Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 197 198 199 200 201 ... 224 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
ponuka predaj majetku obce priamym predajom
(Výzva na predloženie ponúk)
14.07.2014 4057.50 predaj pozemkov v k.ú. Bátka
na parc.č. 143 vým.204 m2, par.č. 613/119 vým. 20 m2, par.c.č.613/103 vým. 132 m2, parc.č.613/101 vým. 183 m2, parcč.613/102 vým. 182 m2, parc.č.613/111 vým. 66m2, parc.č. 613/28 vým. 356 m2, parcč. 613/115 vým. 54 m2, parc.č. 613/105 vým. 118m2, parc.č.613/107 vým. 108 m2, parc.č.613/86 vým. 74 m2, parc.č.613/85, vým.79 m2, parc.č.613/84 vým.83 m2, parc.č.613/83 vým. 93 m2, parc.č. 613/81 vým. 107 m2, parc.č. 613/80 vým.126 m2, parc.č.613/79 vým.141 m2, parc.č.613/78 vým. 160 m2, parc.č. 613/22 vým. 174 m2, parc.č. 613/11 vým. 131 m2,parc.č.613/87 vým. 62 m2, parc.č. 613/88 vým. 52 m2
Detail
DFI2014/14
(Faktúra prijatá)
04.07.2014 720.00 RSDr.Szucs František, Rim. Sobota manažovanie projektu
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
30.06.2014 300.00 P&B, s.r.o., Švermova 1754/24,974 04 Banská Bystrica Mandátna zmluva - na spracovanie 3.následnej monitorovacej správy, 3.rok po ukončení projektu "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Bátka" Detail
DFI2014/13
(Faktúra prijatá)
25.06.2014 4019.69 Inpro Poprad,s.r.o., Poprad stavebný dozor
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
DFI2014/12
(Faktúra prijatá)
25.06.2014 279728.20 Eiffage Construction,s.r.o, Bratislava stavebné práce
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
(Zmluva)
23.06.2014 0.00 EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKA REPUBLIKA,s.r.o., Hraničná č. 12, 82105 Bratislava zmluva o dielo v rámci realizácie diela pod názvom"Kanalizácia a ČOV Bátka" Detail
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
(Zmluva)
23.06.2014 0.00 Metodicko-pedagogické censtrum, Ševčenkova 11. P.O.BOX 191, 850 05 Bratislava zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo:2014-MRK II_BB_BB_026 Detail
DF2014/863
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 153.94 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2014/862
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 45.83 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/861
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 16.54 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/860
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 88.10 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2014/859
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 20.68 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/858
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 85.94 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/857
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 20.54 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/856
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 253.84 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/855
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 28.03 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/854
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 92.90 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 15.60 INPROST s.r.o., 810 00,Bratislava obecné noviny Detail
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 850.00 Ladislav Dudor,Muráň prenájom atrakcií-deň detí Detail
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 397.86 Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa uloženie odpadu máj 2014 Detail
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 21.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh internet Detail
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 15.45 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota kanc.potreby Detail
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 67.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn OCU Detail
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 197.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn 12 b.j. Detail
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
17.06.2014 635.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn MŠ Detail
nahor << 1 ... 197 198 199 200 201 ... 224 >> Spolu