Zverejnenie dokumentov subjektu

Materská škola

Stavbárska 4
01001 Žilina

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
55/21 Zahraničná stáž pg. zamestnancov
(Zmluva)
09.07.2021 0.00 ZŠ s MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77 Dohoda medzi školami Detail
46/21
(Zmluva)
27.05.2021 0.00 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok Zmluva Tatranská mliekareň a.s. Detail
1905/21
(Zmluva)
19.05.2021 0.00 Ryba Žilina, spol.s.r.o., P.O.Hviezdoslava 8149/85 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Detail
44/21
(Zmluva)
18.05.2021 20.00 j2-net,s.r.o. , Okružná 879/56 Stará Ľubovňa Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie zmlúv Detail
37/21 SJ Bio odpad
(Zmluva)
10.04.2021 0.00 Espik Group s.r.o., Orlov 133 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Detail
31/21 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
17.03.2021 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina dve percentá za rok 2020 Detail
32/21 Darovacia zmluva
(Zmluva)
17.03.2021 1743.16 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina Dve percentá za rok 2019 Detail
KO
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 302.00 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Rozhodnutie za komunálny odpad 420051 Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
03.03.2021 100.00 AK Hamza s.r.o., Skalky 174, švošov Darovacia zmuva Detail
SJ Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
23.02.2021 0.00 Lunys s.r.o. , Hlavná 4512/96 Poprad LUNYS s.r.o. Detail
Zmluva o kontrolnej činnosti 301/0221
(Zmluva)
18.02.2021 0.00 Miroslav Jančařík, Limbová 16, Žilina Revízia ihriska Detail
OOÚ
(Zmluva)
25.01.2021 0.00 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov Detail
7/21 Dodatok k zmluve o dodávke plynu
(Zmluva)
22.01.2021 0.00 Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice INNOGY Dodatok Detail
1/21 Darovacia zmluva
(Zmluva)
21.01.2021 300.00 Darca nechce byť zverejnený, Darca nechce byť zverejnený Rodič Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriky
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE Príloha č 1,2 Detail
SJ Jinex
(Zmluva)
23.12.2020 0.00 Jinex s.r.o., M.Rázusa 15/3930 Žilina Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky
2021-2023
Detail
Sevak 2020
(Zmluva)
28.11.2020 0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960 Žilina Dohoda o rozpise úhrady preddavkov Detail
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriky
(Zmluva)
16.10.2020 0.00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina SSE zmluva Detail
Slovak Telekom a.s.
(Zmluva)
21.08.2020 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Detail
GDPR 2020
(Zmluva)
15.08.2020 0.00 Dising,a.s. zastúpený Bros Computing s.r.o., Zádubnie 169 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Detail
ŠJ Slovak telekom
(Zmluva)
24.06.2020 0.00 Slovak Telekom a.s. v zastúpení Silvia Haburaj, Bajkalská 28 Bratislava ŠJ Dodatok ku zmluve Detail
KO 2020
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 296.20 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Rozhodnutie za komunálny odpad (420051) Detail
15/20 Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 Žilina 2% Zmluva o spolupráci Detail
KIA Nadácia
(Zmluva)
03.03.2020 0.00 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv.J.Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom Nadácia Motors Slovakia - dar Detail
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
18.02.2020 0.00 RM-výťahy, s.r.o., Višňové 804 Žilina Servis nákladných zdvíhacích zariadení Detail
nahor 1 2 Spolu