Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 200 201 202 203 204 ... 224 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/838
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 148.72 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2014/837
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 126.14 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/836
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 112.58 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/835
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 5.00 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/834
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 109.56 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2014/833
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 20.54 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/832
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 54.32 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 36.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota služby Detail
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 21.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh služby internet Detail
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 116.60 Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Karadžičova 8 10,82108,Bratislava 2 služby Detail
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 50.00 Magdaléna Farkašová,Stará Bašta služby-prev.pohrebiska Detail
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 67.63 STVAK, a.s., 974 01,Banská Bystrica odvoz OV Detail
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 840.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 417.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn ocú Detail
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 1227.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn 12 b.j. Detail
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 635.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn MŠ Detail
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 19.00 Ekronn,s.r.o.,Rim. Sobota služby Detail
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 17.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 108.87 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota kanc.potreby MŠ Detail
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
30.04.2014 392.40 Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa uloženie odpadu Detail
Zmluva o terminovanom úvere č. 291/2014/UZ
(Zmluva)
28.04.2014 54225.03 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Zmluva o terminovanom úvere č. 291/2014/UZ Detail
Zmuva o terminovanom úvere č. 292/2014/UZ
(Zmluva)
28.04.2014 884512.12 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Zmluva o terminovanom úvere č. 292/2014/UK Detail
Zmluva o termínovanom úvere č. 293/2014/UZ
(Zmluva)
28.04.2014 104060.27 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Zmluva o termínovanom úvere č. 293/2014/UZ Detail
Zmluva o zriadení záložého práva
(Zmluva)
28.04.2014 0.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Zmluva č. 508/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Detail
Dodatok k zmluve HUSK/1001/2.1.1/0068
(Zmluva)
28.04.2014 0.00 Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. Hungary Dodatok k zmluve HUSK/1001/2.1.1/0068 Detail
nahor << 1 ... 200 201 202 203 204 ... 224 >> Spolu