Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 137 138 139 140 141 142 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
100095
(Faktúra prijatá)
24.05.2012 170.40 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 vývoz kontajnera - cintorín Detail
100094
(Faktúra prijatá)
20.05.2012 24.10 Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 knihy pre prvákov Detail
100091
(Faktúra prijatá)
14.05.2012 38.52 Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 mobil starosta, kotol OZS Detail
100090
(Faktúra prijatá)
14.05.2012 400.00 Ing.Andraščík Vladimír, Lipovce 76, Lipovce, 082 36 audit účtovnej závierky 2011 Detail
100089
(Faktúra prijatá)
14.05.2012 107.40 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 ekos vrecia Detail
100093
(Faktúra prijatá)
10.05.2012 25.96 Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 mobil OcÚ Detail
100087
(Faktúra prijatá)
08.05.2012 62.18 Karol Kmec Kominárstvo, Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa, 065 11 dovoz kontajnera Detail
100088
(Faktúra prijatá)
07.05.2012 570.00 J.G. SK s.r., Pod Lesom 259, Matiašovce, 059 04 nájom plošiny-ošetrovanie zelene Detail
100086
(Faktúra prijatá)
04.05.2012 161.47 Peter Palguta, Autodoprava, Kravany 193, Kravany, 059 18 dovoz kontajnera Detail
100085
(Faktúra prijatá)
04.05.2012 61.40 MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 vnútorné parapety - Dom smútku Detail
100083
(Faktúra prijatá)
02.05.2012 587.56 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 vývoz odpadu 4/2012 Detail
100082
(Faktúra prijatá)
02.05.2012 91.06 Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 prebíjanie kanálov - staré MNV Detail
100081
(Faktúra prijatá)
02.05.2012 29.95 j2-net, s.r.o., Okružná, Stará Ľubovňa, 064 01 zverejňovanie dokumentov 2012 Detail
100080
(Faktúra prijatá)
02.05.2012 33.19 Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 technik BO Detail
100078
(Faktúra prijatá)
02.05.2012 136.64 Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 strava zamestnanci Detail
MK-4362/2012/2,5
(Zmluva)
28.04.2012 500.00 Ministerstvo kultúry SR poskytnutie dotácie na nákup kníh Detail
27/§50j/2012/NP
(Zmluva)
28.04.2012 0.00 Urad prace socialnych vecí a rodiny, Stará Ľubovňa príspevok na podporu zamestnanosti Detail
100074
(Faktúra prijatá)
27.04.2012 600.00 AA - centrum, s.r.o., Levočská 6, Poprad, 058 01 oceľový veľkoobjem. kontajner Detail
100076
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 597.60 Enrom Slovakia, spol. s r., Š. Moysesa 417/35, Žiar nad Hronom 1, 965 01 Uradna tabuľa obce Detail
100075
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 130.65 Zdr.pre roz.Pienin a Zamag, Červený Kláštor, Červený Kláštor, 059 06 členský príspevok na rok 2012 Detail
100073
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 33.50 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 revízie tlakových zariadení OcÚ,OzS Detail
100072
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 183.60 JURTLAK, Marián Jurkovský, Jesenná 3239/11, Poprad, 085 01 revízie tlakových zariadení OcÚ,OzS Detail
100071
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 397.87 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 vývoz nebezp. a veľkoobjem. odpad Detail
100070
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 54.16 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 práce na kompostovisku Detail
100069
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 5.48 Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 úrok z omeškania Detail
nahor << 1 ... 137 138 139 140 141 142 >> Spolu