Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dúbrava

Dúbrava 54
05305 Dúbrava
www.dubravaspis.sk
IČO: 00329053, DIČ: 2020727676

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 46 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
213/FP/2019
(Faktúra prijatá)
23.08.2019 999.00 Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie Reklamné predmety Detail
212/FP/2019
(Faktúra prijatá)
22.08.2019 374.40 LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Reklamné predmety Detail
211/FP/2019
(Faktúra prijatá)
22.08.2019 42.68 Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina Suroviny Detail
210/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 22.80 NAS s.r.o., Danišovce 180 Služby SW Detail
209/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 22.80 NAS s.r.o., Danišovce 180 Služby SW Detail
208/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 841.87 Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin PO - zásahový odev Detail
207/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 72.97 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany El.energia - doplatok Detail
206/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 18.26 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany El.energia - doplatok Detail
205/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 4.80 NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit Suroviny Detail
204/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 113.66 NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit Suroviny Detail
203/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 188.51 Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy Náklady pož. zbrojnica Detail
202/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 229.26 MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov Suroviny Detail
201/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 341.60 MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov Suroviny Detail
200/FP/2019
(Faktúra prijatá)
19.08.2019 9.85 MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov Suroviny Detail
199/FP/2019
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 867.03 Kovotyp s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava Vybavenie pož.zbrojnice Detail
198/FP/2019
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 458.05 Nalima, s.r.o. , Grossova 4604/9, 058 01 Poprad Rek. pož.zbrojnice Detail
197/FP/2019
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 72.00 FO - FREE s.r.o., Hincovce 21, 053 63 Pož.zbrojnica Detail
196/FP/2019
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 96.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón Detail
195/FP/2019
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 307.07 Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy Pož.zbrojnica Detail
194/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 260.00 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Plyn Detail
193/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 176.50 MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov Suroviny Detail
192/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 393.84 FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké Požiarna zbrojnica Detail
191/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 68.40 FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké Požiarna zbrojnica Detail
190/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 29.69 Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy Požiarna zbrojnica Detail
189/FP/2019
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 81.72 Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy Požiarna zbrojnica Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 46 >> Spolu