Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 6 7 8 9 10 ... 90 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF 2022/56
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 140.80 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu- zákon č.329/2018 Z. z. Detail
DF 2022/55
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 544.90 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF 2022/54
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 3101.16 JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom Prevedenie stavebných prác - rekon. vnútorných priestoorov KD - dodatok Detail
DF 2022/53
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 16241.24 JP - Junior s.r.o., , Na Straník 565/3, Teplička nad Váhom Prevedenie stavebných prác- rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Detail
DF 2022/52
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 225.83 OKAY Slovakia, spol. s.r.o., Černyševského 1287/10, Bratislava Dodávka kuchynskej linky Detail
DF 2022/51
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 252.78 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia Detail
DF 2022/50
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 709.30 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Réžia - obedy deti MŠ za 03/2022 Detail
DF 2022/49
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 68.90 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedy predškoláci Detail
DF 2022/48
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 68.00 Hudobný dom, Jose Martiho 1b, Praha Materiál predškoláci Detail
DF 2022/47
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 58.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
DF 2022/46
(Faktúra prijatá)
05.04.2022 111.00 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice Licenčné poplatky cintorín Detail
DF 2022/45
(Faktúra prijatá)
05.04.2022 19.50 Enviro ways s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2022/44
(Faktúra prijatá)
05.04.2022 42.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Detail
DF 2022/43
(Faktúra prijatá)
05.04.2022 175.00 MADE spol. s r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora Urbis Detail
DF 2022/42
(Faktúra prijatá)
05.04.2022 20.40 Soza, Rastislavova 3, Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
31.03.2022 0.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab. A10.1 Detail
DF 2022/41
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 365.00 Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca učebných pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov Materiál predškoláci Detail
DF 2022/40
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 34.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón mobil Detail
DF 2022/39
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 802.99 Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 Materiál a služby športový areál Detail
DF 2022/38
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 72.10 E-GO, s.r.o.,, A. Kubinu 24, Trnava Učebné pomôcky predškoláci Detail
DF 2022/37
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 58.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1115/2021/01 zo dňa 30.03.2022
(Zmluva)
31.03.2022 11857.21 OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka pre časť 1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu. Detail
Dohoda č. 22/25/060/81
(Zmluva)
31.03.2022 3954.56 Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Žilina, J.M Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny 2022 Detail
DF 2022/36
(Faktúra prijatá)
17.03.2022 8.54 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica materiál predškoláci Detail
DF 2022/35
(Faktúra prijatá)
17.03.2022 130.68 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uskladnenie odpadu- zákon č. 329/2018 Detail
nahor << 1 ... 6 7 8 9 10 ... 90 >> Spolu