Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Drahovce

erb Hlavná 429/127
92241 Drahovce

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 161 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
201822
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 2900.00 MS projekt-plus,s.r.o., Royova 9,92101 Piešťany Vypracovanie projektovej dokumentácie:Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD,kina a CVČ Drahovce Detail
2018411
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 1104.00 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 Výmena žiaroviek na VO v obci Detail
2018410
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 291.60 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 Montáž svietidiel v obci Detail
2018100084
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 60.00 Magic Box Slovakia,s.r.o., Trenčianska 47,82109 Bratislava Požičovné filmu Príšerákovci Detail
96006734
(Faktúra prijatá)
22.10.2018 37.20 Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji Voda pre CVČ Detail
3/10/2018
(Objednávka vystavená)
18.10.2018 0.00 Brentag, Glejovka 15, 902 03 Pezinok Objednávka chlórnanu sodného Detail
4/10/2018
(Objednávka vystavená)
17.10.2018 1395.60 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 Objednávka na výmenu žiaroviek na verejnom osvetlení a montáž svietidiel Detail
2/10/2018
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 180.00 Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks Detail
2018013
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 932.40 AK Urban, s.r.o., Komenského 5248/26,92101 Piešťany Vypracovanie PD Sanácia povodňových následkov,návrh technických opatrení Detail
180425
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 3104.40 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 Služby jedálnía dodávky hotových jedál za 09/2018 Detail
3201801038
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 1703.75 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 Zneškodnenie odpadu Detail
7309047219
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 963.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Preddavok plynu na 10/2018 pre OU,ZS,MŠ,ŠJ Detail
7240672729
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 813.71 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie VO za 09/2018 Detail
201855
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 810.00 Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 Odvoz odpadu do Rakovíc -9 kontajnerov Detail
7240672730
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 61.79 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie KD za 09/2018 Detail
18161
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 174.00 Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 Služby BOZP a PO za 3.Q.2018 Detail
7240672731
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 362.23 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie štadión za 09/2018 Detail
7309047218
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 499.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Preddavok plynu štadión na 10/2018 Detail
7240672732
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 808.43 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie vodojem za 09/2018 Detail
26518
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 660.00 HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky Správa obecného vodovodu za 9/2018 Detail
20180262
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 162.00 Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 Ťahanie fekálií štadión a KD Detail
7489775910
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1487.15 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Preddavky energií obecných budov a VO Detail
20181052
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1320.00 TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava Externý projektový manažment 2/4 Detail
02554-0171
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 1120.00 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava Stravné lístky Detail
5/9/2018
(Faktúra prijatá)
11.10.2018 360.00 Progresing, Ing. Peter Reisel, Nezábudkova 2061/8, Topoľčany PD - Rozšírenie vodovodu Drahovce (prepojenie radov 4-1-3 a 4-2; 4-2 a 4-3) Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 161 >> Spolu