Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 49 50 51 52 53 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
FA SH02011008
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 20086.12 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12 040 11 Košice stavebné práce Detail
Vyúčtovanie č. 34/3/11
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 13.28 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice spracovanie miezd za 03/2011 Detail
FA 0154001750
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 238.17 .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom odvoz a likvidácia odpadu za 03/2011 Detail
FA 1724971971
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 20.98 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava pevná linka Detail
FA SH-03-2011
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 150.00 Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota stavebný a technický dozor investora Detail
FA 110694
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 176.94 Ing. Ján Vlček - TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia PC programov na r. 2011 Detail
FA č. 34/V1/11
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 139.36 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice SOcÚ - vložné na r. 2011 Detail
FA 7102716469
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 37.69 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava služobný mobil Detail
6806922781
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 63.60 Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 040 01 Košice združené poistenie majetku Detail
FA č. 1129
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 39.83 Ing. Peter Chomjak Ďumbierska 4 080 01 Prešov výkon činnosti technika PO Detail
0154001701
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 233.59 .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom odvoz a likvidácia odpadu za 02/2011 Detail
632/2010
(Faktúra prijatá)
26.04.2011 29.12 Združenie miest a obcí Slovenska členské do združenia ZMOS na r. 2011 Detail
PZ č. 6809625811
(Zmluva)
16.03.2011 0.00 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava združené poistenie majetku - bytový dom Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
14.03.2011 247681.92 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35 044 14 Čaňa stavebné práce - "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" Detail
1/2011
(Zmluva)
14.03.2011 480.00 Ladislav Dudáš - projektovanie el. zariadení Rekonštrukcia TS2 Detail
20110004
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 995.82 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n dátum splatnosti 08.3.2011 Detail
08/II/2011 o poskytovaní poradenských služieb
(Zmluva)
14.03.2011 796.66 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n MAS Hornád - Slanské Vrchy Detail
SH 2011007
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 23915.77 BUILD SYSTEMS, s.r.o. dátum splatnosti 07.4.2011 Detail
SH005/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2011 44471.22 BUILD SYSTEMS, s.r.o. dát. splatnosti 12.1.2011 Detail
806/207/2010 o poskytnutí podpory vo forme úveru
(Zmluva)
14.03.2011 208470.19 Štátny fond rozvoja bývania úverová zmluva ŠFRB - 8 b. j. Detail
č. 0173-PRB-2010 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
14.03.2011 55476.90 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR bytový dom - 8 b. j. Detail
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia
(Zmluva)
07.02.2011 3000.00 PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice vyhotovenie projektovej dokumentácie - "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" Detail
Mandátna zmluva č. 01/09/2010
(Zmluva)
01.02.2011 4800.00 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie a realizácia verejného obstarávania na projekt výstavby cyklotrasy Detail
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovanám č. 5100000374
(Zmluva)
01.02.2011 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka, distribúcia a prenos elektriny Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 902795
(Zmluva)
01.02.2011 0.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 dodávka elektriny Detail
nahor << 1 ... 49 50 51 52 53 >> Spolu