Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 33 34 35 36 37 ... 47 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.10.2017 9.90 Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava koncové zariadenie Panasonic-KX-TG1711 Detail
Objednávka č. 56/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 132.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice učebné pomôcky pre deti v HN na 1. polrokšk. rok 2017/18 Detail
Objednávka č. 55/17
(Objednávka vystavená)
10.10.2017 200.00 GALUDIAN, s.r.o., Pri splave 261/20, 04420 Malá Ida elektrikárske práce- výmena hlavného vypínača, el. rozvodov k umývačke z dôvodu vyhorenia Detail
Objednávka č. 53/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie 4- cestného ventilu, pretesnenie radiatora
Detail
Objednávka č. 51/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice prečistenie kanalizácie Objednávka storno Detail
Objednávka č. 52/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice Oprava prasknutého vykurovacieho telesa v telocvični školy Detail
Objednávka č. 50/17
(Objednávka vystavená)
09.10.2017 0.00 BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice odstránenie havarijného stavu- prasknuté potrubie- kúrenie Detail
Faktúra č. 186/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 411.60 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice režijné náklady 9/17 Detail
Faktúra č. 185/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.73 Školská jedáleň pri ZŠ, Fábryho 44, 040 22 Košice príspevok na stravné za zamestnancov 9/17 Detail
Faktúra č. 183/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 35.00 Kantorka , n.o., Bazalková 7, Ke- Šebastovce,04017 odborný seminár Detail
Platobný doklad č. 182/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 37.16 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 poistné za obdobie 22.10.2017-22.10.2018 Detail
Faktúra č. 181/17
(Faktúra prijatá)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Objednávka č. 46/17
(Objednávka vystavená)
05.10.2017 348.44 Vladimír Jurko-JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 040 01 pracovné odevya obuv pre zamestnancov ŠJ Detail
Faktúra č. 178/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 201.60 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Faktúra č. 179/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner Minolta TN-114 Detail
Faktúra č. 180/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 212.88 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks + administratívne poplatky Detail
Objednávka č. 49/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava stravné poukážky 57 ks za obdobie 7,8/17 Detail
Objednávka č. 48/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 55.20 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice toner minolta TN-1141 ks Detail
Objednávka č. 47/17
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 0.00 Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice servisné práce na zariadení Minolta Detail
Faktúra č. 177/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 27.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky mobilny telefon Detail
Faktúra č. 176/17
(Faktúra prijatá)
22.09.2017 340.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. učto a PaM za 8/17 Detail
Faktúra č. 175/17
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 3103.45 TEHO spol. s r.o., Komenského 7, 040 01, Košice dodávka tepla na ÚK a TÚV za 8/17 Detail
Faktúra č. 174/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 132.38 CORA Ing.Jozef Šifra, Dostojevského 69, Poprad vybavenie kuchyne ŠJ Detail
Faktúra č. 173/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 219.36 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava čistiace prostriedky Detail
Faktúra č. 172/17
(Faktúra prijatá)
14.09.2017 192.47 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava kancelárske potreby Detail
nahor << 1 ... 33 34 35 36 37 ... 47 >> Spolu