Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 81 82 83 84 85 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Úverová zmluva č. UEO 78115-2011
(Zmluva)
24.10.2011 6946.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - DPH Detail
Úverová zmluva č. UEO 78107-2011
(Zmluva)
24.10.2011 34730.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - práce Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S1107000259
(Zmluva)
03.10.2011 0.00 .A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor dodatok k zmluve - zmena práv a povinností Zhotoviteľa Detail
FA: SH02011013
(Faktúra prijatá)
22.09.2011 14327.86 BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b.j. Detail
Mandátna zmluva č. 75803-2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Slovenská záručná a rozvojová banka, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava banková záruka - 6 bj Detail
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 806/567/2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 prestavba II. NP budovy OcÚ a KD v obci Sl. Huta Detail
Zmluva o poskytnutí nenávtatného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
14.09.2011 34730.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 výstavba multifunkčného športoviska Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
12.09.2011 0.00 Agropodnik Slamoz spol. s r. o. Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica č. 94, 076 64 darovanie jatočnej ošípanej Detail
Zmluva o dielo č. 03/2011
(Zmluva)
22.08.2011 34732.00 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany výstavba multifunkčného športoviska Detail
SH02011012
(Faktúra prijatá)
22.08.2011 9756.32 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b. j. Detail
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti
(Zmluva)
28.07.2011 1500.00 Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.07.2011 200577.35 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35 044 14 Čaňa prestavba II. NP budovy OcÚ a KD - 6 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.07.2011 4200.00 Ing. arch. Peter Poradovský Vihorlatská 45 040 01 Košice vypracovanie PD - 6 b.j. Detail
Zmluva č. 0208-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
27.07.2011 51190.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Nám. slobody 6 810 05 Bratislava zmluva o poskytnutie dotácie - 6 b. j. Detail
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie
(Zmluva)
20.07.2011 3000.00 Propagprojekt Vladimír Čuchran Letná 40, 040 01 Košice PD-Úprava verejných priestranstiev Detail
SH02011011
(Faktúra prijatá)
20.07.2011 17605.98 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce Detail
SH02011010
(Faktúra prijatá)
18.07.2011 26799.84 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
13.06.2011 1000.00 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice nájom nebytových priestorov Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
13.06.2011 600.00 Radoslav Dugas, R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Sabinov výkon technika požiarnej ochrany Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
13.06.2011 500.00 Ing. Žigmund Szathmáry Mudroňova 23 040 01 Košice vykonanie auditu účtovnej závierky Detail
Zmluva č. 1044030388
(Zmluva)
06.06.2011 2638.90 Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné námestie 12 060 01 Kežmarok nákup malotraktora - kosačky Detail
FA 31-2010/VO
(Faktúra prijatá)
06.06.2011 800.00 Ing. František Škovran, Drienica 219, 083 01 Sabinov realizácia verejného obstarávania Detail
FA 11005
(Faktúra prijatá)
06.06.2011 500.00 Ing. Zigmund Szathmáry, Mudroňova 23 040 01 Košice audit účtovnej závierky za r. 2010 Detail
SH02011009
(Faktúra prijatá)
06.06.2011 17588.78 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12 040 11 Košice stavebné práce - 8 b.j. Detail
Zmluva o dielo č. 1/2011
(Zmluva)
26.05.2011 17680.00 Dr. Nyári László Petofi út. 8 8555 Bakonytamási, MR vypracovanie projektovej dokumentácie Detail
nahor << 1 ... 81 82 83 84 85 >> Spolu