Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 151 152 153 154 155 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
61
(Faktúra prijatá)
27.04.2012 39.91 ESET,spol.s.r.o, Einsteinova 24 85101 Bratislava licencia na používanie pre lPC Detail
60
(Faktúra prijatá)
24.04.2012 163.00 Radoslav Čekan-Autoservis, 09402 Malá Domaša5 oprava osob.auta Detail
59
(Faktúra prijatá)
23.04.2012 353.11 Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
58
(Faktúra prijatá)
23.04.2012 19.75 Autocentral-V.Tabaka, Čemernianska 39 09303 Vranov n/T údržbársky materiál Detail
57
(Faktúra prijatá)
17.04.2012 39.91 ESET,spol.s.r.o, Einsteinova 24 85101 Bratislava licencia na používanie pre 1PC Detail
56
(Faktúra prijatá)
17.04.2012 799.00 Musicality, s.r.o, Trnavská cesta 74/A 82102 Bratislava reprobedňa ELX118P Detail
55
(Faktúra prijatá)
17.04.2012 156.13 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava za telefón + internet Detail
zmluva
(Zmluva)
13.04.2012 0.00 j2-net,s.r.o, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269,ods.2 Obchod.zákonníka Detail
Zmluva
(Zmluva)
13.04.2012 0.00 Katastrálny úrad, Konštantínova 6 08001 Prešov zmluva č.223/2012-HÚ zo dňa 09.03.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti Detail
54
(Faktúra prijatá)
13.04.2012 1584.51 Združenie obcí Mikroregión Domaša, 09405 Holčíkovce refundácia mzdy Detail
52
(Faktúra prijatá)
13.04.2012 16.45 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce stravné Detail
53
(Faktúra prijatá)
13.04.2012 367.83 Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov uloženie odpadu Detail
6
(Faktúra vystavená)
11.04.2012 2789.23 Základná škola, 094 05 Holčíkovce dodávka štiepky Detail
5
(Faktúra vystavená)
11.04.2012 2285.10 Základná škola, 094 05 Holčíkovce dodanie štiepky Detail
51
(Faktúra prijatá)
11.04.2012 60.16 Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce režijné náklady-stravovanie zamestnancov Detail
50
(Faktúra prijatá)
11.04.2012 41.98 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telefón MŠ Detail
49
(Faktúra prijatá)
11.04.2012 114.36 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava za telefón + internet Detail
48
(Faktúra prijatá)
11.04.2012 54.82 Fura, s.r.o, SNP 77 04442 Rozhanovce za služby - sep.zber Detail
47
(Faktúra prijatá)
05.04.2012 59.75 Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejného vodovodu Detail
46
(Faktúra prijatá)
04.04.2012 88.28 Orange, a.s., Prievozska 6/A,82109 Bratislava telefón Detail
45
(Faktúra prijatá)
29.03.2012 4331.27 Vých.vod.spoločnosť, a.s., Komenského 50 042 58 Košice - prevádzka Vranov n/T pomocný zdroj pre domácnosť - voda Detail
44
(Faktúra prijatá)
29.03.2012 2080.00 Marcela Urbanová, 09414 Sečovská Polianka 101 vyhotovenie geometrických plánov Detail
43
(Faktúra prijatá)
29.03.2012 128.75 Peter Cvejkuš, 09409 Podčičva 165 oprava píly Dolmar Detail
42
(Faktúra prijatá)
22.03.2012 89.15 Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov zneškodnenie odpadu-skládka odpadu Detail
41
(Faktúra prijatá)
22.03.2012 23.70 RVC , Námestie mieru č. 2 08001 Prešov publikácia - účtovné súvzťažnosti Detail
nahor << 1 ... 151 152 153 154 155 >> Spolu