Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Podhorany

erb Podhorany 106
08212 Podhorany, okres Prešov
www.podhorany.eu
IČO: 00327611, DIČ: 2021225657

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 105 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
220133
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 54.70 Štempeľ Miroslav, 08212, Lada tlačivá,škol. potreby - ŠKD za 10/2020 Detail
220132
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 71.25 Štempeľ Miroslav, 08212, Lada škol. a kancel. potreby pre ZŠ -10/2020 Detail
220131
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 129.33 Štempeľ Miroslav, 08212, Lada tlačivá pre ŠJ za r. 2020 Detail
20271020
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 490.22 COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, 081 77, Prešov za potraviny do ŠJ Detail
20200175
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 1157.38 EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík montáž a dodávka nových vianoč. ozdôb Detail
20200174
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 453.62 EL VO mont s.r.o, 08213, Tulčík oprava VO v obci a VO na klzisku Detail
2020028898
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 108.70 PAPERA, Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica DDHM-riad do KD Detail
20200068
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 180.00 Joe Laughter s.r.o, K Surdoku 1, 08001, Prešov mikuláš. program-vystúpenie animátorov Detail
2012001648
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 48.00 SOFT-GL s.r.o., Belehradska 1, 04013, Košice aktualiz.+servis progr. ŠJ4 na 1 r. Detail
2020021
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 315.24 Alvatek s.r.o, Vodárenská 1, 08001, Prešov NTB HP EliteBook-repas-sčít.domov,obyv. Detail
0013022020
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 240.00 Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 81101, Bratislava reklamné služby Detail
2010580
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 13.43 GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa škol. ovocie do ŠJ z dot. EU -dar.zmluva Detail
2001581
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 13.37 GAS Familia, Prešovská 8, 06401, Stará Ľubovňa za ovocie do ŠJ Detail
2020302400
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 205.98 Agro Branisko s.r.o, 08237, Široké za mäso do ŠJ Detail
520111806
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 62.21 Minerálne vody a.s., Slovenská, 08001, Prešov za pitnú vodu do MŠ, ZŠ, OcÚ Detail
0037145810
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 15.59 ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, 821 09, Bratislava za mobil. hovory MŠ Detail
770398720
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 165.35 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičov 8, 82015, Bratislava za strav. lístky Detail
8273267676
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 69.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762, Bratislava za telef. hovory ZŠ, OcÚ Detail
202015
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 450.00 Ing. Lipka Marek, 08213, Tulčík vykonanie audítorských služieb r. 2019 Detail
1340565475
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 9.24 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101, Bratislava za mobil. hovory v ZŠ 11/20 Detail
1020120675
(Faktúra prijatá)
26.01.2021 30.00 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001, Košice výkon zodp. osoby 12/2020 Detail
Zmluva o nájme pozemku
(Zmluva)
18.12.2020 300.00 Ing. Matúš Kuchár, Volgogradská 58, 080 01 Prrešov Zmluva o nájme pozemku § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Obč. zákonníka Detail
Zmluva č.3 o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
03.12.2020 450.00 Ing. Lipka Marek, Tulčík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r. 2019 Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
02.12.2020 0.00 SR-Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR Detail
70761403
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 12.00 Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01, Košice služby pre ZŠ - Bez kriedy Plus na 1 r. Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 105 >> Spolu