Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

erb Žbince 34
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 41 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
17.08.2017 0.00 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Južná trieda č.1, Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.122/2017Sř Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 1200.00 Ing.Figľar Jozef, J.Palkoviča 10,071 01,Michalovce Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.72 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 48.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta obce Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 12.00 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce spracovanie odpadu IIQ Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 278.40 Badida, 110,071 01,Michalovce Predprojektové polohopisné zameranie multifunkčné ihrisko Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 0.00 Poštová banka,a.s., Dvorákovo nábrežie 4,821 06,Bratislava Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 60.00 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina poplatok k žiadosti pre audit Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 955.32 Lonater - Ing.Šestak, Michalovce Materiál pre VPP Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 166.07 Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8,071 01,Michalovce Materiál obecný dom Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 80.59 T- Slovak Telekom,a.s, Karadžičova 10,810 00,Bratislava Pevná linka obec,KD Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 39.30 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Odber pitnej vody z hydrantu Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 679.37 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce odpad 62017 Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 31.20 FÚRA s.r.o, 77,044 42,Rozhanovce nebezpecny odpad 62017 Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.00 tender consult,s.r.o., 45,072 36,Klokočov Poradenské služby 6/2017 Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 149.63 PLYNROZ a.s.Sobrance, Kupeľska 66,073 01,Sobrance Materiál DS Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 298.44 Tomáš Čolovka KOVEX, 071 01,Michalovce Materiál VPP Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 700.00 AWA Corp.s.r.o., 018 52,Dulov Vypracovanie rozvojového dokumentu v zmysle zmluvy č.Z06/2017 Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 654.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Zemný plyn 7/2017 obec,KD Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 6.29 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné DS Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 100.78 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné ,stočné obec,KD Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 354.68 Decent s.r.o, T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce Toner Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 173.33 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Montáž vodomernej zostavy Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 581.25 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava Stravné lístky 7 2017 Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
24.07.2017 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práce technika PO 2Q 2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 41 >> Spolu