Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Drahovce

erb Hlavná 429/127
92241 Drahovce

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 168 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
8696831102
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 1949.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Preddavok plynu KD na 01/2019 Detail
8696831101
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 1632.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 01/2019 Detail
8696831100
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 1100.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Preddavok plynu štadión 01/2019 Detail
7469424252
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 1449.20 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Preddavky energií 01/2019 Detail
20181063
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 1320.00 TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava Externý manažment 3/4 na projekt : Podpora predchádz.vzniku biologic.rozlož.KO v obci Detail
00819
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 660.00 HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky Správa obecného vodovodu za 12/2018 Detail
2019002
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 374.40 Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 Montáž vodomerov v obci Detail
190009
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 84.00 Dekorcentrum Jurda, s.r.o.l, Južná 117/67, 92202 Krakovany výroba tabuliek na OU Detail
08012019
(Faktúra prijatá)
23.01.2019 70.00 Kantorka, n.o. , Bazalková 7,04017 Košice Školenie o verejnom obstarávaní Detail
7/1/2019
(Objednávka vystavená)
22.01.2019 1200.00 Erik Peli, Jelenecká 298, Štitáre Drvenie konárov a biologického odpadu Detail
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
(Zmluva)
22.01.2019 0.00 Hermann SK, spol. s r. o., Brezová 328/13, Tovarníky Ukončenie zmluvy o dielo "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" Detail
6/1/2019
(Objednávka vystavená)
22.01.2019 364.80 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 Demontáž vianočných dekorov podľa predloženej cenovej ponuky č.172019 Detail
Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201504
(Zmluva)
21.01.2019 0.00 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunál. odpadov Detail
Dodatok č. 5 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
21.01.2019 3.00 Catering Majerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové Zmena výšky stravnej jednotky od 1.2.2019 Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
18.01.2019 360.00 Mgr Július Meszároš, Nám. sv. Anny 7268/20B, Trenčín Poskytovanie právnych služieb Detail
Faktúra 2019012
(Faktúra prijatá)
17.01.2019 24.00 Rink.sk s.r.o., E. Suchoňa 3, Piešťany Trvalo vysvetlujúca tabuľa - hasičská zbrojnica Detail
FDS5519001081
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 84.42 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava Kancelárske potreby Detail
20190003
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 24.88 LIM PO s.r.o., Jesenská 1, Prešov Čísla domov Detail
03441-0171
(Faktúra prijatá)
16.01.2019 1000.00 Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava Stravné lístky Detail
Dodatok č. 001/2019/§50j k Dohode č. 18/06/50j/7
(Zmluva)
15.01.2019 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 5053/13, Piešťany Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - zmena štatutárneho zástupcu obce Detail
4/1/2019
(Objednávka vystavená)
15.01.2019 84.42 Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava Kancelárske potreby Detail
3/1/2019
(Objednávka vystavená)
15.01.2019 74.10 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 Tlačivá Detail
180601
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 2377.44 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 Služby jedální a dodávky hotových jedál za 12/2018 Detail
3201801378
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 1303.32 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 Zneškodnenie odpadu za 12/2018 Detail
7230743450
(Faktúra prijatá)
14.01.2019 1222.69 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie verejné osvetlenie za 12/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 168 >> Spolu