Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 31 32 33 34 35 ... 39 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č.68/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o. , Bojnická 10, 83104, Bratislava Za ABO rohož na základe zmluvy o poskytovaní služieb za 04/2017. Detail
Faktúra č.66/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 50.68 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby - pevná sieť marec 2017. Detail
Faktúra č.61/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 25.20 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104, Bratislava Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School. Detail
Faktúra č.64/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 75.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Detail
Faktúra č.63/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 388.80 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Režijné náklady na obedy za zamestnancov marec 2017. Detail
Faktúra č.62/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 35.64 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 04022, Košice Príspevok na stravné za zamestnancov, 3/2017. Detail
Faktúra č.65/2017
(Faktúra prijatá)
17.04.2017 25.03 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248, Košice vyúčtovanie - vodné, stočné, zrážková voda 25.10.2016 -24.01.2017 Detail
Objednávka č.18/2017
(Objednávka vystavená)
14.04.2017 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice prečistenie kanalizácie.
Detail
Objednávka č.17/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 53.89 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016.
Detail
Objednávka č.16/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 980.00 HASPO-TEX s.r.o., Považská 12, 04011, Košice činnosť technika BOZP, PO a CO na rok 2017.
Detail
Zmluva o servisnej službe č. 313635.
(Zmluva)
12.04.2017 297.79 ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica Dodávka hygienických potrieb. Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/01/2017
(Zmluva)
06.04.2017 1236.24 MUDr. Jolana Hrušovská, Fábryho 34, 04022, Košice Prenájom časti budovy školy na účely stomatologickej ambulancie. Detail
Zmluva č. 3224/03/2017
(Zmluva)
06.04.2017 36.00 Dušan Varga, Kysucká 14, 04011, Košice Predmetom zmluvy je odvoz odpadu. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
06.04.2017 0.00 Spracované faktúry za marec 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Zmluva o poskytovaní vybraných činností č.014/Z/2017
(Zmluva)
27.03.2017 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Detail
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3224/03/2016
(Zmluva)
24.03.2017 173.71 Ing.Vladimír Kukuvka - Agentúra Delfín, Sv.Ladislava 40, 04014, Košice Prenájom nebytových priestorov školy o výmere 3m2, nápojový automat. Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2017 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované faktúry za február 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Zmluva o obstaraní základného lyžiarskeho výcviku
(Zmluva)
23.02.2017 6900.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Obstaranie a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku. Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2017 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované faktúry za január 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2016 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované faktúry za december 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Objednávky - škola 2016
(Objednávka vystavená)
09.01.2017 0.00 Zoznam objednávok v roku 2016 pre základnú školu. Detail
Dodatok č.1 k zmluve č.3224/06/2014
(Zmluva)
16.12.2016 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Dodatok k zmluve - zmeny, služby ver. obstar. Detail
nahor << 1 ... 31 32 33 34 35 ... 39 >> Spolu