16.98 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikacie Detail
18009
(Faktúra prijatá)
29.01.2018 319.32 VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 Elektrina Detail
18008
(Faktúra prijatá)
29.01.2018 14.94 Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce Služby SOU Detail
17/2018
(Zmluva)
26.01.2018 750.00 Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce Audítorské služby Detail
2/2018
(Zmluva)
26.01.2018 34410.02 Pramo, s.r.o., Jána A: Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Zmluva o dielo - prestavba a rekonštrukcia zbrojnice Detail
Č. 1 Zmluva o nájme
(Zmluva)
26.01.2018 495.18 P&P medikal s.r.o., Pribinova 2232/10, 07101 Michalovce Nájom nebytových priestorov Detail
18007
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 699.38 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava Strávne listky Detail
18006
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 3.71 VSE, Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina Detail
18005
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 31.69 T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava Telekomunikacie Detail
18004
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 106.08 VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice Vodné Detail
18003
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 10.49 freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava internet Detail
18002
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 60.00 Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce internetove sluzby Detail
18001
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 977.00 innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 plyn Detail
21/2017
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 196.80 Slavstroj s.r.o., Malé Raškovce č. 86 Výroba oceľového britu -snehová radlica Detail
20/2017
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 542.00 Jednota SD, Obchodná 2 Nákupné poukážky Detail
17241
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 332.00 Jozef Szabo - Szabotrans, Velke Raskovce 62 autobusova preprava Detail
Č. 16 Darovacia zmluva
(Zmluva)
13.11.2017 30.00 Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18 Darovacia zmluva Detail
17240
(Faktúra prijatá)
07.11.2017 360.00 Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce tlac noviny Detail
17239
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 9.98 T-com, Bajkalska 28 Bratislava mobil Detail
17238
(Faktúra prijatá)
31.10.2017 111.29 Orange, Metodova 6 Bratislava mobil Detail
17237
(Faktúra prijatá)
27.10.2017 542.50 COOP Jednota, Obchodna 2 Michalovce poukazky Detail
17234
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 30.72 T-com, Bajkalska 28 Bratislava mobil Detail
17233
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 977.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice zemny plyn Detail
17232
(Faktúra prijatá)
23.10.2017 55.60 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce toner kazeta Detail
17231
(Faktúra prijatá)
20.10.2017 10.49 freeSAT, P.O.BOX 111 Bratislava TV satelit Detail
17230
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 104.22 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselna 581 Michalovce maliarske potreby Detail
17229
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 75.00 tender consult, s.r.o., Klokocov 45 poradenske sluzby Detail
17228
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 75.00 tender consult, s.r.o., Klokocov 45 poradesnke sluzby Detail
17226
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 75.00 tender consult, s.r.o., Klokocov 45 poradenske sluzby Detail
17225
(Faktúra prijatá)
18.10.2017 23.22 ZSsMS Hatalov, Hatalov 183 strava Detail
17224
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 60.00 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce zmluvny servis Detail
17223
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 146.95 VVS, Komenskeho 50 Kosice vodne a stocne Detail
17222
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 120.00 Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce bezpecnostnotechnicke sluzby Detail
Č. 13 - Poradenská činnosť
(Zmluva)
15.10.2017 250.00 Calculus, s.r.o, Južná trieda 13, 040 01 Košice Poradenská činnosť Detail
17221
(Faktúra prijatá)
10.10.2017 149.38 Technicke a zahradnicke sluzby, Partizanska 55 Michalovce odpad Detail
17220
(Faktúra prijatá)
10.10.2017 112.80 CBS vydavatelstvo, Kyncelova 54 Banska Bystrica fotoplagat Detail
17219
(Faktúra prijatá)
06.10.2017 91.76 UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava poistne Detail
17218
(Faktúra prijatá)
06.10.2017 96.79 UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava poistne Detail
17217
(Faktúra prijatá)
06.10.2017 162.82 UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava poistne Detail
17215
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 250.00 Falck Fire Services a.s., Galvaniho 7 Bratislava asistencna sluzba s plosinou Detail
17210
(Faktúra prijatá)
03.10.2017 45.00 Mgr. Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce pracovna zdravotna sluzba Detail
17209
(Faktúra prijatá)
03.10.2017 70.00 Mgr. Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce civilna ochrana Detail
17214
(Faktúra prijatá)
02.10.2017 111.35 Orange, Metodova 6 Bratislava mobil Detail
17213
(Faktúra prijatá)
02.10.2017 195.29 VSE, Mlynska 31 Kosice elektrina Detail
17212
(Faktúra prijatá)
02.10.2017 81.86 VSE, Mlynska 31 Kosice elektrina Detail
17208
(Faktúra prijatá)
30.09.2017 131.80 Jan Vancak, Hencovska 1819 Vranov nad Toplou preprava osôb Detail
17211
(Faktúra prijatá)
28.09.2017 9.99 T-com, Bajkalska 28 Bratislava mobil internet Detail
Č.15 Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
27.09.2017 0.00 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Grantový účet Detail
17207
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 95.00 obec Vysoka nad Uhom, Hlavna 997 Vysoka nad Uhom skolenie Detail
17206
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 50.00 FS Jovsan, Jovsa vystupenie Detail
17205
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 1400.00 Ing. Renata Gorasova - Archa, J.A.Gagarina 3 Michalovce pristavba a rekonstrukcia hasicskej zbrojnice Detail
17204
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 60.00 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce zmluvny servis Detail
17203
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 30.00 Pomoc psikom na vychodnom Slovensku, o.z., Kupelna 1 Velke Kapusany odchyt psov Detail
17202
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 538.00 VSE, Mlynska 31 Kosice elektrina Detail
17201
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 5.47 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice vyuctovanie uroku z omeskania Detail
17200
(Faktúra prijatá)
25.09.2017 977.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice zemny plyn Detail
17199
(Faktúra prijatá)
20.09.2017 52.00 VATI-Tirpak Vladimir, Zeleninarska 2 Michalovce LED svietidlo Detail
17198
(Faktúra prijatá)
20.09.2017 30.72 T-com, Bajkalska 28 Bratislava mobil internet Detail
17197
(Faktúra prijatá)
19.09.2017 172.80 Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce tlac plagatov Detail
17196
(Faktúra prijatá)
19.09.2017 387.00 Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce tlac noviny Detail
17195
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 11.49 Freesat, p.O.BOX 111 BA Internet Detail
14/2017
(Zmluva)
18.09.2017 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok č. 3 k zmluve č. 22/065/2013 Detail
12/2017
(Zmluva)
18.09.2017 80000.00 Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o úvere - chodník č. 22/008/17 Detail
13/2017
(Zmluva)
18.09.2017 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok č. 2 k zmluve č. 22/069/10 Detail
17194
(Faktúra prijatá)
13.09.2017 111.51 Orange, Meodova 6 Bratislava mobilny pausal Detail
17193
(Faktúra prijatá)
13.09.2017 108.73 VVS, Komenskeho 50 Kosice vodne stocne Detail
17188
(Faktúra prijatá)
06.09.2017 699.38 LE CHeque Dejeuner s.r.o., Tomasikova 23, Bratislava 82101 stravne listky Detail
17192
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 150.68 Allianz, Dostojevskeho rad 4 Bratislava 81574 poistenie pick up Detail
17190
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 99.80 Lonater, Stefanikova 6 Michalovce fakturacia za material Detail
17189
(Faktúra prijatá)
29.08.2017 60.00 Dalnet , Jilemnickeho 20, Michalovce zmluvny servis Detail
17187
(Faktúra prijatá)
29.08.2017 443.50 LIM PO, Jesenna 1 Presov 08005 reklamne predmety Detail
17186
(Faktúra prijatá)
29.08.2017 1207.60 EUROPAD poziarny system , Vrbnica 65 ,07216 material poziarneho systemu Detail
17185
(Faktúra prijatá)
28.08.2017 73.16 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17184
(Faktúra prijatá)
28.08.2017 283.21 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17183
(Faktúra prijatá)
28.08.2017 9.99 T com, Bajkalska 28 Bratislava sluzby mobilnej siete Detail
17191
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 159.89 Lonater, Stefanikova 6 Michalovce fakturacia za material Detail
17182
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 45.00 Matej Palo, Zbince 42 fakturacia prac strojom Detail
10/2017
(Zmluva)
24.08.2017 0.00 Ing. Renata Gorazdová Vypracovanie PD - Hasičská zbrojnica Detail
17181
(Faktúra prijatá)
23.08.2017 977.00 innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice zemny plyn Detail
17180
(Faktúra prijatá)
23.08.2017 538.00 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17179
(Faktúra prijatá)
23.08.2017 30.72 T com, Bajkalska 28 Bratislava telekomunikacne sluzby Detail
17177
(Faktúra prijatá)
22.08.2017 50.00 OZ uchovavanie ludovych tradicii , zvykov , Hatalov 114 fakturacia za moderovanie slavnosti Detail
17178
(Faktúra prijatá)
21.08.2017 127.30 Jan Vancak, Hencovska 1819 Vranov nad Toplou 09302 fakturacia za prepravu osob FS Lipovec Detail
17176
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 150.00 BERESOVA ANNA, Samudovce priprava obcerstvenia na oslave Detail
11/2017
(Zmluva)
18.08.2017 900.00 Calkulus, s.r.o, Južná trieda 13, 040 01 Košice Poskytnutie konzultačných služieb Detail
171754
(Faktúra prijatá)
17.08.2017 129.95 VVS , Komenskeho 50 vodne stocne Detail
17174
(Faktúra prijatá)
17.08.2017 10.49 freeSAT, P.O.BOX 111 Bratislava 83000 internet Detail
17173
(Faktúra prijatá)
14.08.2017 5000.40 Eurovia SK a.s., Osloboditelov 66 miestna komunikacia Detail
17172
(Faktúra prijatá)
14.08.2017 445.38 VATI Tirpak Vladimir, Zeleninarska 445,38 Michalovce nakup tovaru Detail
17171
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 15.16 Mesto Michalovce, Nam. Osloboditelov 30 preddavok na sluzby Detail
17170
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 79.17 Mesto Michalovce, Nam. Osloboditelov 30 vyuctovanie nakladov SOU Detail
17169
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 1900.00 Rental Service Slovakia , Radnicne namestie 32 prekrytie amfiteatra Detail
17168
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 80.89 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17166
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 250.00 LProduction, Konecna 355, Michalovce ozvucenie kulturnych slavnosti Detail
17167
(Faktúra prijatá)
04.08.2017 152.07 TaZS, Partizanska 55 Michalovce odvoz a zneskodnenie odpadu Detail
17165
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 265.00 MK Hlas , Bernolakova 73, Sabinov 08301 oprava rozhlasovej ustredne Detail
17164
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 0.50 Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 pausal Detail
17163
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 179.55 Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 pausal Detail
17162
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 119.38 Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 pausal Detail
17161
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 203.02 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17160
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 14.98 Tcom, Bajkalska 28 Bratislava sluzby mobilnej siete Detail
17159
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 380.00 AWA Corp, Dulov 118 vypracovanie dokumentu Detail
17156
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 3.51 innogy Slovensko, Mlynská 31, Kosice urok z omeskania Detail
17158
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 368.40 Trescak Vladimir, Hatalov 175 nakup tovaru Detail
17157
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 538.00 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina dodavka distibucia Detail
17154
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 30.72 T com, Bajkalska 28 Bratislava telekomuunikacne sluzby Detail
17153
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 977.00 innogy Slovensko, Mlynská 31 plyn Detail
17152
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 75.00 tender consult, Klokocov 45 poradenske sluzby Detail
17151
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 75.00 tender consult, Klokocov 45 poradenske sluzby Detail
17150
(Faktúra prijatá)
18.07.2017 10.49 freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava upc Detail
17149
(Faktúra prijatá)
18.07.2017 60.00 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce zmluvny servis Detail
17148
(Faktúra prijatá)
17.07.2017 196.92 Lifetime Slovakia s.r.o., Moravany 253 pracovne odevy Detail
9/2017
(Zmluva)
11.07.2017 280.00 Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce Vypracovanie dokumentácie CO Detail
8/2017
(Zmluva)
11.07.2017 700.00 Ing. Marek Bežovský PhD., MAX ENERGY Vykonanie energetického auditu - KD Detail
Č. 7/2017
(Zmluva)
11.07.2017 3700.00 Ing. Alžbeta Kočišová, Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce PD - Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov Detail
17142
(Faktúra prijatá)
05.07.2017 1805.59 TaZS, Partizanska 55 Michalovce Odvoz a zneskodnenie odpadu Detail
Č.6 Zmluva - dotácia od DPO na rok 2017
(Zmluva)
04.07.2017 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17, 831 03 Bratislava 3 Poskytnutie dotácie od DPO SR pre DHZ Hatalov Detail
17138
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 453.87 Ďurčak, Hatalov 187 montazne praca a dodavka materialu Detail
17147
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 79.86 VVS, Komenskeho 50 Kosice vodne stocne Detail
17144
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 25.20 ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 naklady na pripravu stravy Detail
17143
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 117.29 Orange, Metodova 6 Bratislava za mobilne sluzby Detail
17141
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 9.99 Tcom, Bajkalska 28 Bratislava za sluzby mobilnej siete Detail
17140
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 45.00 Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce sluzby Detail
17139
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 120.00 Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce sluzby Detail
17137
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 91.76 Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava poistne Detail
17136
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 162.82 Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava poistne Detail
17135
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 96.79 Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava poistne Detail
17134
(Faktúra prijatá)
26.06.2017 262.15 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17133
(Faktúra prijatá)
26.06.2017 82.24 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
Č. 4/ 0616217
(Zmluva)
26.06.2017 34901.65 VYROB stav, s.r.o, Obrody 2, 040 11 Košice O Dodávke pre stavbu - výplňové konštrukcie Detail
Zmluva č. 5
(Zmluva)
25.06.2017 800.00 PZ Jazvec Hatalov, Hatalov, 072 16 Hatalov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hatalov v roku 2017 Detail
17132
(Faktúra prijatá)
21.06.2017 30.72 Tcom, Bajkalska 28 Bratislava za telekomunikacne sluzby Detail
17131
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 150.72 TaZS, Partizanska 55 Michalovce odvoz a zneskodnenie odpadu Detail
17130
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 538.00 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17129
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 977.00 Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice zemny plyn Detail
17127
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 375.00 Primus , Zilinska cesta 531 MGB ZA 120l Detail
17126
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 0.54 freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava sluzby Detail
17125
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 22.68 ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 naklady na pripravu stravy Detail
17124
(Faktúra prijatá)
19.06.2017 60.00 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce zmluvny servis Detail
17123
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 140.56 VVS, Komenskeho 50 Kosice vodne a stocne Detail
17122
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 1440.00 Oriens, Gemerska 3, Kosice 04001 vypracovanie ziadosti Detail
17121
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 86.50 Lonater, Stefanikova 6 Michalovce tovar Detail
17120
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 538.00 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17119
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 117.29 Orange, Metodova 8 Bratislava za sluzby v mobilnej sieti Detail
17118
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 9.99 Tcom, Bajkalska 28 Bratislava za sluzby mobilnej siete Detail
17117
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 293.03 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17116
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 97.43 VSE, Mlynska 31, Kosice elektrina Detail
17115
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 19.74 Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce vyuctovanie sluzieb Detail
17114
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 15.16 Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce preddavok na sluzby Detail
17113
(Faktúra prijatá)
31.05.2017 855.00 Lonater, Stefanikova 6 Michalovce mulcovac Detail
17112
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 0.00 Tcom, Bajkalska 28 Bratislava telekomunikacne sluzby Detail
17111
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 977.00 Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice zemny plyn Detail
17110
(Faktúra prijatá)
18.05.2017 20.90 freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava sluzby Detail
17108
(Faktúra prijatá)
18.05.2017 80.60 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce tovar Detail
17107
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 5000.40 Eurovia SK , Osloboditelov 66, Kosice miestna komunikacia Detail
17106
(Faktúra prijatá)
15.05.2017 177.68 VVS, Komenskeho 50 Kosice vodne a stocne Detail
10/2017
(Objednávka vystavená)
15.05.2017 250.00 LProduction - Lukáš Ročinský, Konečná 3557/7, 071 01 Michalovce Ozvučenie folklórnych slávnosti v obci Hatalov Detail
9/2017
(Objednávka vystavená)
15.05.2017 22516.70 EUROVIA SK, a.s, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Miestna komunikácia Hatalov - rekonštrukcia Detail
17109
(Faktúra prijatá)
11.05.2017 60.00 Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce servisna zmluva Detail
17104
(Faktúra prijatá)
30.04.2017 17.64 ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 naklady na pripravu stravy Detail
17103
(Faktúra prijatá)
30.04.2017