Zverejnenie dokumentov subjektu

Materská škola

Stavbárska 4
01001 Žilina

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva- šj
(Zmluva)
27.09.2023 0.00 Koruna,s.r.o., Bytčianska 114, Žilina 010 03 Detail
58/23 ŠJ
(Zmluva)
07.09.2023 0.00 Pekareň Ďuroška,s.r.o., Rosina 680, 013 22 Rosina Pečivo Detail
ŠJ - Jinex
(Zmluva)
01.09.2023 0.00 Jinex,s.r.o., M. Rázusa 15/3930, Žilina Mäso Detail
31/2023
(Zmluva)
16.03.2023 0.00 Materská škola, Limbová 25 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi Detail
14/2023
(Zmluva)
16.03.2023 0.00 Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, J. Hollého 9,Trnava 91701 Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe Detail
elektronické rozhodnutie
(Faktúra prijatá)
07.02.2023 686.40 Mesato Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1 Žilina Rozhodnutie č. 16221024269/2023
KO
Detail
1/23 AJ
(Zmluva)
19.01.2023 240.75 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 Zmluva o nájme nebytových priestorov -záujmový krúžok AJ Detail
darovacia zmluva 17/2022
(Zmluva)
14.11.2022 0.00 Žilinská komunitná nadácia, Námestie obetí komunizmu 3350/1 Žilina dve percentá Detail
Zmluva- šj
(Zmluva)
10.11.2022 0.00 Mäso údeniny, Marcel Svrček, Komenského 2308 KNM Zmluva Svrček Marcel Detail
L 86/22
(Zmluva)
02.11.2022 0.00 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZK AJ Detail
86/22
(Zmluva)
06.10.2022 0.00 Alexandra Ozturk, M.Urbana 2541/12 ZK AJ zmluva Detail
L 81/22
(Zmluva)
27.09.2022 0.00 Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1 Platobný výmer o vyrubení rozdielu poplatku Detail
SJ 74/22
(Zmluva)
30.08.2022 0.00 VIS Slovensko,s.r.o, Vysokoškolákov 33/B 010 08 Žilina VIS zmluva o udelení licencie Detail
SJ 68/22 Hodmar
(Zmluva)
03.08.2022 0.00 Rudolf Masár - Hodmar, Lúčanská 190/10 013 11 Lietavská Lúčka Dodávka pečiva Detail
SJ Jinex 67/22
(Zmluva)
03.08.2022 0.00 Jinex s.r.o, M.Rázusa 15/3930 dodávka -mäso Detail
63/22
(Zmluva)
06.07.2022 0.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
52/22
(Zmluva)
31.05.2022 150.00 SEVAK, Bôrická cesta 1960 Dohoda o rozpise úhrady preddavkov Detail
50/22
(Zmluva)
19.05.2022 0.00 X vision s.r.o., Duklianska 3543 Prešov Realizácia bezplatnej projekcie Detail
43/22
(Zmluva)
25.04.2022 100.00 Ing. peter Korečko, Pribinova 8879/43 Darovacia zmluva Detail
37/22 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
(Zmluva)
05.04.2022 0.00 Espik group s.r.o., Orlov 133 ŠJ -bio odpad Detail
1/22
(Zmluva)
11.03.2022 0.00 Roman Miklo, Višňové 804 Zmluva o poskytovaní služieb - výťahy Detail
14/22
(Zmluva)
18.01.2022 1491.30 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Dve percentá 2021 Detail
UNION 120/21
(Zmluva)
20.12.2021 0.00 Union Zdravotná poisťovňa, Karadžičova 10 Bratislava Zmluva o využívaní elektronických služieb Detail
Dohoda PA97/21
(Zmluva)
19.11.2021 0.00 Základná škola , V . Javorku 32 Žilina Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi Detail
102/21
(Zmluva)
11.11.2021 0.00 Koruna,s.r.o., Bytčianska 114, Žilina Zmluva- ŠJ Detail
GZ 101/21
(Zmluva)
02.11.2021 1491.30 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Darovacia zmluva - dve percentá Detail
LF1 90/21
(Faktúra prijatá)
07.10.2021 0.00 Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1 Preplatok za komunálny odpad 2021 Detail
LF1 91/21
(Faktúra prijatá)
07.10.2021 81.31 Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1 Vrátenie preplatku za komunálny odpad Detail
GZ85/21
(Zmluva)
30.09.2021 0.00 Rudolf Masár - HODMAR, Lúčanská 190/10, Lietavská Lúčka Zmluva - ŠJ Detail
ŠJ Kúpna zmluva
(Zmluva)
29.09.2021 0.00 Ľuboslav Moravčík-Potravinka, Martinčeková 48, Varín Zmluva Detail
75/2021
(Zmluva)
20.09.2021 0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš, Dolná Tižina 286 Zmluva - ŠJ Detail
55/21 Zahraničná stáž pg. zamestnancov
(Zmluva)
09.07.2021 0.00 ZŠ s MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77 Dohoda medzi školami Detail
46/21
(Zmluva)
27.05.2021 0.00 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok Zmluva - ŠJ Detail
1905/21
(Zmluva)
19.05.2021 0.00 Ryba Žilina, spol.s.r.o., P.O.Hviezdoslava 8149/85 Zmluva - ŠJ Detail
44/21
(Zmluva)
18.05.2021 20.00 j2-net,s.r.o. , Okružná 879/56 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie zmlúv Detail
37/21 SJ Bio odpad
(Zmluva)
10.04.2021 0.00 Espik Group s.r.o., Orlov 133 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Detail
31/21 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
17.03.2021 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina dve percentá za rok 2020 Detail
32/21 Darovacia zmluva
(Zmluva)
17.03.2021 1743.16 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina Dve percentá za rok 2019 Detail
KO
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 302.00 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Rozhodnutie za komunálny odpad 420051 Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 100.00 AK Hamza s.r.o., Skalky 174, švošov Darovacia zmuva Detail
SJ Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
23.02.2021 0.00 Lunys s.r.o. , Hlavná 4512/96 Poprad Zmluva - ŠJ Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti 301/0221
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 Miroslav Jančařík, Limbová 16, Žilina Revízia ihriska Detail
OOÚ
(Zmluva)
25.01.2021 0.00 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov Detail
7/21 Dodatok k zmluve o dodávke plynu
(Zmluva)
22.01.2021 0.00 Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice INNOGY Dodatok Detail
1/21 Darovacia zmluva
(Zmluva)
21.01.2021 300.00 Darca nechce byť zverejnený, Darca nechce byť zverejnený Rodič Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriky
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE Príloha č 1,2 Detail
SJ Jinex
(Zmluva)
23.12.2020 0.00 Jinex s.r.o., M.Rázusa 15/3930 Žilina Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky
2021-2023
Detail
Sevak 2020
(Zmluva)
28.11.2020 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960 Žilina Dohoda o rozpise úhrady preddavkov Detail
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriky
(Zmluva)
16.10.2020 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE zmluva Detail
ŠJ Hodmar
(Zmluva)
05.09.2020 0.00 Rudolf Masár - HODMAR, Lúčanská 190/10, Lietavská Lúčka Zmluva Detail
Slovak Telekom a.s.
(Zmluva)
21.08.2020 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Detail
GDPR 2020
(Zmluva)
15.08.2020 0.00 Dising,a.s. zastúpený Bros Computing s.r.o., Zádubnie 169 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Detail
ŠJ Slovak telekom
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava ŠJ Dodatok ku zmluve Detail
KO 2020
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 296.20 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Rozhodnutie za komunálny odpad (420051) Detail
15/20 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina 2% Zmluva o spolupráci Detail
KIA Nadácia
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv.J.Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom Nadácia Motors Slovakia - dar Detail
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
18.02.2020 0.00 RM-výťahy, s.r.o., Višňové 804 Žilina Servis nákladných zdvíhacích zariadení Detail
Žilbyt
(Zmluva)
22.11.2019 0.00 Žilbyt, s.r.o., Nanterská 8399/29 Žilina 010 08 Dohoda o ukončení Dohody o refakturácii prevádzkových nákladov na servis a údržbu zdvíhacích zariadení Detail
Dodatok ku zmluve 01/2019
(Zmluva)
15.10.2019 0.00 Danka Machútová, Mateja Bela 3460/68 Žilina 010 15 Krúžok AJ , zmena času výkonu Detail
Dohoda o vzájomnej spolupráci
(Zmluva)
03.10.2019 0.00 Žilinská univerzita Žilina, Univerzitná 8215/1 Žilina Dohoda o realizácii medzigeneračného vzdelávania Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
02.10.2019 1816.78 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina vyzbierané 2% Detail
Znluva o nájme 01/2019
(Zmluva)
17.09.2019 142.20 Danka Machútová, Mateja Bela 3460/68 Žilina 010 15 krúžková činnosť AJ Detail
Darovacia zmluva 10691/2019
(Zmluva)
04.09.2019 300.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2 Bratislava 2 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco Detail
Rámcová zmluva
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Espik Group s.r.o., Orlov 133 Zber a odvoz bio-odpadu Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
08.02.2019 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina 2% Detail
Slovak Telekom a.s.
(Zmluva)
18.10.2018 35.59 Slovak Telekom,a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava Dodatok k zmluve 841 Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
10.05.2018 0.00 Miroslav Jančařík, Limbová 16, Žilina Revízia preliezok Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
01.05.2018 0.00 Gabriel Šimko -konateľ, M: Pišúta 4022 LM GAJOS Detail
Zmluva o dodávke elektriny
(Zmluva)
11.04.2018 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE Detail
GDPR
(Zmluva)
24.03.2018 0.00 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
Telekom SJ
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Zmluva mobil Detail
Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
02.07.2015 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice dodatok č.:2 Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
11.07.2014 2916.00 Ministerstvo školstva, Stromová 1, Bratislava DIGI ŠKOLA Detail
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
03.09.2013 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice dodatok č.:1 Detail
Zmluva o združenej doávke plynu
(Zmluva)
09.04.2011 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice maloodber Detail
nahor 1 2 3 Spolu