Zverejnenie dokumentov subjektu

Materská škola

Stavbárska 4
01001 Žilina

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
GDPR 2020
(Zmluva)
15.08.2020 0.00 Dising,a.s. zastúpený Bros Computing s.r.o., Zádubnie 169 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Detail
ŠJ Slovak telekom
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava ŠJ Dodatok ku zmluve Detail
KO 2020
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 296.20 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Rozhodnutie za komunálny odpad (420051) Detail
15/20 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina 2% Zmluva o spolupráci Detail
KIA Nadácia
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv.J.Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom Nadácia Motors Slovakia - dar Detail
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
18.02.2020 0.00 RM-výťahy, s.r.o., Višňové 804 Žilina Servis nákladných zdvíhacích zariadení Detail
Žilbyt
(Zmluva)
22.11.2019 0.00 Žilbyt, s.r.o., Nanterská 8399/29 Žilina 010 08 Dohoda o ukončení Dohody o refakturácii prevádzkových nákladov na servis a údržbu zdvíhacích zariadení Detail
Dodatok ku zmluve 01/2019
(Zmluva)
15.10.2019 0.00 Danka Machútová, Mateja Bela 3460/68 Žilina 010 15 Krúžok AJ , zmena času výkonu Detail
Dohoda o vzájomnej spolupráci
(Zmluva)
03.10.2019 0.00 Žilinská univerzita Žilina, Univerzitná 8215/1 Žilina Dohoda o realizácii medzigeneračného vzdelávania Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
02.10.2019 1816.78 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina vyzbierané 2% Detail
Znluva o nájme 01/2019
(Zmluva)
17.09.2019 142.20 Danka Machútová, Mateja Bela 3460/68 Žilina 010 15 krúžková činnosť AJ Detail
Darovacia zmluva 10691/2019
(Zmluva)
04.09.2019 300.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2 Bratislava 2 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco Detail
Rámcová zmluva
(Zmluva)
02.05.2019 0.00 Espik Group s.r.o., Orlov 133 Zber a odvoz bio-odpadu Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
08.02.2019 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina 2% Detail
Slovak Telekom a.s.
(Zmluva)
18.10.2018 35.59 Slovak Telekom,a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava Dodatok k zmluve 841 Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
10.05.2018 0.00 Miroslav Jančařík, Limbová 16, Žilina Revízia preliezok Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
01.05.2018 0.00 Gabriel Šimko -konateľ, M: Pišúta 4022 LM GAJOS Detail
Zmluva o dodávke elektriny
(Zmluva)
11.04.2018 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE Detail
GDPR
(Zmluva)
24.03.2018 0.00 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby Detail
Telekom SJ
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Zmluva mobil Detail
Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
02.07.2015 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice dodatok č.:2 Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
11.07.2014 2916.00 Ministerstvo školstva, Stromová 1, Bratislava DIGI ŠKOLA Detail
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
03.09.2013 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice dodatok č.:1 Detail
Zmluva o združenej doávke plynu
(Zmluva)
09.04.2011 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice maloodber Detail
nahor 1 2 3 Spolu