Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 50 51 52 53 54 ... 59 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 130001
(Faktúra prijatá)
08.02.2013 96.00 MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Faktúra č. 2013009
(Faktúra prijatá)
08.02.2013 58.79 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice posyp miestnej komunikácie Detail
Faktúra č. 2013020
(Faktúra prijatá)
08.02.2013 118.20 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice posyp miestnej komunikácie Detail
Faktúra za mobilné služby 1
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 61.39 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobilné služby Detail
Faktúra za služby pevnej siete 1
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 20.00 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra č. 13200012
(Faktúra prijatá)
05.02.2013 8.75 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice výroba pečiatky Detail
Faktúra za elektrinu č. 2220004145 -02
(Faktúra prijatá)
04.02.2013 252.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka a distribúcia elektriny - 6 b.j. Detail
Objednávka č. 03/2013
(Objednávka vystavená)
31.01.2013 0.00 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice mikrobiologický rozbor vody - 6 b.j. Detail
Objednávka č. 02/2013
(Objednávka vystavená)
31.01.2013 0.00 U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice objednávka posypového materiálu Detail
Záložná zmluva č. 0173-PRB-2010/Z
(Zmluva)
30.01.2013 68490.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Detail
Faktúra č. 131201747
(Faktúra prijatá)
29.01.2013 144.00 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava inzercia Detail
Faktúra č. 131101816
(Faktúra prijatá)
25.01.2013 20.66 Atečko, s.r.o., U Sojkov 61, 023 55 Vysoká nad Kysucou nákup skartovača Detail
Faktúra č. 7200391649
(Faktúra prijatá)
24.01.2013 1660.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava dodávka elektriny Detail
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 080-2023.375
(Zmluva)
24.01.2013 221.69 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava poistenie majetku obce Detail
Faktúra č. 13002
(Faktúra prijatá)
22.01.2013 320.00 MB Sanitas, Mikovíniho 2, 040 11 Košice zakúpenie elektr. konvektorov Detail
Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2117/10/2008
(Zmluva)
22.01.2013 0.00 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava aktualizácia programov Detail
Faktúra č. 2311001907
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 163.97 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny Detail
Faktúra č. 2311001782
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 36.27 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava vyúčtovanie spotreby elektriny Detail
Faktúra č. 5701212180
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 238.00 AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice služby v odpadovom hospodárstve Detail
Faktúra za elektrinu č. 2220004145 -01
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 445.19 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 4, 040 01 Košice dodávka a distribúcia elektriny - 6 b.j. Detail
Objednávka č. 01/2013
(Objednávka vystavená)
18.01.2013 0.00 Správa ciest KSK, Hviezdoslavova 39 zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Faktúra č. 1300002
(Faktúra prijatá)
15.01.2013 3647.00 Peter Krásnohorský - PKR servis, Námestie Oceliarov 9, 040 15 Košice - Šaca výkon stavebného dozoru - cyklotrasa Detail
Faktúra č. 2012-13
(Faktúra prijatá)
14.01.2013 90.00 Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce zemné práce pri poruche vodovodu - 8 b.j. Detail
Faktúra č. 120014
(Faktúra prijatá)
14.01.2013 288.00 MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice zimná údržba miestnych komunikácií Detail
Faktúra č. 34/SP2/12
(Faktúra prijatá)
10.01.2013 66.00 Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice vložné - správne poplatky Detail
nahor << 1 ... 50 51 52 53 54 ... 59 >> Spolu