Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 31 32 33 34 35 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúry 2015 - školská jedáleň (výdaje)
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 0.00 Spracované faktúry za máj 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň výdaje
(Faktúra prijatá)
06.05.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 škola
(Faktúra prijatá)
04.05.2015 0.00 Spracované faktúry za apríl 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - školská jedáleň výdaje
(Faktúra prijatá)
10.04.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
31.03.2015 0.00 Spracované faktúry za marec 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015- Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
04.03.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2015 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
02.03.2015 0.00 Spracované faktúry za február 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva o zapožičaní zostavy LEGO MINDSTORMS Education
(Zmluva)
06.02.2015 0.00 Manageria o.z., Kysucká 5, 81104, Bratislava Zmluva na bezplatné vypožičanie zostavy LEGO MINDSTORMS Education na účely využívania na určené účely. Detail
Faktúry 2015 - škola
(Faktúra prijatá)
06.02.2015 0.00 Spracované faktúry za január 2015 - uskutočnené platby (základná škola) Detail
Faktúry 2015 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
06.02.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2015 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/01/2015
(Zmluva)
30.01.2015 39.20 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Prenájom priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej komisie Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.01.2015 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - 2013 - 2014 výdaje
(Faktúra prijatá)
14.01.2015 0.00 Spracované faktúry za január - december 2012, január - december 2013, január - december 2014 uskutočnené platby (základná škola) Detail
Zmluva č.14/2014
(Zmluva)
19.12.2014 84.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošíková 8, 04001, Košice Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby Detail
Zmluva o dielo č.3224/07/2014
(Zmluva)
15.12.2014 7300.03 Brolstav s.r.o., Golianova 24, 04018, Košice Oprava zatekajúcej strechy Detail
ZMLUVA č. 3224_06_2014 o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
05.12.2014 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytovanie služieb verejného obstarávania Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
03.12.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2014 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.11.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č.3224/05/2014
(Zmluva)
07.11.2014 55.00 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 04022, Košice Vypožičanie priestorov školy na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej miestnosti. Detail
Zmluva o spolupráci s CVČ 2014/2015
(Zmluva)
04.11.2014 0.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011, Košice Poskytnutie zastrešenia výchovnovzdelávacej činnosti vo voľnom čase detí. Detail
UNIQA Zmluva č.2507001166
(Zmluva)
22.10.2014 0.00 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 poistenie majetok a efekt Detail
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
10.10.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
(Zmluva)
07.10.2014 0.00 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04, Bratislava Účasť školy v národnom projekte a zapožičanie didaktickej techniky. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/04/2014
(Zmluva)
09.09.2014 324.60 Karate klub UNION Košice, Varšavská 12, 040 13, Košice Nájom nebytových priestorov v škole - veľká a malá telocvičňa. Detail
nahor << 1 ... 31 32 33 34 35 >> Spolu