Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.2 č.072BB130062
(Zmluva)
09.09.2019 0.00 PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku"Oddychovo-relaxačná zóna obce Bátka" Detail
Zmluva o vykonaní auditu 3.9.2019
(Zmluva)
09.09.2019 2160.00 GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 04801Rožňava Zmluva o vykonaní auditu Detail
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
04.09.2019 3360.00 Gemini Group s.r.o., Jégeho 169999/8, Bratislava-mestská časť Ružinov 82108 je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti extern. manažmentu Detail
zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201910510
(Zmluva)
23.08.2019 0.00 Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Potvrdenie o prevzatí certifikátu:Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Detail
Zmluva o poskytnutí dotácie MV SR
(Zmluva)
16.08.2019 5000.00 Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, 812 72 Bratislava Poskytnutie dotácie :"Stravovanie v ZŠ pre všetky rómske deti" Detail
Zmluva o poskytnutí služieb č. 37/2019
(Zmluva)
26.07.2019 5400.00 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica vypracovanie projektu:"Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Bátka" Detail
Zmluva č.134473 08U01
(Zmluva)
25.07.2019 120000.00 Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí podpory z EU formou dotácie"Bátka-rozvod vody" Detail
zmluva o dielo TomMed
(Zmluva)
22.07.2019 1998.00 TomMed, s.r.o., 054 01 Levoča, Nová 58 projektová dokumentácia na stavebné povolenie"Rekonštrukcia kúrenia MŠ v obci Bátka s využ.obv.zdrojov energie" Detail
DF2019/857
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 132.62 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/856
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 305.77 Potraviny Malibu, 179,98021,Bátka potraviny Detail
DF2019/855
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 111.01 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2019/854
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 137.57 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/853
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 11.46 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/852
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 29.82 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/851
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 57.58 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/850
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 137.02 Potraviny Malibu, 179,98021,Bátka potraviny Detail
DF2019/849
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 134.90 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/848
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 216.98 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2019/847
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 45.50 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/846
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 242.22 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/845
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 40.39 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/844
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 34.29 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/843
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 172.25 Potraviny Malibu, 179,98021,Bátka potraviny Detail
DF2019/842
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 119.61 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/841
(Faktúra prijatá)
17.07.2019 105.13 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 136 >> Spolu