Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Drahovce

erb Hlavná 429/127
92241 Drahovce

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 133 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3/11/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 0.00 Emron stavi, s.r.o., 903 01 Hrubý Šúr Objednávka - vybudovanie betónového plota, vzor č. 17 v dĺžke 55 metov. Detail
170434
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 3202.56 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 Služby jedální a dodávky hotových jedál Detail
7288893561
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 1721.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Záloha plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ 11/2017 Detail
7288893562
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 1594.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Záloha plynu KD 11/2017 Detail
7469137725
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 1688.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Zálohy energií 11/2017 Detail
7131184810
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 995.63 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie verejné osvetlenie 10/2017 Detail
17225
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 964.39 AZ house s.r.o., Hlavná 474/144, 92241 Drahovce Výmena poškodených dverí na zdravotnom stredisku Detail
7288893560
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 896.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 Záloha plynu štadión 11/2017 Detail
7131184813
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 892.26 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie vodojem 10/2017 Detail
2017353
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 360.00 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25,01701 Považská Bystrica Prepracovanie žiadosti o NFP - triedený zber komunálnych odpadov Detail
7131184812
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 352.49 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie štadión 10/2017 Detail
2017021
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 321.60 Štefan Jánošík, Kalvária 7,92241 Drahovce Odstránenie havarijnej poruchy na vodovodných prípojkach Detail
20170011
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 160.00 Michal Bednár, 92241 Drahovce,Hlavná 904/67 Drahovské noviny 4/2017 Detail
3102838225
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 118.45 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 Telefonické služby 11/2017 Detail
3712648
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 93.77 Západoslovenská disteibučná, Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Vytyčovacie práce na Bratislavskej ul. a Hlavnej ul. Detail
7131184811
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 87.29 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 Energie KD Detail
1102754026
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 40.37 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava Poplatok za internet Detail
173311299
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 36.00 Dolphin Slovakia, s.r.o., Technická 7,82104 Bratislava Denný prenájom chladiča Detail
7860058003
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 36.00 Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava Požičovné filmu Spievaj Detail
20171075
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 588.00 TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava Žiadosť o dotáciu pre projekt:
Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja
Detail
201762
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 2037.00 Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 Odvoz odpadu do Rakovíc 17x,zber a zvoz kontajnerov Detail
3201701122
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 1736.52 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 Zneškodnenie odpadu za 10/2017 Detail
24217
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 420.00 HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky Správa obecného vodovodu za 11/2017 Detail
3504217
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 417.60 MM Stavex s.r.o., Komenského 24, Piešťany, 92101 Stavebné práce na úprave pozemku na Poštovej ul. Detail
3900071517
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 143.26 AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 Materiál pre KD,štadión Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 133 >> Spolu