Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Drahovce

erb Hlavná 429/127
92241 Drahovce

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 196 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
8/1/2020
(Objednávka vystavená)
27.01.2020 2880.00 Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 Aktualizácia projektovej dokumentácie - úprava rozpočtu - Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
24.01.2020 42000.00 Štefan Moravčík a manž. Martina Moravčíková, Piešťany, Orviský kút 338/26 Kúpa parcely k.ú. Drahovce, LV 108 parc. reg. C č. 2315/16 zast. plocha a parc. reg. C č. 2315/17 zast. plocha Detail
2200100058
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 48.00 BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 Požičovné filmu Ľadová sezóna 2 Detail
6190176
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 25.20 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 Aktualizácia programov na CD Detail
202006
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 300.00 T-TEAM s.r.o.,archa aproj,kancelária, Lomonosovova 6,91708 Trnava Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce Detail
220
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 660.00 Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky Správa verejného vodovodu za 01/2020 Detail
7760564149
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 940.54 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Preddavky energie VO,požiarna zbrojnica,KD 1/2020 Detail
2020003
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 586.80 Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 Odstránenie závad na vodovode - ul.Kostolná,Štefániková,A.Hlinku a Hlavná Detail
2000002
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 357.63 Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza Opatrovateľská služba 12/2019 Detail
8446380827
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 39.01 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Vyúčtovanie plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS za 10-12.2019 Detail
2200084489
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 24.20 Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 Prenájom terminálu 12/2019 Detail
2020002
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 351.00 ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 Práca pri demontáži vianočných dekorov Detail
2020003
(Faktúra prijatá)
24.01.2020 352.76 ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 Práca VZMP16 a dodávka materiáli pri montáži zásuviek k vianoč.dekorom a práce pri nakladaní stav.sute na zbernom dvore Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
22.01.2020 0.00 ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov Detail
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
(Zmluva)
22.01.2020 0.00 Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 Dohoda o ukončení platnosti "Nájomnej zmluvy" uzatvorenej dňa 30.4.2009 Detail
7/1/2020
(Objednávka vystavená)
22.01.2020 0.00 Citysound s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, m.č. Petržalka Oprava rozhlasovej ústredne Detail
20200012
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 2138.40 PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 Stolový kalendár 2020 Detail
8648745133
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 2075.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Plyn KD 01/2020 Detail
8648745132
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 1888.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Plyn OU,MŠ,ŠJ,ZS 01/2020 Detail
8648745131
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 1127.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Plyn štadión 01/2020 Detail
2020001
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 327.60 Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 Montáž vodomerov Detail
2019879
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 172.80 LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové Archívne krabice Detail
20200047
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 15.00 KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 Aktualizácia KEO WIN 01/2020 Detail
7310026525
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 2211.96 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica, bytový dom, KD, obecný klub 12/2019 Detail
7181045968
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 738.28 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS 12/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 196 >> Spolu