Zverejnenie dokumentov subjektu

Materská škola

Stavbárska 4
01001 Žilina

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva- šj
(Zmluva)
27.09.2023 0.00 Koruna,s.r.o., Bytčianska 114, Žilina 010 03 Detail
58/23 ŠJ
(Zmluva)
07.09.2023 0.00 Pekareň Ďuroška,s.r.o., Rosina 680, 013 22 Rosina Pečivo Detail
ŠJ - Jinex
(Zmluva)
01.09.2023 0.00 Jinex,s.r.o., M. Rázusa 15/3930, Žilina Mäso Detail
31/2023
(Zmluva)
16.03.2023 0.00 Materská škola, Limbová 25 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi Detail
14/2023
(Zmluva)
16.03.2023 0.00 Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, J. Hollého 9,Trnava 91701 Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe Detail
elektronické rozhodnutie
(Faktúra prijatá)
07.02.2023 686.40 Mesato Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1 Žilina Rozhodnutie č. 16221024269/2023
KO
Detail
1/23 AJ
(Zmluva)
19.01.2023 240.75 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 Zmluva o nájme nebytových priestorov -záujmový krúžok AJ Detail
darovacia zmluva 17/2022
(Zmluva)
14.11.2022 0.00 Žilinská komunitná nadácia, Námestie obetí komunizmu 3350/1 Žilina dve percentá Detail
Zmluva- šj
(Zmluva)
10.11.2022 0.00 Mäso údeniny, Marcel Svrček, Komenského 2308 KNM Zmluva Svrček Marcel Detail
L 86/22
(Zmluva)
02.11.2022 0.00 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZK AJ Detail
86/22
(Zmluva)
06.10.2022 0.00 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 ZK AJ zmluva Detail
L 81/22
(Zmluva)
27.09.2022 0.00 Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1 Platobný výmer o vyrubení rozdielu poplatku Detail
SJ 74/22
(Zmluva)
30.08.2022 0.00 VIS Slovensko,s.r.o, Vysokoškolákov 33/B 010 08 Žilina VIS zmluva o udelení licencie Detail
SJ 68/22 Hodmar
(Zmluva)
03.08.2022 0.00 Rudolf Masár - Hodmar, Lúčanská 190/10 013 11 Lietavská Lúčka Dodávka pečiva Detail
SJ Jinex 67/22
(Zmluva)
03.08.2022 0.00 Jinex s.r.o, M.Rázusa 15/3930 dodávka -mäso Detail
63/22
(Zmluva)
06.07.2022 0.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
52/22
(Zmluva)
31.05.2022 150.00 SEVAK, Bôrická cesta 1960 Dohoda o rozpise úhrady preddavkov Detail
50/22
(Zmluva)
19.05.2022 0.00 X vision s.r.o., Duklianska 3543 Prešov Realizácia bezplatnej projekcie Detail
43/22
(Zmluva)
25.04.2022 100.00 Ing. peter Korečko, Pribinova 8879/43 Darovacia zmluva Detail
37/22 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
(Zmluva)
05.04.2022 0.00 Espik group s.r.o., Orlov 133 ŠJ -bio odpad Detail
1/22
(Zmluva)
11.03.2022 0.00 Roman Miklo, Višňové 804 Zmluva o poskytovaní služieb - výťahy Detail
14/22
(Zmluva)
18.01.2022 1491.30 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Dve percentá 2021 Detail
UNION 120/21
(Zmluva)
20.12.2021 0.00 Union Zdravotná poisťovňa, Karadžičova 10 Bratislava Zmluva o využívaní elektronických služieb Detail
Dohoda PA97/21
(Zmluva)
19.11.2021 0.00 Základná škola , V . Javorku 32 Žilina Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi Detail
102/21
(Zmluva)
11.11.2021 0.00 Koruna,s.r.o., Bytčianska 114, Žilina Zmluva- ŠJ Detail
nahor 1 2 3 Spolu