Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 198 199 200 201 202 ... 214 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
36/2014 VZN
(Nariadenie)
01.12.2013 0.00 VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bátka Detail
6/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
3/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorej riaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
1/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
5/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka Detail
38/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka Detail
4/2014 VZN
(Nariadenie)
30.11.2013 0.00 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Detail
Oslovenie dodávateľov na predloženie cenovej ponuky
(Výzva na predloženie ponúk)
29.11.2013 1500.00 zákazka na dodanie tovaru:Plynový ohrievač vody, do obytného domu Bátka č. 180 Detail
DF2013/265
(Faktúra prijatá)
28.11.2013 36.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota uloženie odpadu Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
19.11.2013 809300.00 Eiffage Construction Slovesnká republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava Zmluva o dielo, predmet:"kanalizácia a ČOV Bátka! Detail
DF2013/877
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.93 Gemerprodukt Valice OVD,Valice potraviny Detail
DF2013/264
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/263
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 10.90 DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star služby Detail
DF2013/262
(Faktúra prijatá)
15.11.2013 622.89 Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa uloženie odpadu Detail
DF2013/261
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 18.58 Rozhlas a televízia Slovenska,Bratislava koncesionárske poplatky Detail
DF2013/260
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 664.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/259
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 1954.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/258
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 635.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn Detail
DF2013/257
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 113.11 Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., 10,82108,Bratislava 2 telefon-služby Detail
DF2013/256
(Faktúra prijatá)
08.11.2013 89.65 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota kanc.potreby Detail
DF2013/876
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 89.48 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2013/255
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2013/254
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 21.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh internet Detail
DF2013/253
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 1095.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektr.energia Detail
DF2013/252
(Faktúra prijatá)
06.11.2013 40.00 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
nahor << 1 ... 198 199 200 201 202 ... 214 >> Spolu