Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 66 67 68 69 70 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 14.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - cintorín + dom smútku Detail
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 21.08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 280.80 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 216.00 Milan Oríšek, Bzince pod Javorinou 513,916 11,Bzince pod Javorinou deratizačné práce - nájomné byty Detail
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 345.74 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn KD - doplatok Detail
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice vyúčtovanie plynu Detail
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 234.00 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik - nájomné byty Detail
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 66.31 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik KD Detail
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 480.00 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca občerstvenie na akciu "Stretnutie s dôchodcami" Detail
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 1555.00 Estrans spol. s r.o., 399,916 41,Dolné Srnie oprava chodníka pred MŠ Detail
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 13.50 INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29,81105,Bratislava tlačivá - Daň z nehnutelnosti Detail
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 67.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz odpadu VK Detail
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 241.44 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá TSST - vývoz domového odpadu Detail
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 82.44 Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom stavebný úrad III. Q 2016 Detail
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 187.20 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá AQUA - septik nájomné byty Detail
DF2016/311
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 128.76 Tising spol.s r.o., Odborárska 3 3,915 01,Nové Mesto nad Váhom Dolnosrnianske noviny Detail
DF2016/309
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 66.00 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VK - MŠ Detail
DF2016/310
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 2100.00 Ateliér, DS, s.r.o., Vranovská 39,85101,Bratislava projektová dokumentácia - cesta Žabinec Detail
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
26.10.2016 0.00 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 28.9.2016 Detail
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
26.10.2016 0.00 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 31.8.2016 Detail
DF2016/308
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 572.49 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné KOS - TKO, VOK Detail
DF2016/307
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 102.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
DF2016/306
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 220.72 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika nájomné byty Detail
DF2016/305
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 231.13 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika DS Detail
DF2016/304
(Faktúra prijatá)
17.10.2016 50.67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika KD Detail
nahor << 1 ... 66 67 68 69 70 71 >> Spolu