Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

erb Žbince 34
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 66 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 135.11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava pevná linka obec,KD Detail
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 100.00 tender consult,s.r.o., 45,07236,Klokočov Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 Detail
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1048.50 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice Plyn obec,Kd,obecný dom Detail
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1200.00 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT, Tehliarska 3745,07101,Michalovce Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2018 Previerka hospodárenia obce v zmysle z. 583/2004 Detail
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 70.00 Ingrid Líneková PETINA, 90,99122,Čeláre Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS Detail
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 114.95 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Pero,obal,xerox Detail
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 24.05 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné DS Detail
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 147.76 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,071 01,Michalovce Vodné,stočné ,obec, KD Detail
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 Detail
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 90.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 Detail
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 90.00 Mgr.Peter Vaľo Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q Detail
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 1118.45 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248,82101,Bratislava-Ružinov Stravné kupóny Detail
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 118.50 Kolesár Jozef -SERVISKOL, Letná 6089/21A,071 01,Michalovce Oprava chladničky Detail
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 12.00 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254,91701,Trnava Prenájom rohoží Detail
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 350.00 Ing. Marek Kríž, 332,06601,Jasenov Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektrických rozvodov sály KD Detail
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevadzkováteľa so VN o ochrane osobných úd Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 80.00 Ing. Monika Tkáčová, 4,07243,Veľké Revištia Spracovanie rozpočtu. Rekonštrúkcia kuchyne KD Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 24.00 Ľubomír Smoliga, 397,07231,Vinné Oprava plachty na prístrešok Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 52.99 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,810 00,Bratislava Mobil starosta Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 54.12 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 30.00 PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,07901,Veľké Kapušany Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 49.39 Paulina Ľudovit MIPA, 071 01,Michalovce Pero,obal,xerox Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 547.73 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina nedoplatok Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 587.90 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Komunálny odpad 8 / 2019 Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
07.10.2019 31.20 FÚRA s.r.o, 77,04442,Rozhanovce Nebezpečný odpad 8/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 66 >> Spolu