Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
35
(Faktúra prijatá)
07.03.2012 155.16 Efekt - s.r.o., Mierová 1428 09301 Vranov n/T spotrebný materiál + oleje Detail
36
(Faktúra prijatá)
07.03.2012 61.44 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce režijné náklady Detail
37
(Faktúra prijatá)
07.03.2012 16.80 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce stravné Detail
33
(Faktúra prijatá)
06.03.2012 92.92 Orange, a.s., Prievozská 6/A Bratislava telefón Detail
34
(Faktúra prijatá)
06.03.2012 1594.44 Združenie obcí Mikroregión Domaša, Holčíkovce refundácia mzdy Detail
2
(Faktúra vystavená)
02.03.2012 485.16 Základná škola, 094 05 Holčíkovce vlhkomer štiepky Detail
3
(Faktúra vystavená)
02.03.2012 222.00 Základná škola preprava žiakov LVK Detail
4
(Faktúra vystavená)
02.03.2012 231.50 Základná škola, 09402 Slovenská Kajňa preprava žiakov LVK Detail
30
(Faktúra prijatá)
02.03.2012 335.35 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava poistenie majetku a zodpovednosti za škody za obdobie 26.3.2012-25.09.2012 Detail
31
(Faktúra prijatá)
02.03.2012 59.75 Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejného vodovodu Detail
32
(Faktúra prijatá)
02.03.2012 293.02 Ives, Čsl.armády 20 040 01 Košice Služby STP APV Detail
28
(Faktúra prijatá)
29.02.2012 191.65 Ondrej Fober-FOBER, Sídl.Okulka Vranov nad Topľou údržbársky materiál-
zdravotné stredisko
Detail
29
(Faktúra prijatá)
29.02.2012 236.20 Autocentrál - V.Tabaka, Čemernianska 39 093 03 Vranov nad Topľou súčiastky auta Detail
22
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 56.32 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce režijné náklady za stravu
1/2012
Detail
23
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 15.40 Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce stravné za mesiac 1/2012 Detail
24
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 1586.07 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce refundácia mzdy za 1/2012 Detail
25
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 26.92 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 Bratislava telefón matrika Detail
26
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 150.40 Autocentrál - V.Tabaka, Čemernianska 39 093 03 Vranov nad Topľou údržbársky materiál Detail
27
(Faktúra prijatá)
21.02.2012 64.73 Remopel, s.r.o, Hollého 44 Sabinov uloženie odpadu na skládke Detail
1
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 104.26 Made spol. s.r.o, Hronského predmestie 4 Banská Bystrica systémová podpora Detail
2
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 19.12 CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54 Banská Bystrica Ročný poplatok za doménu Detail
3
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 75.66 Siettex s.r.o, Budovateľská 1310 Vranov nad Topľou nástenné kalendáre Detail
4
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 50.00 Made spol. s.r.o, Lazovná 69 Banská Bystrica služby Detail
5
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 68.20 Unitech, Námestie slobody 1000 Vranov nad Topľou spotrebný materiál auta Detail
6
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 71.00 S-EPI, s.r.o, Martina Rázusa 23A/8336 Verejná správa - ročný prístup na portál Detail
nahor << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu