Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 71 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 311.69 Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom oprava a údržba plynového kotla 419/214 Detail
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 138.19 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik MŠ Detail
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 0.00 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 ZSE - VO - vyúčtovanie - preplatok Detail
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 57.55 EMVIA s.r.o., Severná 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom kreatívny materiál - Tvorivé dielne - z dotácií Detail
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 788.40 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu TKO, VOK Detail
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
02.12.2016 148.31 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrika MŠ Detail
Návrh VZN č.3/2016
(Nariadenie)
30.11.2016 0.00 Návrh VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... Detail
Uznesenia č.103-105
(Uznesenie)
29.11.2016 0.00 Uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016 Detail
Návrh VZN č.2/2016
(Nariadenie)
16.11.2016 0.00 VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Detail
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
09.11.2016 0.00 Daša Vašková, 91641 Dolné Srnie 394 Zmluva o zriadení vecného bremena Detail
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 2900.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 85.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu VK - cintorin Detail
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 220.80 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet MŠ Detail
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 84.70 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka + internet OcÚ, KD Detail
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 42.60 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/113 Detail
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 326.88 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla 420/111 Detail
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 24.00 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 10/2016 Detail
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 76.33 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/6 Detail
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 125.32 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/5 Detail
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 111.65 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 419/4 Detail
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 104.81 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/3 Detail
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 119.63 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/2 Detail
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 78.61 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín voda - 420/1 Detail
nahor << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 71 >> Spolu