Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
8
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 314.74 Remopel, s.r.o, Hollého 44 Sabinov zneškodnenie odpadov Detail
9
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 13500.00 JAGI s.r.o, Soľ 454 výstavba vodovodnej siete v RO Domaša Detail
10
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 69.85 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 Bratislava telefón Detail
11
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 107.13 Orange, a.s., Prievozská 6/A Bratislava telefón Detail
12
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 2611.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 Košice elektrina Detail
13
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 1708.88 AUMO s.r.o, Berehovská 3432 Trebišov oprava motorového vozidla Detail
14
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 201.61 Alda, s.r.o, Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
15
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 32.06 Alda, s.r.o, Hudcovce 67 kancelárske potreby - matrika Detail
16
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 247.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 Košice elektrina MŠ Detail
17
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 59.75 Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejného vodovodu Detail
18
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 89.86 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 Bratislava telefón + internet Detail
19
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 67.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 Košice elektrina Detail
20
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 153.00 Stredná odborná škola, Bijacovce služby-odborný kurz Detail
21
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 54.82 Fura s.r.o, SNP 77 Rozhanovce separovaný zber Detail
1
(Faktúra vystavená)
08.02.2012 2777.24 Základná škola, Holčíkovce štiepka + služby Detail
Zmluva o pripojení
(Zmluva)
20.01.2011 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Zmluva o pripojení o elektronických komunikáciach Detail
Zmluva o pripojení
(Zmluva)
15.12.2010 0.00 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti separovaného zberu
(Zmluva)
19.02.2010 0.00 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce zber (odvoz) vyseparovaného odpadu Detail
nahor << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu