Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 141 142 143 144 145 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
100070
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 54.16 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 práce na kompostovisku Detail
100069
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 5.48 Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 úrok z omeškania Detail
100068
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 400.00 Ing.Andraščík Vladimír, Lipovce 76, Lipovce, 082 36 audit účtovnej závierky k 31.12.2010 Detail
100067
(Faktúra prijatá)
21.04.2012 48.60 Vítězslav Fischer, život a zdravie, Kokošovce 65, Kokošovce, 082 52 knihy knižnica Detail
100066
(Faktúra prijatá)
21.04.2012 166.28 Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, 059 01 revízie hydrantov OcÚ,KD,DHZ,OZS Detail
100065
(Faktúra prijatá)
20.04.2012 5328.00 Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 palivo OZS Detail
100064
(Faktúra prijatá)
14.04.2012 582.37 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 separovaný zber Detail
100063
(Faktúra prijatá)
14.04.2012 180.00 EL-COMP TRADE, Kristián Kaleta, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa, 064 01 update ekonomickej agendy Detail
100062
(Faktúra prijatá)
14.04.2012 45.08 Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 mobil starosta + kotol ObZS Detail
100060
(Faktúra prijatá)
04.04.2012 33.19 Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 technik BO Detail
o budúcich zmluvách
(Zmluva)
30.03.2012 0.00 Ing.Džunko, V.Lipník 226 zriadenie vecného bremena a predaj pozemkov v budúcnosti Detail
o prenájme priestorov
(Zmluva)
30.03.2012 0.00 A.Marhefková, Spišská Stará Ves prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Detail
100031
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 89.26 Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 výkladka paliva OZS Detail
100026
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 238.00 František Hamráček, SNP 138, Spišská Stará Ves, 061 01 fašiangová sobota Detail
100029
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 1368.00 Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 zimná údržba ciest Detail
100028
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 812.91 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2012 Detail
100025
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 57.65 Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 telefón OcÚ Detail
100024
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 33.19 Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 technik BO Detail
100023
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 1332.00 Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 dodávka drevených peletiek OZS Detail
100022
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 17.00 Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 strava deťom v hmotnej núdzi Detail
100021
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 172.48 Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 stravovanie zamestnancov Detail
100019
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 90.00 Ing.Jozef Priesol, PhD.Špe, audítor MS, Záhumnie 302/35, Liptovské Sliače, 034 84 letecké zábery obce Detail
100017
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 375.78 Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 OZS - kotolňa - oprava havarijný stav Detail
100016
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 33.98 Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 mobil. hovory + kotol OZS Detail
100015
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 225.00 Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 ohrievač vody 6+3b.j. Detail
nahor << 1 ... 141 142 143 144 145 >> Spolu